De Fractie vanaf 2014.

Vanaf 2014 tot 2018 bestond de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo uit de volgende personen.

Raadsfractie.

Peter van Es (fractievoorzitter).

Jarko Weering (raadslid ).

Steunfractie.

Tiemon Boerema

Wil Paré

Kandidaten kieslijst 2018.

Vor de verkiezingen voor de Gemeenteraad, welke zullen plaatsvinden op woensdag 21 maart 2018 staan er voor Gemeentebelangen Tynaarlo in totaal 15 kandidaten op de kieslijst.

Onze kandidaten willen zich graag even aann u voorstellen, zodat u weet waar onze kandidaten voor staan en met wie u te maken heeft als u op 21 maart naar de stembus gaat.

Positie 1, onze lijsttrekker.

Peter van Es.

Positie 2.

Jarko Weering. 

Positie 3.

Tiemon Boerema.

 Positie 4.

Hilde Kamminga.

 Positie 5.

Tineke Terwal.

Positie 6.

Leo Eissens.

Positie 7.

Mart Platje.

Positie 8.

Grétia Boelens.

Positie 9.

Wil Paré.

Positie 10.

Ties Polling. 

Positie 11.

Roelof van Wijk. 

Positie 12.

Dennis Franke.

Positie 13.

Gea Arends.

Positie 14.

Roelof Krijthe. 

Positie 15.

Willem Hönebecke jr.

Motie afschaffen boete bij vermissing rijbewijs.

MOTIE nr. 8

 

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Tynaarlo)

Motie ingediend door raadslid/fractie Gemeentebelangen Tynaarlo

Agendapunt 13

Raadsvergadering dd zeven november 2017

Onderwerp: Geen verhoging leges bij vermissing rijbewijs

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op zeven november 2017

Overwegende/constaterende, dat:

-        De leges voor het aanvragen van een rijbewijs in Tynaarlo € 38,80 bedragen;

-        Dat bij het aanvragen van een vervangend rijbewijs i.v.m. vermissing als gevolg van diefstal of verlies de leges met € 18,20 administratiekosten verhoogd worden;

-        Dat deze verhoging door onze inwoners gezien wordt als een boete, en dit als zeer onredelijk en onrechtvaardig wordt ervaren;

-        Er vanuit de landelijke overheid geen dwingende richtlijnen bestaan;

-        De Gemeente Tynaarlo daarom zelf kan bepalen of zij extra kosten in rekening wenst te brengen;

-        Het de afgelopen 2 jaar gemiddeld slechts 97 gevallen per jaar betrof, en het in 2016 om 112 vermissingen ging met een extra opbrengst van € 2038,- voor de Gemeente;

-        Dit niet opweegt tegen de gevoelens van onbegrip en onvrede die deze “boete” oproept bij onze inwoners.

Draagt het college op:

Om met ingang van 2018 geen extra leges/administratiekosten meer in rekening te brengen bij het aanvragen van een vervangend Rijbewijs en het hiermee gepaard gaande bedrag, gezien de geringe omvang, te dekken uit de bedrijfsvoering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vries, zeven november 2017

Ondertekend door:

Fractie Gemeentebelangen Tynaarlo

Zuidlaarder meer

Het zuidlaardermeer ligt op de scheiding van de provincies Drenthe en Groningen in de gemeenten Tynaarlo en Hoogezand.

Ongeveer een kwart van het meer ligt in provincie Drenthe, de overige driekwart ligt in Provincie Groningen.

Het beheer van het Zuidlaardermeer gebied staat onder verantwoording van het Groninger Landschap, stichting Het Drentse landschap, Waterschap Hunze en Aa’s, het meerschap en gemeente Tynaarlo.

Het Zuidlaardermeer heeft een oppervlakte van 671 hectare. Hiervan is 121 hectare oever en rietland. Het Zuidlaardermeer gebied is beschermd natuurgebied of anders gezegd een Natura 2000 gebied.

Overige wateren.

Er komen een aantal wateren uit op het meer, zo kennen we:

 • DE Hunze;

 • Het Drentse diep;

 • Het Kieldiep;

 • De Noordlaardervaart;

 • Het Noord-Willemskanaal.

Dieren.

