overzicht Burgemeesters Tynaarlo

gemeente Tynaarlo werd opgericht in 1998, de gemeente werd samengesteld uit de 3 gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren.

Sinds 1998 zijn er in totaal 5 Burgemeesters geweest in Tynaarlo, onderstaand een overzicht van deze burgemeesters.

 

 

Voor een overzicht van het huidige College van Burgemeester en Wethouders klikt u op de link hieronder.

het College van B&W

Burgemeester van Zuilen

Burgemeester Frank van Zuilen volgde in gemeente Tynaarlo in 2008 Burgemeester Jan Rijpstra op. Hij is Burgemeester geweest tot 2013. Na van Zuilen werd er een waarnemend Burgemeester aangesteld, dit was Burgemeester Piet Adema.

Frank van Zuilen was van VVD huize.

 

Over van Zuilen.

Frank van Zuilen werd geboren op 27 december 1953 in Indonesië.

Van 2002 tot 2006 was hij lid van de gemeenteraad in gemeente Ede.

Van 2006 tot 2008 was hij wethouder van gemeente Ede.

Van 2008 tot 2013 was hij Burgemeester van gemeente Tynaarlo.

 

Overzicht Burgemeesters.

Voor een overzicht van alle Burgemeesters die gemeente Tynaarlo tot op heden gehad heeft, klikt u op overzicht Burgemeesters Tynaarlo.

 

Burgemeester Rijpstra

Jan Rijpstra nam in 2005 het stokje als Burgemeester van gemeente Tynaarlo over van Hein Pannekoek.

Rijpstra was Burgemeester van Tynaarlo in de periode van 2005 tot 2008, daarmee heeft hij niet zijn periode van 6 jaar als Burgemeester volgemaakt.

Jan Rijpstra was van VVD huize.

Rijpstra werd als Burgemeester van Tynaarlo opgevolgd door Burgemeester van Zuilen.

 

Over Rijpstra.

De officiële voornaam van Rijpstra was Johannes.

Jan Rijpstra werd geboren op 15 juli 1955 in Gouda.

Van 1988 tot 1990 was hij lid van de gemeenteraad van gemeente Groningen.

Van 1993 tot 1994 was hij lid van de gemeenteraad van gemeente Meppel.

Van 1994 tott  2005 was hij lid van de Tweede kamer der staten Generaal.

Van 2005 tot 2008 was hij Burgemeester van gemeente Tynaarlo.

In 2014 werd hij Burgemeester van gemeente Noordwijk.

 

Overzicht Burgemeesters.

Voor een overzicht van alle burgemeesters die in gemeente Tynaarlo hebben gediend, klikt u op overzicht Burgemeesters Tynaarlo.

 

Burgemeester Pannekoek

Burgemeester Hein Willem Pannekoek was de eerste Burgemeester van gemeente Tynaarlo, hij was voor de herindeling Burgemeester van gemeente Wisch. Hein Pannekoek vervulde deze functie in Tynaarlo gedurende de periode van 1999 tot 2005.  Pannekoek ging in 2005 op 62 jarige leeftijd met vervroegd pensioen.

Pannekoek was van VVD huize.

Burgemeester Pannekoek werd opgevolgd door Burgemeester Rijpstra.

 

Over Pannekoek.

Hein Willem Pannekoek werd geboren op 21 januari 1943.

De vader van Hein Pannekoek was arts.

Hein heeft rechten gestudeerd.

In augustus 1977 werd hij benoemd tot burgemeester van gemeente Maasdriel in Gelderland.

In februari 1984 verruilde hij gemeente Maasdriel voor gemeente Wisch.

Vervolgens werd Pannekoek in 1998 burgemeester van de fusiegemeente Zuidlaren welke in 1999 de naam Tynaarlo verkreeg.

 

Geschiedenis.

Voor een overzicht van alle Burgemeesters die gemeente Tynaarlo tot op heden gehad heeft, klikt u op overzicht Burgemeesters Tynaarlo.

