Uitgave:              12

December 2016

Voorwoord.

Wij maken graag gebruik van de gelegenheid u langs deze weg een prettige jaarwisseling en een zeer voorspoedig en gezond 2017 toe te wensen.

In december hebben er ook weer 2 Raadsvergaderingen plaatsgevonden, de ene vond plaats op 6 december, terwijl de andere op 20 december plaatsvond.

In deze nieuwsbrief doen we met name verslag van de agendapunten die behandeld zijn tijdens deze raadsvergaderingen. Verder leest u een verslag van het gesprek dat de fractie gevoerd heeft met een afvaardiging van de actiegroep Stop Tynaarlo.nu.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze twaalfde nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 12 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

Voorwoord.2

Inhoud.3

Leges gastouders, Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen.4

Verkeersnorm Ter Borch foutief, Tynaarlo biedt excuses aan.4

Stop Tynaarlo op bezoek bij Gemeentebelangen.4

Bedrijveninvesteringszone Zuidlaren krijgt groen licht.4

Toekomst GAE, Gemeenteraad Tynaarlo neemt besluit.5

250 Norm geschrapt door Gemeenteraad Tynaarlo.5

Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.5

WMO verordening gerepareerd.6

Woningbouw Paterswolde Noord.6

Ben Feringa ontvangt erepenning van gemeente Tynaarlo.6

Lid worden.7

AFMELDEN.7

Contactgegevens.7


Leges gastouders, Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen.

Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de leges die geheven worden voor het mogen opvangen van kinderen door gastouders. Over een aantal zaken bestond onduidelijkheid.

Lees verder.

Verkeersnorm Ter Borch foutief, Tynaarlo biedt excuses aan.

Op 6 december 2016 vergaderde de Gemeenteraad voor de zoveelste keer over het verkeer in Ter Borch. Het betrof een nadere uitwerking van het raadsbesluit van 27 september 2016; Borging veiligheid Verkeer Ter Borch met als belangrijkste wijziging het schrappen van de…

Lees verder.

Stop Tynaarlo op bezoek bij Gemeentebelangen.

Op 7 december 2016 hebben de Raadsleden van Gemeentebelangen Tynaarlo, Peter van Es en Jarko Weering gesproken met een afvaardiging van de actiegroep Stop Tynaarlo. Fractievoorzitter Peter van Es had hen daartoe voor een keukentafelgesprek bij hem thuis uitgenodigd. Het initiatief voor een gesprek kwam van Stop Tynaarlo.

Stop Tynaarlo wilde graag met Gemeentebelangen van gedachten wisselen over het voornemen van

Lees verder.

Bedrijveninvesteringszone Zuidlaren krijgt groen licht.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Tynaarlo van 20 december 2016 stond de verordening voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het centrum van Zuidlaren op de agenda.

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zone) waarbinnen de ondernemers die hierbinnen gevestigd zijn, in gezamenlijkheid investeren in de kwaliteit van de omgeving van hun bedrijf. Door de Bedrijveninvesteringszone komen de gemeenschappelijke investeringen voor de…

Lees verder.


Toekomst GAE, Gemeenteraad Tynaarlo neemt besluit.

Vries 20 december 2016

De meerderheid van de Gemeenteraad van Tynaarlo, Leefbaar Tynaarlo, PvdA, D66 en GroenLinks stemt tegen het investeringsmodel Groningen Airport Eelde (GAE).

Gemeentebelangen, VVD CDA en CU stemden voor het investeringsmodel.

"Dit is een worst case scenario", aldus burgemeester en portefeuillehouder Marcel Thijsen…

Lees verder.

250 Norm geschrapt door Gemeenteraad Tynaarlo.

Vries 20 december 2016

Zoals verwacht heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo 20 december ingestemd met het voorstel om de “foute” verkeersnorm van 250 motorvoertuigen per uur uit het op 27 september 2016 aangenomen raadsbesluit “Verkeer in Ter Borch” te schrappen.

Het voorstel om de norm van  250 te schrappen was voorbereiddoor alle fractievoorzitters van alle partijen in de raad, inclusief Leefbaar Tynaarlo. Op uitdrukkelijk verzoek van…

Lees verder.

Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 20 december 2016 diende Gemeentebelangen een motie vreemd aan de agenda in, samen met de fracties van CDA, ChristenUnie en GroenLinks.

Het onderwerp van de motie luidde: Wagiv faredzjualev.

Wat was de reden van de motie?

In het dorp Eelde woont de heer faredzjualev al ruim 15 jaar. Hij is naar Nederland gekomen met zijn…

Lees verder.


WMO verordening gerepareerd.

Vries, 20 december 2016.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd de reparatie van de verordening voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning besproken.

Waarom dient de WMO verordening gerepareerd te worden?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een uitspraak gedaan, in deze uitspraak stelt deze centrale Raad dat de grondslag voor de kostprijs van de algemene voorziening in de verordening…

Lees verder.

Woningbouw Paterswolde Noord.

Vries, 20 december 2016.

In Paterswolde staat nog steeds het gebouw van de voormalige school, OBS school Noord. Een projectontwikkelaar heeft dit gebiedje tot zijn uitdaging genomen. Hij wil hier een aantal woningen realiseren.

Lees verder.

Ben Feringa ontvangt erepenning van gemeente Tynaarlo.

Eelde, 22 december 2016.

In onze gemeente woont in het dorp Paterswolde een man die enorm groot is in het verschrikkelijk kleine.

Professor Doctor Ben Feringa ontving dit jaar de nobelprijs voor de scheikunde. Hij ontving deze prijs voor het ontwikkelen van moleculaire machines.

Feringa is reeds sinds 1988 hoogleraar scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Lees verder.


Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

ü  Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

ü  Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

ü  U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

ü  U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

AFMELDEN.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.