Het Zuidlaardermeer gebied staat nationaal en internationaal bekend als gebied waar zeer veel verschillende vogelsoorten voorkomen. Het is een zeer aantrekkelijk gebied voor vogelaars en vogelspotters.

Tegenwoordig komt ook de otter voor in het Zuidlaardermeer gebied.

Watersport.

Het Zuidlaardermeer is een aantrekkelijk meer voor watersportliefhebbers. Zeilen, surfen, roeien en dergelijke is allemaal goed mogelijk op het meer. Je kunt er ook bootjes huren. Het meer staat in open verbinding met het Noord Willemskanaal, dus voor een vaarvakantie kunt u het Zuidlaardermeer ook aandoen en bijvoorbeeld aanmeren in een van de havens.

Via het Noord Willemskanaal is het mogelijk van het Zuidlaardermeer naar het Paterswoldse meer te varen.

toerisme.

Nabij het Zuidlaardermeer staat molenmuseum De wachter, de authentieke oliemolen.

Een paar maal per dag vaart in de zomermaanden een rondvaartboot vanaf de Zuidlaardervaart over het Zuidlaardermeer, deze rondvaartboot heet Berend Botje.

Ook zijn er campings, bungalowparken en een hotel gevestigd rondom het Zuidlaardermeer.

Prins Bernhardhoeve

De Prins Bernhardhoeve was een complex voor beurzen en evenementen in het centrum van Zuidlaren.

In de Prins Bernhardhoeve bevonden zich een aantal verschillende grote hallen, deze hallen droegen de namen van leden van het koninklijk huis.

Oprichting.

De Prins Bernhardhoeve is gebouwd in 1956. Het gebouw werd gebouwd volgens het ontwerp van de architect J. van der Weerd.

In eerste instantie werd de Prins Bernhardhoeve in 1956 opgericht als expositieruimte voor glazen, met een oppervlakte van 2000 m2

Uiteindelijk bedroeg de vloeroppervlak van het complex in totaal 40.000 m2, de Prins Bernhardhoeve kon tot 10.000 bezoekers herbergen.

Beurzen.

In de Prins Bernhardhoeve zijn een groot aantal jaren vele beurzen en evenementen gehouden, veel daarvan waren jaarlijks terugkerend. We hebben het dan bijvoorbeeld over:

 • Klein-dierenshow (Noordshow);

 • Landbouwbeurs;

 • Vakantiebeurs;

 • De wieler 6-daagse van het noorden;

 • Het dance festival;

 • De landbouw werktuigenbeurs;

 • Concours hippique.

Domino day.

In de jaren 1999 en 2000 werd in hier de domino day gehouden. Domino day is een evenement dat opgezet werd voor de poging tot het vestigen van een wereldrecord van het aantal vallende domino steentjes.

Zwarte markt

Vanaf 2010 werd er maandelijks een zwarte markt gehouden in de prins Bernhardhoeve. Deze zwarte markt werd ook wel de zwarte markt van het noorden genoemd. De zwarte markt werd mede opgezet op aanraden van Hennie van der Most.

In 2014 stopt de zwarte markt echter weer.

Sloop.

In juni 2016 is begonnen met het slopen van de Prins Bernhardhoeve. Het pand stond leeg na het vertrek van het doe-museum.

De beveiliging en het overeind houden van de beurshallen kostte uitsluitend nog geld, daarom is er toe overgegaan het pand af te breken.

In april 2016 is het besluit genomen om het pand te gaan slopen, dit besluit is genomen door projectontwikkelaar Leyten. Na ongeveer 60 jaar komt er dus een eind aan de beurshallen in Zuidlaren.

Tot het begin van 2017 is het onduidelijk welke bestemming de locatie van de Prins Bernhardhoeve zal krijgen. Mogelijk komen er supermarkten op het Prins Bernhardhoeve terrein.

gemeente Zuidlaren

In het noorden van Drenthe lag vroeger voormalig gemeente Zuidlaren. Gemeente Zuidlaren is in 1999 samengevoegd met gemeente Eelde en gemeente Vries, waardoor gemeente Tynaarlo is ontstaan.

Gemeente Zuidlaren ligt ten oosten van voormalig gemeente Vries en ten zuiden van gemeente Haren

Dorpen.

Voormalig gemeente Zuidlaren bestond uit de volgende dorpen.

