Burgemeester Warmolt Tonkens

Meester Warmolt Tonkens is geboren op 3 mei 1782 in Assen en overleed op 14 januari 18 65 in Assen, hij is 82 jaar geworden.

Warmolt Tonkens is vanaf 1811 burgemeester geweest van gemeente Eelde, hiermee is hij de eerste Burgemeester van gemeente Eelde die bekend is.

Hij heeft dit in eerste instantie slechts 1 jaar volgehouden, dit duurde tot 1812.

Tonkens werd opgevolgd door Gijsbert Gasinjet.

Later heeft hij nogmaals een burgemeestersperiode vervuld en wel van 1819 tot 1823.

Hierna werd hij opgevolgd door Hendrik Tonkens.

Het leven.

Warmolt Tonkens was een zoon van de Drentse gedeputeerde Joachimus Lunsing Tonkens, die leefde van 1753 tot 1821 en Maria Hellinga. Warmolt werd geboren in het Huis te Westervelde. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1805 .

Warmolt Tonkens vestigde zich als advocaat en procureur in Eelde.

Na de twee periodes als Burgemeester in gemeente Eelde , zette hij zijn carrière voort binnen de rechterlijke macht. Hij werd in 1838 vice president van het provinciaal gerechtshof te assen en van 1858 tot zijn overlijden was hij daar president.

Tonkens was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Het gezin.

Op 8 juni 1806 trouwde Warmolt Tonkens met Frouwkje Jacobs Heemstra. uit dit huwelijk werden in totaal 9 kinderen geboren, Een van de kleinzoons van Warmolt Tonkens werd naar hem vernoemd. Deze kleinzoon werd later Gouverneur van Suriname. Johannes Tonkens was een broer van Warmolt, deze was de Burgemeester van Norg.

Zijn huis.

Na zijn vertrek naar Assen, verhuurde Tonkens zijn woning als ambtswoning achtereenvolgens aan de volgende Burgemeesters:

In 1893 werd de woning, welke bekend stond als het Nijsinghuis, dor gemeente Eelde gekocht, die het in 1896 verbouwde tot gemeentehuis. Tot 1939 heeft de voormalige woning van Burgemeester Tonkens dienst gedaan als gemeentehuis.