Donderen

In gemeente Tynaarlo ligt een dorp dat Donderen heet.

Het dorp Donderen heeft een oppervlakte van ongeveer 1100 hectare.

Inwoners.

In 2012 woonden in Donderen in totaal 180 huishoudens. Het aantal inwoners was op die datum 455. Bijna de helft van de huishoudens waren een 2 persoonsgezin zonder kinderen.

De naam.

Het dorp werd niet altijd Donderen genoemd, er zijn andere namen gevonden, de oudste gevonden naam was Dunre. Later werd het dorp ook Donre genoemd.

Over de betekenis van de naam donderen lopen de meningen nogal uiteen. Welke betekenissen doen de verhalen de ronde?

  • Hoog liggend land begroeid met bos.

  • Duinhoek.

  • Bewoners van het duin.

Van oudsher is Donderen een dorp waar veel boerenbedrijfjes gevestigd waren. Zo waren er veeboeren, telers van gras, granen en aardappelen. In de jaren 60 heeft er een sterke schaalvergroting opgetreden, veel kleine boertjes werden uitgekocht, hierdoor bleven er veel minder boeren over, maar deze waren aanzienlijk groter.

Momenteel zijn er nog enkele melkveehouders over in het dorp.

Donderen genst aan de volgende dorpen.

  • Aan de oostzijde grenst Donderen aan Eelde.

  • Aan de noordzijde grenst Donderen aan Peize en Bunne.

  • Aan de westzijde grenst Donderen aan Norg.

  • Aan de zuidzijde grenst Donderen aan Vries.

Wateren.

Ten westen van het dorp stroomt een beekje, dit beekje heet de Grote Masloot.

Jeugdsoos.

In Donderen is een jeugdsoos gevestigd. Deze jeugdsoos werd met sluiting bedreigd door bezuinigingsmaatregelen van gemeente Tynaarlo. Inwoners van donderen kwamen hiertegen in verzet. Zij schreven de gemeenteraden aan en gingen met hen in gesprek. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dat de soos in stand moest blijven.

Lees hierover het artikel Jeuegdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.