Burgemeester Hendrik Tonkens

Meester Hendrik Tonkens werd geboren op 23 oktober 1793 in Voorwijk bij De wijk, hij overleed op 30 maart 1877 in Peize. Hendrik werd 73 jaar oud.

Meester Hendrik Tonkens bekleedde van 1823 tot 1856 het ambt van Burgemeester van gemeente Eelde. Hij volgde daarin Warmolt Tonkens op in zijn ambt, terwijl hij na zijn burgemeesterschap weer opgevolgd werd door Willem van Riesen.

Het leven.

Hendrik Tonkens was een zoon van het lid van de Loffelijken Etstoel der Landschap Drenthe, Meester Wijncko Tonkens en Maria Vos.

Hendrik studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1818.

Hendrik Tonkens trouwde op 30 november 1826 met de weduwe Catharina Johanna Wilhelmina van Grockman. Zij was gehuwd geweest met Meester Gijsbert Gasinjet, een welgestelde advocaat in Peize die ook het ambt van burgemeester van gemeente Eelde en gemeente Peize had bekleed.

In 1823 werd Meester Hendrik Tonkens benoemd tot Burgemeester van de gemeente Eelde, hij volgde daarbij zijn neef Warmolt Tonkens op. Hendrik bekleedde dit ambt tot 1856. Tevens was Meester Hendrik Tonkens van 1835 tot 1850 lid van de Provinciale staten van Drenthe.

Een andere neef, Johannes Tonkens, was Burgemeester van Norg.

Garde d’honneur.

Hendrik Tonkens was een van de 11 jongemannen uit gegoede kringen die in 1813 ingedeeld werden in de Drentse Garde d’ Honneur in het leger van Napoleon. Hendrik diende zich op 19 mei 1813 te melden bij het kantoor van de prefecture in Groningen met paard of 600 Franc. Op 28 juni 1813 werd zijn detachement in Groningen verzameld en op 30 juni vertrokken zij naar Tours om klaargestoomd te worden voor de krijgsverrichtingen in Duitsland. de Drenten onder leiding van Dubbeld Emsing van der Scheer, later een van de 3 Podagisten namen deel aan de slag bij Leipzig. Daarna nam een deel van hen, waaronder Hendrik Tonkens de benen en vluchtte terug naar Drenthe.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde