Uitgave:              9

September 2016


Voorwoord.

 

De zomervakanties zijn weer achter de rug, veel mensen hebben genoten van een mooie bloemencorso in Eelde en de Zuidlaarder markt staat al weer voor de deur. Dit zijn 2 evenementen waar onze gemeente trots op mag zijn. Gemeentebelangen is van mening dat we dergelijke mooie evenementen moeten zien te behouden, het is een visitekaartje voor onze gemeente.

Na het zomerreces is de manier van vergaderen voor onze gemeenteraad anders van opzet. In deze nieuwsbrief geven we onder andere een korte weergave van deze nieuwe opzet.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze negende nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


 

Inhoud.

 

In editie nummer 9 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

 

Voorwoord.2

Inhoud.3

Informatieavond supermarkt Ter Borch.4

Begrotingswijzer invullen is mee beslissen.4

Verkeer in Ter Borch.4

Raadsexcursie Ter Borch, fractievoorzitter Peter van Es was daarbij aanwezig.4

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.5

Participatiewet, verordening wijzigen.5

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.5

Bestemmingsplan Ter Borh geactualiseerd.5

Beheersverordening Vries besproken.5

Lid worden.6

AFMELDEN.6

Contactgegevens.6


 

Informatieavond supermarkt Ter Borch.

 

Op maandag 12 september 2016 is er een informatieavond gehouden in het Golden Tulip familiehotel in Paterswolde. Deze informatieavond had als onderwerp de supermarkt in Ter Borch.

Jarko Weering, Raadslid van Gemeentebelangen was tijdens deze avond aanwezig.

Lees verder.

 

Begrotingswijzer invullen is mee beslissen.

 

Gemeentebelangen is net als de Gemeenteraad van mening dat de burger meer direct betrokken dient te worden bij de wijze waarop de begroting ingevuld dient te worden.

U kunt als inwoner van onze gemeente adviseren op welke wijze de begroting samengesteld dient te worden, u heeft hiertoe de mogelijkheid door het invullen van de begrotingswijzer.

Lees verder.

 

Verkeer in Ter Borch.

 

13 september 2016. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het verkeer en verkeersveiligheid in de wijk Ter Borch in Eelderwolde op de agenda. Door een aantal oorzaken zal in de nabije of iets verdere toekomst de intensiteit van het verkeer in deze wijk behoorlijk toenemen.

Er waren redelijk wat inwoners van de wijk Ter Borch die de Raadsvergadering bijwoonden.

Lees verder.

 

Raadsexcursie Ter Borch, fractievoorzitter Peter van Es was daarbij aanwezig.

 

Op Dinsdag 20 september was er door de gemeente Tynaarlo onder “begeleiding” van de wethouders Hofstra en van Dijk en een aantal deskundige ambtenaren die nauw bij de ontwikkelingen in de wijk betrokken zijn, een raadsexcursie op de fiets door de wijk Ter Borch georganiseerd.

Lees verder.

 

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.

 

Op 13 september 2016 werd het agendapunt met betrekking tot het verkeer en de verkeersveiligheid in de wijk Ter Borch in Eelderwolde besproken.

Tijdens de Raadsvergadering van 27 september 2016 is over dit punt een besluit genomen.

Lees verder.

 

Participatiewet, verordening wijzigen.

 

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 27 september stond het agendapunt met betrekking tot het wijzigen van de verordening Participatiewet op de agenda.

Het gevraagd besluit hieromtrent luidde als volgt.

  1. Vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016 .

  2. Vaststellen van de Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016.

Lees verder.

 

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.

 

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond de verordening met betrekking tot de kwaliteit van vergunningverlening, handhaving en toezicht omtrent omgevingsrecht op de agenda.

Deze verordening wordt kortweg aangeduid met VTH.

Lees verder.

 

Bestemmingsplan Ter Borch geactualiseerd.

 

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 27 september 2016 stond de actualisatie van het bestemmingsplan voor de wijk Ter Borch in Eelderwolde op de agenda. Tijdens de Raadsvergadering van 12 juli 2016 was deze bestemmingsplan ook reeds geagendeerd.

Lees verder.

 

Beheersverordening Vries besproken.

 

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 september 2016 stond de beheersverordening van Vries op de bespreekagenda.

Lees verder.


Lid worden.

 

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

 

AFMELDEN.

 

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

 

Contactgegevens.

 

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.