De groeve 

Midlaren 

Oudemolen 

Tynaarlo 

Zeegse 

Zuidlaarderveen 

Zuidlaren 

Burgemeesters.

Voormalig gemeente Zuidlaren heeft de volgendde burgemeesters aan het roer gehad.

Burgemeester W.J. van Heiden (1811 – 1822) en (1826 – 1832)

Burgemeester N.G. servatius (1823 – 1826)

Burgemeester L.G. van Heiden Heinestein (1832 – 1838)

Burgemeester E. Bentum (1838 – 1841) waarnemend

Burgemeester N.W. Schroeder Hofstede (1841 – 1843)

Burgemeester P.A.D. de Milly (1843 – 1883)

Burgemeester L.A.S.J.de Milly van Heiden (1888 – 1893)

Burgemeester T.R. van der Loeff (1893 – 1902)

Burgemeester p.D. Mees (1902 – 1906)

Burgemeester F.M. Albarda (1906 – 1921)

Burgemeester J.M.A.W. van Resandt (1921 – 2923)

Burgemeester R. van Luttervelt (1923 – 1929)

Burgemeester F.H. van Kinschot (1929 – 1934)

Burgemeester G.W.J. van der Veltz (1934 – 1937)

Burgemeester M.P.M.van karnebeek (1937 – 1940)

Burgemeester G. Nijenhuis (1940 – 1941) waarnemend

Burgemeester K.H. Gaarlandt (1941 – 1941) waarnemend

Burgemeester J.H. Roekema (1941 – 1945) en (1945 - 1975)

Burgemeester L.J. Zandt (1945 – 1945) NSB

Burgemeester P. Kannegieter (1975 – 1980)

Burgemeester G.R.W. kymell (1981 – 1990)

Burgemeester B.S. Wilpstra (1990 – 1998)

Burgemeester H. Pannekoek (1998 – 1999)

gemeente Vries

In het noorden van Drenthe lag vroeger gemeente Vries, gemeente Vries lag ten zuiden van gemeente Eelde, ten westen van gemeente Zuidlaren en ten noorden van gemeente Assen.

Gemeente Vries werd in 1999 samengevoegd met gemeente Eelde en gemeente Zuidlaren en vormden samen gemeente Tynaarlo.

Dorpen.

Gemeente Vries bestond voorheen uit de volgende dorpen.

Bunne

De punt

Donderen

Rhee

Taarlo

Vries

Winde

Yde

Zeijen

 

Burgemeesters.

In gemeente Vries hebben de volgende Burgemeesters zitting gehad.

Burgemeester J. Davids (1811 – 1843)

Burgemeester C.H.W. van der Veltz (1844 – 1853)

Burgemeester J. Linthorst Homan (1853 – 1859)

Burgemeester L. Vos (1859 – 1863)

W.R.Hora Siccama (1864 – 1869)

Burgemeester L. drijber (1869 – 1865)

Burgemeester C.P. Ebbinge (1876 – 1892)

Burgemeester H.A. Aalfs (1892 – 1927)

Burgemeester A. Jongbloed (1927 – 1932)

d.W. Molhuysen (1932 – 1939)

burgemeester E.W. de Fielliettaz Goethart (1939 – 1944) en (1945 – 1964)

burgemeester H. Boelems (1944 – 1944)

burgemeester F.B. Harkema (1944 – 1945)

burgemeester E.J. de Jonge (1964 – 1982)

Burgemeester J.A.G. van der steur (1982 – 1997)

gemeente Eelde

In het noorden van provincie Drenthe lag vroeger gemeente Eelde. Gemeente Eelde werd opgeheven door de herindeling waarbij gemeente eelde samengevoegd werd met gemeente Zuidlaren en gemeente Vries, waardoor gemeente Tynaarlo is ontstaan. Gemeente Eelde heeft bestaan tot 1 januari 1999.

Dorpen.

Gemeente Eelde bestond uit de dorpen

Eelde;

Eelderwolde;

Paterswolde.

Gemeentehuizen.

Gemeente Eelde heeft een aantal gemeentehuizen gehad.

 

Burgemeesters.

In gemeente Eelde zijn een aantal burgemeesters geweest, hieronder een overzicht van de Burgemeesters.

Burgemeester Warmolt Tonkens. (1811 – 1812) en (1819 – 1823).

