Motie faredzjualev.

Motie nummer 1

Artikel 37 van het reglement van orde voor de gemeenteraad van Tynaarlo.

Agendapunt 19a.

Onderwerp:        Wagiv faredzjualev.

De raad van de gemeente Tynaarlo.

In vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2016.

Overwegende / constaterende dat:

 • De uit Azerbeidzjan afkomstige Wagiv faredzjualev Nederland dreigt te worden uitgezet;

 • Hij al ruim 15 jaar in Nederland woonachtig is ;

 • Hij nu te horen heeft gekregen dat hij het land dient te verlaten, waardoor vervolgens uitzetting uit Nederland dreigt.

 • Bij een terugkeer naar het land van herkomst voor hem zeker twee jaar gevangenisstraf wacht onder slechte omstandigheden.

 • Hij bij uitzetting van zijn vrouw en twee minderjarige kinderen, die allen het Nederlands staatsburgerschap bezitten en hier dus wel mogen blijven, wordt gescheiden;

 • Zijn vrouw kampt met gezondheidsproblemen, waardoor hij een groot deel van de zorg voor zijn kinderen op zich moet nemen;

 • Dat het inhumaan is dat kinderen hun vader wordt afgenomen;

 • Hij de Nederlandse taal beheerst;

 • Hij als klusser bij veel mensen in de omgeving werkzaam is geweest;

 • Hij inmiddels geheel in de Nederlandse samenleving is ingeburgerd;

Verzoekt

 • De burgemeester alles in het werk te stellen in de richting van de IND. En staatssecretaris van Justitie Dijkhoff, actie te willen ondernemen die er toe leidt dat wordt voorkomen dat Wagiv faredzjualev Nederland wordt uitgezet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vries, 20 december 2016

Ondertekend door de fracties van

CDA

ChristenUnie

Gemeentebelangen

GroenLinks

 

Deze motie behoort bij onderstaand artikel.

Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.