de begroting

Een begroting is de financiële vertaling van de geplande activiteiten van de gemeente.

Na het vaststellen van de begroting spreekt men met betrekking tot de posten in de begroting over budgetten.

In de begroting stelt men taken vast welke het College dient uit te voeren binnen het daarop volgende jaar, met de daarbij vastgestelde budgetten.

De begroting maakt onderdeel uit van de financiële cyclus.

In de financiële cyclus volgt de voorjaarsnota op de begroting.