Burgemeester Gijsbert Gasinjet. (1812 - 1819)

Burgemeester Hendrik Tonkens. (1823 – 1856)

Burgemeester Willem van Riesen. (1856 – 1859)

Burgemeester Engelke Timmerman. (1860 – 1895)

Burgemeester Johannes Tonkens. (1895 – 1929)

Burgemeester Jan Legro. (1929 – 1940)

Burgemeester Hugo Bloemers. (1940 – 1941) waarnemend

Burgemeester Bernardus Struben. (1941 - 1943) en (1945 – 1973)

Burgemeester A. Dijkstra. (1943 – 1945)

Burgemeester Jan-Kees Wiebenga. (1973 – 1982)

Burgemeester Alexander Tchernoff. (1983 – 1991)

Burgemeester Gerrit Oosting. (1991 – 1992) waarnemend

Burgemeester Pieter van Veen. (1992 – 1998)

brink

Een brink is een open ruimte in een nederzetting. Tegenwoordig zijn veel brinken omgevormd tot een plein in een dorp.

Vaak bestaat een brink uit gras, maar het komt ook regelmatig voor dat een brink verhard of semi verhard is. Meestal staan er bomen op of rond de brinken.

Geschiedenis.

Van oudsher werden brinken gebruikt als boeren gebruiksruimte. Het vee werd er verzameld voordat het naar de gemeenschappelijke weidegronden werd gebracht. Brinken lagen daarom ook vaak aan de rand van het dorp.

Er waren brinken die door een enkel boerenbedrijf gebruikt werd, maar er waren ook gemeenschappelijke brinken.

Op den duur werden er steeds meer woningen of boerderijen rondom de brinken gebouwd, hierdoor werd de brink op den duur een middelpunt van een dorp.

Een dergelijk dorp wordt wel een brinkdorp genoemd.

Tegenwoordig.

In de huidige tijd worden brinken vaak gebruikt om er vee- en warenmarkten en dergelijke te organiseren. Het doet nagenoeg geen dienst meer voor de boerderijen. Brinken worden ook wel omgedoopt tot dorpspleinen.

Voorbeelden.

Binnen gemeente Tynaarlo vinden we nog een aantal dorpen met een brink, een aantal voorbeelden van dergelijke dorpen zijn.

Het dorp Tynaarlo.

Vries.

Zuidlaren, hier zijn nog meerdere brinken, de bekendste brink is daar de grote brink waar ieder jaar de Zuidlaardermarkt kermis gesitueerd is.

Wethouder Lammers

Henk Lammers vervangt de zieke Wethouder Theun Wijbenga sinds 14 februari 2017 en maakt sinds die datum deel uit van het College van B&W van gemeente Tynaarlo als waarnemend wethouder.

Op maandag 4 december is Henk Lammers echter benoemd tot wethouder per 1 januari 2018. Theun Wijbenga heeft aangegeven per 1 januari 2018 te willen stoppen als Wethouder. Lammers maakt dus per 1 januari 2018 gewoon deel uit van het College van B&W.

Lammers heeft de portefeuille overgenomen van Wethouder Wijbenga.

Wethouder Henk Lammers is geboren en getogen in gemeente de Wolden.

Voorheen.

Van 2006 tot 2010 was Lammers lid van de provinciale staten van provincie Drenthe.

Van 2010 tot 2014 was hij wethouder in gemeente De Wolden.

Voor zijn politieke carrière werkte Lammers bij de Shell en de NAM.

Zuidlaarderveen

In gemeente Tynaarlo vinden we een dorpje dat Zuidlaarderveen heet. Zuidlaarderveen is een klein dorpje dat op de grens met provincie Groningen ligt.

Zuidlaarderveen is een dorp met lintbebouwing.

Tot 1999 maakte Zuidlaarderveen deel uit van gemeente Zuidlaren.

Inwoners.

Zuidlaarderveen had in 2012 in totaal 325 inwoners.

Het dorp telde op dat moment 130 huishoudens. De gemiddelde gezinsgrootte in Zuidlaarderveen was toen 2,5 personen.

De inwoners waren relatief jong, want slechts 11% van de inwoners was ouder dan 65 jaar, terwijl een kwart van de inwoners tussen 25 en 45 jaar was.

