Jarko Weering.

Hier staat een foto van Jarko Weering.

Mijn naam is Jarko Weering, ik werd op 23 juli 1969 geboren in Groningen. Ik woon sinds 1997 met heel erg veel plezier in Eelde. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Ik ben behebt met een visuele beperking dat veroorzaakt wordt door Retinitis Pigmentosa (RP). Door deze oogaandoening heb ik nog een hele kleine restvisus van ongeveer 1%.

Ik heb het genoegen sinds 2010 voor Gemeentebelangen Tynaarlo in de Gemeenteraad te mogen zitten. Ik doe dit met heel erg veel plezier en vind het een grote eer de bevolking te mogen vertegenwoordigen.

Namens de gemeenteraad heb ik zitting genomen in een tweetal raadswerkgroepen, de werkgroep vergaderstructuur en de werkgroep voor het sociaal domein.

Wat ik vooral erg fijn vind aan het Raadswerk is het in contact treden met de inwoners van onze gemeente, naar hun problemen of suggesties te luisteren en hierover dan een advies te geven en zo mogelijk stappen voor hen te ondernemen waardoor de problemen opgelost of verkleind worden.

Er zijn natuurlijk een groot aantal zaken waar ik voor sta, maar met name de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte staan mij na aan het hart en zet me daar dan ook graag voor in. Dit betekent niet dat ik de overige zaken uit het oog verlies. Ook de bestemmingsplannen vind ik erg interessant, het is een kunst om daarin alles zo goed mogelijk te regelen.

Werk en hobby’s.

Ik ben sinds 1 juni 2002 werkzaam voor Optelec Nederland BV als trainer, ik kom voor het bedrijf bij mensen met een visuele beperking thuis of op het werk en geef hen training op de computer.

Ik ben sinds 1 januari 2018 eigenaar van het bedrijfje Hosting Eelde, ik biedt via dit bedrijfje webruimte aan waarop men een website kan bouwen.

Ik onderhoud de website van Gemeentebelangen Tynaarlo, dit doe ik met veel plezier.

In mijn vrije tijd ben ik voor tafeltennisvereniging Actief secretaris, voor deze vereniging verzorg ik ook voor de jeugd het wedstrijdsecretariaat. Voor Actief onderhoud ik ook de website.

Daarnaast ben ik actief als medewerker binnen de bloemencorso bij de corsowijk Hooiweg Schelfhorst, dit is een hele gezellige club. We proberen ieder jaar weer een mooie corsowagen op de weg te brengen.