Jan Brink

Daarnaast realiseer ik mij dat er ook voldoende ruimte moet zijn voor economische activiteiten binnen onze gemeente, dat betekend m.i. dat er voldoende mogelijkheden geschapen moet worden
voor bedrijven om hun activiteiten ook te kunnen uitbreiden De gemeente Tynaarlo wil graag een groene gemeente zijn en blijven en geeft duidelijk in haar beleidsnota's aan dat daar een economisch rendabele
landbouw bij hoort. Ik ben van mening dat de gemeente, daar waar mogelijk, de landbouw dan ook de ruimte moet bieden zich te kunnen ontplooien.
Op het gebied van recreatie en toerisme biedt onze gemeente vele mogelijkheden. Er zal een goed beleid gevoerd moeten worden wat betreft onderhoud van wegen, met name klinkerwegen en fietspaden.
Ik vind dat Gemeentebelangen een realistische en onafhankelijke kijk heeft op wat er in een gemeente als Tynaarlo zoal gebeuren moet. Van uit mijn hobby als parachutist meen ik een goed beeld te hebben van hoe de gemeente er bij ligt.