De naam.

Het dorp dankt zijn uiteindelijke naam aan het nabij gelegen dorp Zuidlaren. Het dorp heeft een aantal namen gekend, zo is bekend uit de literatuur. Zuidlaarderveen heeft de namen Everswolde, Everswalda, Everdeswolda en Everdeswalda als verbasteringen gekend.

Sport.

In Zuidlaarderveen is een plaatselijke voetbalvereniging gevestigd, dit is vv Zuidlaarderveen. De voetbalvereniging is gesitueerd in sportpark De Zaandorre aan dorpsstraat 28a.

Onderwijs.

In Zuidlaarderveen staat een basisschool, deze basisschool is eigenlijk een locatie van OBS De schuthoek in Zuidlaren. De school in Zuidlaarderveen werd eind 2016 bedreigd met sluiting door een te laag aantal kinderen op deze school. In het begin van het schooljaar 2016 – 2017 telde de school 21 kinderen, maar na de herfstvakantie is dit aantal echter gedaald naar 19, terwijl de ondergrens van een school 23 leerlingen is.

In maart 2017 hebben alle ouders hun kinderen echter van de school in Zuidlaarderveen gehaald, omdat zij ontevreden waren over het beleid van het schoolbestuur.

Omgeving.

De omgeving van Zuidlaarderveen ziet er als volgt uit.

Aan de westzijde van Zuidlaarderveen vinden we Zuidlaren.

Aan de noordzijde van Zuidlaarderveen ligt De groeve.

Ten oosten grenst Zuidlaarderveen aan provincie Groningen.

Zeegse

In gemeente Tynaarlo ligt een dorpje dat hoofdzakelijk door de natuur omringd is, dit dorpje heet Zeegse. Zeegse ligt in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap.

tot 1999 maakte Zeegse deel uit van gemeente Zuidlaren.

Inwoners.

In het dorpje Zeegse woonden in 2012 565 inwoners. Deze inwoners wonen in 255 huishoudens.

De gemiddelde gezinsomvang van de huishoudens in Zeegse is 2,2 personen.

Omgeving.

In de omgeving van Zeegse treffen we het volgende aan.

Aan de westzijde van Zeegse vinden we het dorp Tynaarlo.

Aan de oostzijde van Zeegse vinden we het dorp Schipborg, dat onderdeel uitmaakt van gemeente Aa en Hunze.

Aan de zuidzijde van Zeegse vinden we het dorpje Oudemolen.

Voorzieningen.

Voorzieningen zoals het openbaar vervoer is in Zeegse niet beschikbaar.

Wel vinden we in Zeegse een hotel met conferentiecentrum en een restaurant.

De zwaluw

In gemeente Tynaarlo staat in Oudemolen een korenmolen. Deze korenmolen heet de zwaluw.

De Zwaluw is gebouwd in 1837.

De korenmolen wordt omschreven als een grondzeiler. Het is een 8 kantige molen.

gemeente Tynaarlo is eigenaar van deze mooie korenmolen.

Overzicht,

Voor een overzicht van de nog aanwezige molens in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de molens in gemeente Tynaarlo

De boezemvriend

In gemeente Tynaarlo staat in De groeve, nabij het zuidlaardermeer een poldermolen. Deze poldermolen heet De Boezemvriend.

De Boezemvriend is in 1871 gebouwd.

De molen wordt omschreven als een grondzeiler. Het is een 8 kantige molen.

Persbericht.

Nieuwe watervijzel voor molen De Boezemvriend

Op woensdag 15 maart 2017 krijgt molen De Boezemvriend in De Groeve een nieuwe watervijzel. Wethouder Nina Hofstra neemt om 13.45 uur plaats in een telescoopkraan om de vijzel te plaatsen.

Datum:                 woensdag 15 maart

Tijd:                      13.45 - 14.15 uur

Locatie: Hunzeweg 4, 9473 TE, De groeve

Waarom een nieuwe vijzel?

De huidige (houten) vijzel wordt vervangen omdat er zwam in zit. De gemeente heeft de zwam proberen te bestrijden, maar zonder resultaat. In overleg met de molenexpert van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is besloten om de houten vijzel te vervangen voor een metalen vijzel. Dit omdat de sporen van de zwam zich in de betonnen vijzelgoot hebben genesteld. Deze zouden een nieuwe houten vijzel direct infecteren. De opdracht wordt uitgevoerd door molenbouwer Doornbosch.

