subsidie Glasvezel buitengebied Tynaarlo

Vries, 26 februari 2019.

De Gemeenteraad van Tynaarlo werd gevraagd in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van € 707.499,- aan Glasvezel om de aanleg van glasvezel in het gehele witte gebied van het Drents Glasvezel Collectief mogelijk te maken.

Daarnaast werd gevraagd om € 90.000,- beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een incidentele aanvullende subsidie voor het compenseren van het tekort in de businesscase van Glasvezelbuitenaf.

Toelichting.

In onze gemeente zijn twee glasvezelinitiatieven actief die zich inspannen om glasvezel in het buitengebied aangelegd te krijgen. Zij zijn voortgekomen uit lokale bewonersinitiatieven. Het gaat om het Drents Glasvezel Collectief (DGC) en Coöperatie Glasvezel Noord (CGN). Hun gezamenlijke verzorgingsgebieden dekken het totale buitengebied in onze gemeente.

In onze gemeente is in de grote kernen in 2013 al glasvezel aangelegd door Reggefiber. Weinig commerciële partijen zijn geïnteresseerd om glasvezel in het buitengebied aan te leggen, omdat het rendement te laag is. De lange afstanden tussen de adressen en het vele graafwerk dat nodig is maakt de aanleg in het buitengebied kostbaar. Het Drents Glasvezel Collectief (DGC) heeft samenwerking gezocht met marktpartijen Glasvezel Buitenaf en RE-NET (dochter van Rendo).

Besluit over glasvezel in Donderen, Zeijen en randen van Vries moet nog

CGN is nog bezig om te bepalen hoeveel financiële ondersteuning zij nodig heeft om de aanleg van glasvezel in Donderen, Zeijen en randen van Vries (die destijds niet door Reggefiber zijn meegenomen) mogelijk te maken. Eerder heeft CGN in en rond Bunne glasvezel aangelegd. CGN komt nog met een verzoek om financiële ondersteuning.

Besluit.

Gemeentebelangen kon zich vinden in het voorstel van het College.

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het gevraagde besluit.