Burgemeester Engelke Timmerman

Engelke Johannes Anthonie Timmerman werd geboren op 19 mei 1805 in Roden, hij overleed in Eelde op 24 maart 1896. Hij is 92 jaar oud geworden.

Het leven.

Engelke Timmerman was een zoon van de militair Christian Willem Timmerman en Jurina Geertruide van Sidenborg. Evenals zijn broer Jan Gerard Martinus, die Burgemeester van Peize was, vervulde hij voorafgaande aan zijn Burgemeesterschap een militaire loopbaan. Engelke nam in 1832 deel aan de belegering van de Citadel van Antwerpen.

Op 12 juni 1838 trouwde Timmerman in Woudrichem met de in Ermelo geboren Magthilda arntzen, dochter van de predikant Gerhardus Hermanus arntzen en Gezina Johanna Christina van Rhede.

Burgemeester.

In 1860 werd hij op 55 jarige leeftijd benoemd tot Burgemeester van gemeente Eelde. Daarin volgde hij Willem van Riesen op.

Hij bezat toen de rang van kapitein in het leger. Voor zijn deelname aan de gevechtshandelingen bij Antwerpen werd hij in1882 als gepensioneerd Kapitein bevorderd tot Majoor. Timmerman vervulde het burgemeesterschap tot op hoge leeftijd. In augustus 1895 werd hem, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Eelde. Hij was op dat moment 90 jaar.

Timmerman werd opgevolgd door Jan-Kees Wiebenga. Nog geen jaar later overleed Timmerman in maart 1896 aldaar.

Tijdens zijn burgemeesterschap woonde hij in het Nijsinghuis, dit gebouw werd later als gemeentehuis gebruikt. Timmerman woonde hier tot aan zijn overlijden.