Fietssnelweg

Vries, 6 oktober 2020.

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober 2020 stond de fietssnelweg weer op de agenda.

In het voorstel had de Gemeenteraad de keuze uit 2 varianten voor het realiseren van de oversteekplaats bij Vriezerbrug.

Lees meer: Fietssnelweg

Duurzaamheidsvisie

Vries, 6 oktober 2020.

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober 2020 werd door de Raad een besluit genomen over de visie Duurzaamheid.

In de duurzaamheidsvisie staat de energieopgave die de gemeente tijdens de energietransitie moet behalen. De doelen worden niet alleen doorhet Rijk , maar ook vanuit de Europese Unie opgelegd.

Lees meer: Duurzaamheidsvisie

Doek lijkt gevallen voor Theater de Kimme in Zuidlaren

Vries, 22 september 2020

Theater de kimme in Zuidlaren ligt op het Dennenoord-terrein. Naast een theater met 450 stoelen biedt het gebouw tevens ruimte voor een sportzaal, kantoren en een klein restaurant. Het gebouw staat op particulier terrein en eigenaar Lentis wil er vanaf.

Lees meer: Doek lijkt gevallen voor Theater de Kimme in Zuidlaren

Positieve reacties petitie ‘Verbeterd Centrum Eelde’

Eelde, 12 september 2020.

Van voorzitter Gemeentebelangen Jacob van Gelder.

Verenigd onder de naam ‘Verbeterd Centrum Eelde’, ben ik samen met Bertus van den Hof van het Klompenmuseum  op zaterdag 12 september 2020 op de parkeerplaats in het centrum van Eelde flyers wezen uit delen om aandacht te vragen voor de alternatieve plannen voor het centrum van Eelde en de bijbehorende petitie die op dat moment al door ruim 1050 mensen is ondertekent.

Lees meer: Positieve reacties petitie ‘Verbeterd Centrum Eelde’

Raad bespreekt reconstructie Hoofdweg Eelde-Paterswolde

Vries, 8 september 2020

Op 8 september 2020 stond de reconstructie van de Hoofdweg te Eelde-Paterswolde weer eens op de agenda. Het dossier heeft wat vergaderlengte in minuten aangaat, de lengte van het tracé in meters inmiddels ver overtroffen. De laatste keer dat de Raad het dossier besprak was 3 december 2019.

Lees meer: Raad bespreekt reconstructie Hoofdweg Eelde-Paterswolde

Beheersverordening Verlengde Stationsweg 26-28 Zuidlaren

Vries, dinsdag 8 september 2020

Tijdens de raadsvergadering van 8 september 2020 is de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de partiële herziening van de beheersverordening voor de Verlengde Stationsweg 26-28 te Zuidlaren.

Lees meer: Beheersverordening Verlengde Stationsweg 26-28 Zuidlaren

Rekenkameronderzoek accomodatiebeleid

Vries, dinsdag 8 september 2020

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 september 2020 werden er een aantal besluiten gevraagd. Waaronder het Rekenkameronderzoek accommodatiebeleid. Het gevraagde besluit aan de gemeenteraad is het kennis nemen van het rekenkameronderzoek omtrent accommodatiebeleid en de aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

Lees meer: Rekenkameronderzoek accomodatiebeleid

Gunning accountantsdiensten 2020 – 2023

Vries, dinsdag 8 september 2020

Het is weer tijd voor een nieuwe gunning omtrent de accountantsdiensten, te gaan over de jaren 2020-2023. Conform de Gemeentewet is de gemeenteraad verplicht een accountant aan te wijzen, welke is belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van de accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag met de bevindingen hierbij.

Lees meer: Gunning accountantsdiensten 2020 – 2023

Faciliteitenregeling bestuurders Tynaarlo 2006

Vries, dinsdag 8 september 2020

In de eerste raadsvergadering na het zomerreces worden en vele besluiten gevraagd, waaronder het intrekken van de faciliteitenregeling bestuurders gemeente Tynaarlo 2006.

De regeling wordt ingetrokken omdat deze achterhaald, maar formeel nog van kracht is, aangezien de gemeenteraad deze nooit formeel heeft ingetrokken.

Lees meer: Faciliteitenregeling bestuurders Tynaarlo 2006