de Perspectievennota

De perspectievennota wordt ook wel kadernota genoemd, deze naam geeft eigenlijk meer duidelijkheid over hetgeen in deze nota wordt besproken.

In de perspectievennota worden door de Gemeenteraad de kaders gesteld, aan de hand waarvan het College de begroting voor het daarop volgende jaar kan opstellen.

Deze kaders worden gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsbrief in combinatie met de Jaarrekening van het voorgaande jaar.

Na de perspectievennota komt in de Financiële cyclus de Najaarsnota aan de orde.