de Financiële cyclus

Binnen de structuur van de Gemeente is de financiële cyclus op zich niet zo moeilijk, maar wanneer je het zo op het eerste oog ziet, lijkt het best lastig.

De cyclus is een doorlopend fenomeen, hiermee bedoelen we dat na het laatste onderdeel het eerste onderdeel weer aan de beurt komt.

Binnen een jaar hebben we met een aantal onderdelen te maken waar het gaat om de gemeentelijke financiën. We onderscheiden in de cyclus de volgende onderdelen:

  • Begroting;

  • Jaarrekening;

  • Najaarsnota;

  • Perspectievennota;

  • Voorjaarsbrief.

Hieronder zullen we aangeven in welke volgorde en op welk moment van het jaar bovengenoemde onderdelen plaatsvinden.

Voor uitleg over de betreffende onderdelen, klikt u op de link van het onderdeel.

Begroting.

In het najaar, medio oktober / november, staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad.

Voorjaarsbrief.

Als tweede onderdeel in de financiële cyclus vinden we de voorjaarsbrief. De voorjaarsbrief staat, zoals de naam al doet vermoeden, in het voorjaar op de agenda van de gemeenteraad, of eigenlijk beter gezegd in het begin van de zomer. Omstreeks juni/juli wordt dit behandeld.

Perspectievennota.

Aan de hand van de voorjaarsbrief, waarin dus de begroting is bijgesteld, komt dan eveneens in het voorjaar, op hetzelfde moment als de voorjaarsbrief, de perspectievennota aan bod.

Een andere naam voor de perspectievennota is de kadernota.

Najaarsnota.

In het najaar, medio oktober / november wordt de najaarsnota aan de gemeenteraad voorgelegd.

jaarrekening.

Aan de hand van het behaald financieel resultaat wordt de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening staat medio maart van het volgende jaar op de agenda van de Gemeenteraad.