 

Burgemeester Adema

Burgemeester van Zuilen ging in 2013 met ziekteverlof, hierdoor werd er voor gemeente Tynaarlo een waarnemend Burgmeester aangesteld, deze functie werd vervuld door Piet Adema.

Adema vervulde deze functie in Tynaarlo gedurende de periode van 2013 tot 2014.

Piet Adema was van ChristenUnie huize.

Burgemeester Adema werd opgevolgd door Burgemeester Thijsen.

 

Over Adema.

Piet Adema werd geboren op 6 november 1964.

Van 2007 tot 2011 was hij gedeputeerde van Provincie Friesland.

Van 2011 tot  2012 was hij waarnemend burgemeester van gemeente Achtkarspelen.

Van 2012 tot 2013 was hij politiek secretaris van ChristenUnie.

Van 2013 Tot 2014 was hij waarnemend Burgemeester van gemeente Tynaarlo.

Sinds 2013 tot heden is hij partijvoorzitter van ChristenUnie.

Van 2014 tot 2015 was hij waarnemend Burgemeester van gemeente Borger Odoorn.

 

Overzicht Burgemeesters.

Voor een overzicht van alle Burgemeesters die gemeente Tynaarlo tot op heden gehad heeft, klikt u op overzicht Burgemeesters Tynaarlo.

 

gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo is gelegen in de kop van Drenthe en wordt ook wel de groene long tussen Groningen en assen genoemd. Tynaarlo is in 1998 ontstaan na de herindeling. In 1998 werden gemeente Eeldegemeente Vries en gemeente Zuidlaren samengevoegd tot een nieuwe gemeente. Tijdelijk kreeg deze nieuwe gemeente de naam Zuidlaren, totdat de nieuwe gemeente de definitieve naam Tynaarlo kreeg.

In 2016 wonen er in Gemeente Tynaarlo in totaal bijna 33.000 inwoners.

Er staan ruim 13.600 woningen in de gemeente.

 

Dorpen.

In Tynaarlo vinden we in totaal 18 grotere en kleinere dorpen, dit zijn.

Gemeente Tynaarlo heeft een totaal oppervlakte van 14.770 Hectare, hiervan is 14.3e9 Hectare land.

 

Wateren.

Er bevinden zich in de gemeente Tynaarlo 2 meren, deze meren zijn niet in zijn geheel in de gemeente gesitueerd, maar wel voor een deel. Deze meren zijn.

In totaal heeft gemeente Tynaarlo een oppervlakte van 430 Hectare aan water.

Ook lopen het Noordwillemskanaal en de Drentse Aa door gemeente Tynaarlo.

 

Vliegveld.

Sinds jaar en dag bevindt zich in voormalig gemeente Eelde, en nu dus in gemeente Tynaarlo een luchthaven, dit vliegveld heet Groningen Airport Eelde, dit vliegveld is gelegen in het dorp Eelde.

 

Burgemeesters.

Sinds 1998 heeft Tynaarlo in totaal 5 Burgemeesters gehad, hieronder een overzicht van deze Burgemeesters.

 

Musea.

In gemeente Tynaarlo staan in totaal 7 musea, voor een overzicht van alle musea klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan de musea in gemeente Tynaarlo.

Hunebedden.

In gemeente Tynaarlo vinden we in totaal 4 hunebedden, deze bevinden zich in de dorpen ZeijenTynaarlo en 2 in Midlaren.

Voor een overzicht van de hunebedden klikt u pop de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

Bunne

Bunne is een relatief klein dorp in gemeente Tynaarlo. Voor de herindeling van deze gemeente maakte Bunne onderdeel uit van de gemeente Vries.

Bunne is een Esdorp.

In 2009 woonden er in totaal 203 personen in het dorp.

 

Aangrenzende dorpen.

Rondom Bunne liggen de volgende dorpen:

 • Ten oosten ligt Eelde.

 • Ten zuiden Donderen en Vries.

 • Ten noorden Peize en Winde.

Langs Bunne loopt aan de noordzijde het Eelderdiep, maar dit gedeelte van het diepje wordt door sommige mensen ook wel het Bunnerdiep genoemd.

 

Landschap.

