Uitgave:              13     Januari 2017

Voorwoord.

Het jaar 2017 is inmiddels al weer een maand onderweg, wij hopen dat dit jaar voor u een positief begin heeft gehad en dat ook de overige 11 maanden van dit jaar positieve zaken voor u in petto zal hebben.

We stellen inmiddels al meer dan een jaar iedere maand een nieuwsbrief op. Wij zijn blij met de positieve reacties die we op onze nieuwsbrief ontvangen. Mocht u op- of aanmerkingen hebben op onze nieuwsbrief, of mocht u iets in de nieuwsbrief missen, laat het ons gerust weten, mogelijk dat we aan uw verzoek gehoor kunnen geven.

In januari hebben er 2 raadsvergaderingen plaatsgevonden, op dinsdag 17 januari en op dinsdag 31 januari. Van de belangrijkste punten doen we in deze nieuwsbrief verslag. We moeten wel zeggen dat beide Raadsvergaderingen erg kort waren, daardoor is deze nieuwsbrief minder lang geworden dan u van ons gewend bent.

Gemeentebelangen heeft gehoor gegeven aan een aantal uitnodigingen voor nieuwjaarsbijeenkomsten, dat was gezellig en goed voor de contacten. In deze nieuwsbrief doen we daar verder geen verslag van.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze dertiende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.

Raadsvergadering 17 januari 2017.

Vries, 17 januari 2017.

Voorafgaand aan de Gemeenteraadsvergadering vond een naturalisatie plaats. Een jongedame legde de eed af, waardoor ze het Nederlanderschap verkreeg. Het is toch altijd een mooi moment om hier getuige van te mogen zijn.

Na de naturalisatie ging de Raadsvergadering van start, de voorzitter, Burgemeester Thijsen opende de vergadering. Tijdens de vaststelling van de agenda stelde de voorzitter voor om agendapunt 16…

Lees verder.

Huisvesting onderwijs Tynaarlo.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de verordening voor de voorzieningen van de huisvesting van het onderwijs in Tynaarlo op de agenda.

Vanwege aangepaste wet- en regelgeving heeft de gemeente per 1 januari 2015 niet langer de zorgplicht voor aanpassing en onderhoud van schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Primair onderwijs zijn de basisscholen. Deze verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij het bevoegd…

Lees verder.

Archieven van Tynaarlo.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de verordening voor de archieven in Tynaarlo op de agenda.

De huidige archiefverordening, welke op 11 januari 2015 is vastgesteld, dient aan de gewijzigde archiefregelingen en de wet Revitalisering Intern Toezicht te worden aangepast.

De archiefverordening wordt gezien als kapstok voor de nader vast te stellen interne regelgeving…

Lees verder.

Commissie bezwaarschriften naar Assen.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de verordening commissie bezwaarschriften op de agenda.

De regiogemeenten in Drenthe, waar ook gemeente Tynaarlo onder valt, hebben samen met de centrumgemeente assen in een convenant een taakverdeling afgesproken. Dit convenant heet “Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Drenthe”…

Lees verder.

Protestactie op het Kampje in Eelde.

Eelde, 21 januari 2017.

Op dinsdag 20 december 2016 heeft Gemeentebelangen tijdens de gemeenteraadsvergadering samen met het CDA een motie ingediend. In deze motie werd Burgemeester Thijsen opgeroepen al het mogelijke in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Wagiv faredzjualev niet uit Nederland gezet wordt.

Wagiv faredzjualev woont al meer dan 15 jaar in Eelde en in Nederland, hij heeft een gezin gesticht. Het zou toch onmenselijk zijn dat zijn 2 kinderen zonder vader moeten opgroeien!

Lees verder.

Raad als werkgever van de Griffie.

Vries, 31 januari 2017.

Er heeft weer een Raadsvergadering plaatsgevonden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo.

Er stonden 3 punten op de bespreekagenda en 1 noemenswaardig punt op het akkoord gedeelte van de agenda.

De 3 punten op de bespreekagenda waren.

  • Ontwerp bestemmingsplan recreatieterrein Buiten in Midlaren.

  • Brief van college van B en W d.d. 13 december 2016, inzake proces en stand van zaken prestatieafspraken 2017.

  • Brief van College van B en W, inzake Quick scan B&B beleid.

Door fracties zijn schriftelijke vragen gesteld omtrent alle 3 de punten op de bespreekagenda. Deze…

Lees verder.

Eerstvolgende Raadsvergaderingen.

In de maand februari staat er slechts 1 Raadsvergadering op het programma, deze wordt gehouden op dinsdag 14 februari.

In maart staan er wel weer 2 vergaderingen gepland voor de Gemeenteraad, deze staan gepland op dinsdag 7 maart en dinsdag 21 maart.

Deze 3 Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 in Vries.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

AFMELDEN.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.