Functie van de watervijzel

De Boezemvriend is de enige Poldermolen van Drenthe. De oorspronkelijke functie van de molen was om de achterliggende polder droog te houden. De vijzel wordt aangedreven door de molen en schroeft het water van laag naar hoog. Als er teveel water stond in de polder werd de molen in werking gesteld. Het water werd dan weggepompt naar het havenkanaal en stroomde vervolgens via de Hunze door naar het Zuidlaardermeer. Vandaag de dag wordt dit gedaan door het pompgemaal met elektromotoren dat naast de molen staat. De molen is cultureel erfgoed en heeft een monumentale status.

De molen is eigendom van gemeente Tynaarlo en wordt door vrijwillige molenaars bediend. Hij draait in de regel iedere zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur, maar ook op andere momenten als de vlag uithangt.

 

Overzicht.

Voor een overzicht van alle molens die nog aanwezig zijn in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de molens in gemeente Tynaarlo

overzicht molens in Tynaarlo

In gemeente Tynaarlo staan er momenteel nog 4 molens, in het verleden zijn dit er veel meer geweest, maar door de industrialisering zijn veel molens ter ziele gegaan.

De 4 nog overgebleven molens zijn.

Yde

In gemeente Tynaarlo ligt een plaats dat Yde heet. Yde wordt vaak in een adem genoemd met het dorp De punt, men zegt dan Yde De punt.

Inwoners.

In 2012 woonden er in Yde 1075 inwoners. Ongeveer een derde deel van de inwoners was op dat moment tussen de 45 en 65 jaar oud.

Deze 1075 inwoners woonden in 455 huishoudens. 39% van de huishoudens had 1 of meer kinderen, terwijl ongeveer een kwart van de huishoudens uit slechts 1 persoon bestond.

Naam.

De naam van het dorp Yde werd eigenlijk nagenoeg altijd al zo genoemd, al verschilde de schrijfwijze wel.

Het dorp wordt in oude bronnen als volgt aangeduid: Ide, Yde, Ijde, Idon, Ida, Ijda, Ij.

Op z’n Drents wordt yde Ie genoemd.

Het is niet helemaal duidelijk waar de naam Yde vandaan komt, het zou kunnen dat de naam afgeleid is van het woord iwithja, dit woord betekent een groep taxusbomen.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de naam Yde afgeleid is van de persoonsnaam Aida, dat afkomstig is uit Scandinavië.

De geschiedenis.

De eerste gevonden vermelding van Yde in een oorkonde stamt uit 1207. In deze oorkonde werd Gelmarus van Yde als getuige genoemd, hij werd als getuige, samen met Rudolf van Peize, Menze van Peize, Hendrik van Norg, Bartold van Eelde en Wesensz van Bunne.

Van origine is Yde een echt boerendorp, eeuwenlang stonden er uitsluitend boerderijen in het dorp, er bevonden zich 3 brinken.

Het meisje van Yde.

Op 12 mei 1897 werd ten zuiden van Yde in het Stijfveen een veenlijk gevonden Dit veenlijk werd bekent onder de naam “Het meisje van Yde”.

Sport.

In Yde vinden we een aantal sportverenigingen, een aantal hiervan zijn:

 • voetbalclub Yde De punt.

 • Sportvereniging Yde De punt.

 • Gymnastiekvereniging Yde De punt.

 • Tafeltennisvereniging The batswingers.

Basisschool.

In Yde staat een openbare basisschool, deze basisschool heet OBS De duinstee. De school staat aan de Betmersweg nummer 2, 9494 RB.

De directeur van OBS De duinstee is Leonie Magnin.

Multi Functionele Accommodatie.

Yde is een van de weinige dorpen in gemeente Tynaarlo waar een Multi Functionele accommodatie (MFA) gevestigd is. Een MFA is een gebouw waar meerdere functionaliteiten tezamen ondergebracht zijn.

De MFA in yde heet het Yders hoes.

In de MFA in Yde zijn de volgende functionaliteiten ondergebracht.

 • OBS de Duinstee;

 • Dorpshuis Yde;

 • Gymzaal.