Ten westen van Bunne lag vroeger het uitgestrekte Bunnerveen, maar dit gebied is in de jaren 60 van de vorige eeuw grootschalig ontgonnen.

Aan de zuidzijde van Bunne ligt daarentegen de Bunneres, dit gebied bestaat uit bouwland en veeteeltgebied en deels uit natuurgebied. In dit gebied is een naturistencamping gesitueerd.

Verder treffen we daar 3 vennen aan, te weten:

 • Langwandveen.

 • Holtveen.

 • Langakkersveen.

 

de Voorjaarsbrief

In de voorjaarsnota wordt de situatie van het lopende begrotingsjaar van de gemeente weergegeven. Wanneer er noodzakelijke wijzigingen op de begroting dienen plaats te vinden, worden deze in de vorm van een voorstel aangegeven.

Deze wijzigingen zijn over het algemeen het gevolg van bepaalde ontwikkelingen na het vaststellen van de Begroting door de Gemeenteraad.

De voorjaarsnota wordt medio juni / juli ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad.

De voorjaarsnota is in de Financiële cyclus de eerste mogelijke herziening op de begroting.

Na de voorjaarsnota volgt dan meteen de Perspectievennota, deze wordt op hetzelfde moment behandeld als de voorjaarsnota.

 

de Najaarsnota

De najaarsnota is de laatste budgettaire nota binnen de Financiële cyclus.

Deze najaarsnota wordt medio oktober / november ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad. In de najaarsnota wordt weergegeven hoe het na de Voorjaarsbrief verder is gegaan met de begroting binnen dit huidige begrotingsjaar.

Kunnen we spreken van financiële meevallers of hebben we te maken met tegenvallers op dat vlak? Of is het beleid gaandeweg het begrotingsjaar misschien gewijzigd? Deze zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de begroting.

Niet heel erg lang na de vaststelling van de najaarsnota is het begrotingsjaar voorbij, een aantal maanden later zal de Jaarrekening aan de Gemeenteraad gepresenteerd worden.

 

de Perspectievennota

De perspectievennota wordt ook wel kadernota genoemd, deze naam geeft eigenlijk meer duidelijkheid over hetgeen in deze nota wordt besproken.

In de perspectievennota worden door de Gemeenteraad de kaders gesteld, aan de hand waarvan het College de begroting voor het daarop volgende jaar kan opstellen.

Deze kaders worden gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsbrief in combinatie met de Jaarrekening van het voorgaande jaar.

Na de perspectievennota komt in de Financiële cyclus de Najaarsnota aan de orde.

 

de Financiƫle cyclus

Binnen de structuur van de Gemeente is de financiële cyclus op zich niet zo moeilijk, maar wanneer je het zo op het eerste oog ziet, lijkt het best lastig.

De cyclus is een doorlopend fenomeen, hiermee bedoelen we dat na het laatste onderdeel het eerste onderdeel weer aan de beurt komt.

Binnen een jaar hebben we met een aantal onderdelen te maken waar het gaat om de gemeentelijke financiën. We onderscheiden in de cyclus de volgende onderdelen:

 • Begroting;

 • Jaarrekening;

 • Najaarsnota;

 • Perspectievennota;

 • Voorjaarsbrief.

Hieronder zullen we aangeven in welke volgorde en op welk moment van het jaar bovengenoemde onderdelen plaatsvinden.

Voor uitleg over de betreffende onderdelen, klikt u op de link van het onderdeel.

Begroting.

In het najaar, medio oktober / november, staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad.

Voorjaarsbrief.

Als tweede onderdeel in de financiële cyclus vinden we de voorjaarsbrief. De voorjaarsbrief staat, zoals de naam al doet vermoeden, in het voorjaar op de agenda van de gemeenteraad, of eigenlijk beter gezegd in het begin van de zomer. Omstreeks juni/juli wordt dit behandeld.

Perspectievennota.

Aan de hand van de voorjaarsbrief, waarin dus de begroting is bijgesteld, komt dan eveneens in het voorjaar, op hetzelfde moment als de voorjaarsbrief, de perspectievennota aan bod.

