De Bedrijveninvesteringszone

 

In Nederland zijn reeds ruim 100 Bedrijveninvesteringszones ingesteld voor winkelcentra. door een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) kunnen eenvoudiger gemeenschappelijke zaken geregeld worden die ten gunste komen voor alle in de zone gevestigde ondernemers.

Wat is een BIZ?

Een Bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers, winkeliers en horecagelegenheden gevestigd zijn. De ondernemers die gevestigd zijn betalen, aan de hand van de OZB waarde van hun pand, een bijdrage aan de gemeente. Deze bijdrage komt vervolgens beschikbaar voor de stichting of vereniging die verantwoordelijk is voor de BIZ.

Met andere woorden, het is een instrument voor en door de ondernemers.

Vereniging of stichting.

Binnen gemeente Tynaarlo heeft de Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) Ervoor gekozen een stichting op te zetten, deze stichting heet stichting BIZ Zuidlaren.

Wat zijn de taken van de BIZ?

De Bedrijveninvesteringszone is niet vrijblijvend, de stichting dient bepaalde taken van de gemeente te versterken. Het gaat hierbij onder andere over,

  • Het zorgen voor extra veiligheid binnen de zone, dit kan bijvoorbeeld door het ophangen van camera’s.

  • Het beter schoon houden van het gebied, door bijvoorbeeld vaker te vegen, de panden vrij te houden van graffiti.

  • Zorgen voor voldoende parkeerruimte.

  • Zorgen voor een grotere verkeersveiligheid.

Maar ook kan de BIZ activiteiten organiseren die de zone economisch ten goede komt.

De wet.

Sinds 1 januari 2015 is er een definitieve BIZ wet beschikbaar.

Voor de volledige wettekst zoals deze op 1 december 2016 geldt, klikt u op de link hieronder.

de BIZ wet.