Subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord

Vries, 28 januari 2020

In gemeente Tynaarlo is in de grote kernen in 2013 al glasvezel aangelegd door Reggefiber. Weinig commerciële partijen zijn geïnteresseerd om glasvezel in het buitengebied aan te leggen, omdat het rendement te laag is. Daarom zijn de afgelopen jaren op veel plaatsen in Drenthe bewonersinitiatieven ontstaan.

Lees meer: Subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord

Bespreeking hernieuwbare energie

Vries, 17 december 2019

Nederland staat aan de vooravond van de volgende transitie van energiebronnen. Stap voor stap gaan we over naar de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.

De ambitie van de gemeente Tynaarlo is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat in gemeente Tynaarlo een gelijke hoeveelheid energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Lees meer: Bespreeking hernieuwbare energie

Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde

Vries, 17 december 2019

Bewoners van de Groningerweg in Eelderwolde maken zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid ter plaatse. De gemeente Tynaarlo heeft advies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland (VVN), zij adviseren het verplaatsen van de beboude kom.

Lees meer: Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde

Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Vries, 17 december 2019

De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde. Door de herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer is het noodzakelijk de regeling te wijzigen. Het is namelijk een verplichting van de wet algemene regels herindeling (Arhi) dit binnen een jaar na een herindeling te doen.

Lees meer: Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Bestemmingsplan Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren

Vries, 17 december 2019

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling voor het perceel Groningerstraat 54 in Midlaren en het corrigeren van de bestemming voor de bestaande NAM-locatie in de directe nabijheid daarvan (Noordlaarderweg). Hierop is het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 week ter inzage gelegd.

Lees meer: Bestemmingsplan Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren

Memo Voortgang sport en bewegen in het sociale domein 2019

Vries, 17 december 2019

Het sociaal domein is volop in beweging. Recent is de concept kadernota sociaal domein gepresenteerd aan de raad. Doel van de te bespreken memo is om de raad te informeren over de voortgang van sport en bewegen in het sociale domein door een toelichting te geven op enkele activiteiten die in de eerste 9 maanden van 2019 zijn uitgevoerd voor onze (kwetsbare) inwoners.

Lees meer: Memo Voortgang sport en bewegen in het sociale domein 2019

Bestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren

Vries, 17 december 2019 In de raadsvergadering van 11 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling van het perceel Groningerstraat 50 Midlaren met twee vrijstaande woningen. Hierop is het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 week ter inzage gelegd.

Lees meer: Bestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren

Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet

Vries, 17 december 2019

De kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 2020-2023 beschrijft de visie, doelen en prioriteiten van het beleid werk en inkomen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

Lees meer: Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet

Belastingverordeningen 2020

Vries, 17 december 2019

Op de raadsagenda van 17 december 2019 stond de behandeling van de Belastingverordeningen 2020 Geagendeerd.

Ieder jaar worden alle belastingen die door de gemeente Tynaarlo geïnd worden, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees meer: Belastingverordeningen 2020