Een andere naam voor de perspectievennota is de kadernota.

Najaarsnota.

In het najaar, medio oktober / november wordt de najaarsnota aan de gemeenteraad voorgelegd.

jaarrekening.

Aan de hand van het behaald financieel resultaat wordt de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening staat medio maart van het volgende jaar op de agenda van de Gemeenteraad.

 

de begroting

Een begroting is de financiële vertaling van de geplande activiteiten van de gemeente.

Na het vaststellen van de begroting spreekt men met betrekking tot de posten in de begroting over budgetten.

In de begroting stelt men taken vast welke het College dient uit te voeren binnen het daarop volgende jaar, met de daarbij vastgestelde budgetten.

De begroting maakt onderdeel uit van de financiële cyclus.

In de financiële cyclus volgt de voorjaarsnota op de begroting.

 

Eelderwolde

Eelderwolde is het meest noordelijk gelegen dorp van gemeente Tynaarlo. In dit dorp bevindt zich onder andere de wijk Ter Borch.

Tot 1999 maakte Eeldewolde deel uit van de voormalige gemeente Eelde.

Eelderwolde grenst aan de volgende dorpen en steden.

 • Aan de noordzijde aan Groningen.

 • aan de zuidzijde aan Paterswolde.

Aan de oostzijde grenst het Paterswoldse meer aan het dorp.

 

Geschiedenis.

Rond 1850 was Eelderwolde slechts een heel klein gehucht, er stonden slechts rond de 6 huizen en boerderijen. Eelderwolde was toentertijd verbonden met Eelde en Groningen door een enkele weg, dit was de Hooiweg. Dit stuk weg waar Eelderwolde door verbonden werd met Eelde heet nu Madijk.

Ongeveer 20 jaar later werden de Groningerweg en de Veenweg aangelegd, hierdoor kwamen er meer woningen in Eelderwolde. Eelderwolde werd hierdoor een wegdorp of ook wel een lintdorp.

 

Het openbaar vervoer.

In 1896 reed er een paardentram van Groningen naar Eelde, deze paardentramlijn reed door Eelderwolde. In 1921 verdwenen de paardentrams, deze werden vervangen door trams met Ford motoren. Nog weer ongeveer 8 jaar later werden deze gemotoriseerde trams vervangen door autobussen.

De buslijn van Eelde naar Groningen loopt nog steeds door Eelderwolde, momenteel is dit lijn 2 die van het busstation in De punt naar het NS-station Groningen Noord rijdt.

 

Artikel 10 Wet Openbaar Bestuur

Artikel 10 van de Wet op het Openbaar Bestuur ziet er als volgt uit.

 

 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

  1. De eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen.

  2. De veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.

  3. Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

  4. Persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen

  1. De betrekkingen van Nederland met andere Staten en met internationale organisaties.

  2. De economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a onder c en d bedoelde bestuursorganen.

  3. De opsporing en vervolging van strafbare feiten.

  4. Controle, inspectie en toezicht van bestuursorganen.

  5. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

  6. Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie.

  7. Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

 3. Het tweede lid, aanhef en onder e is niet van toepassing voor zover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

 4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d het tweede lid, aanhef en onder e en het zevende lid , aanhef en onder a , zijn niet van toepassing voor zover het milieu informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu informatie uitsluitend achterwege voor zover het belang van openbaarmaking opweegt tegen het daar genoemde belang.

 5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

 6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu informatie.

 7. Het verstrekken van milieu informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

  1. De bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft.

  2. De beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

 8. Voor zover het vierde lid, eerste volzin niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu informatie, in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

 

Artikel 19 Gmeentewet

Artikel 19 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. De Burgemeester roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 2. Tegelijkertijd met de oproeping Brengt de Burgemeester dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 25 tweede lid bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

 

Artikel 21 Gemeentewet

Artikel 21 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. 1. De Burgemeester heeft het recht in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen.

 2. Een Wethouder heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de beraadslaging deelnemen.

 3. Een Wethouder kan door de Gemeenteraad worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn.