Sociaal Domein

Het Rijk heeft de sociale taken overgedragen aan de Gemeenten, hiermee wordt het Sociaal Domein Bedoeld. Vanaf 1 januari 2015 zijn de verantwoordingen met betrekking tot deze sociale taken bij de Gemeenten neergelegd. Tot deze sociale taken of beter gezegd, nu tot het Sociaal Domein behoren de volgende taken:

  • De jeugdzorg. Door deze verandering is met name het Centrum Jeugd en Gezin tot stand gekomen.

  • De begeleiding van de inwoners van de gemeente die langdurige zorg nodig hebben en de dagbesteding van deze mensen. Hierbij kunt u denken aan Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

  • De sociale participatie van de mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dit is geregeld in de Participatiewet. Deze inwoners hadden voorheen veelal een aanstelling bij een sociale werkvoorziening.

 

Het overdragen van deze taken door het Rijk aan de Gemeenten noemen we decentralisatie. Dit wordt ook wel aangeduid als de transitie of transformatie op het Sociaal Domein, of anders gezegd, de verandering in het Sociaal Domein. Binnen de gemeente Tynaarlo zijn voor de 3 gebieden sociale teams ingesteld.