de Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van de gemeente, een Gemeenschappelijke Regeling, een vereniging of dergelijke organisaties. Een jaarrekening dient ieder jaar opgesteld te worden.

In grote lijnen geeft een jaarrekening weer wat er in het betreffende boekjaar heeft plaatsgevonden in de organisatie. Over het algemeen dient de accountant de jaarrekening goed te keuren.

De jaarrekening van de gemeente dient vastgesteld te worden door de Gemeenteraad. De Rekenkamer Commissie kan een jaarrekening ook beoordelen, In Tynaarlo doet de Rekenkamer Commissie Tynaarlo dit in ieder geval wel.

Voor bijvoorbeeld een Gemeenschappelijke Regeling kan de Gemeenteraad zienswijzen meegeven aan de vertegenwoordigers van de Gemeente in deze Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur van de betreffende Gemeenschappelijke Regeling stelt haar jaarrekening vast.

 

Onderdelen van een jaarrekening.

Een jaarrekening bestaat in principe uit 3 onderdelen.

  • De balans per 31 december.

  • De resultatenrekening van het boekjaar.

  • Een toelichting op de balans en de resultatenrekening.

 

Het doel van de jaarrekening.

De financiële situatie wordt duidelijk in de jaarrekening, de lezer ervan krijgt daardoor dus inzicht in deze financiële situatie. Alle inwoners van de Gemeente kunnen inzicht krijgen in de jaarrekening van de Gemeente.

Een jaarrekening geeft een duidelijke gespecificeerde weergave van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, zoals deze in het betreffende boekjaar geweest is. Door de jaarrekening kunnen verschillende jaren met elkaar vergeleken worden.

 

Uiteraard kun je op basis van de jaarrekening geen voorspelling maken van de toekomst.