Eelde,4 juni 2017.

Uitgave 16,mei 2017.

Groningen Airport Eelde bestemmingsplan.

Vries, 2 mei 2017.

Eens per 10 jaar dienen de bestemmingsplannen te worden herzien en eventueel te worden aangepast naar het huidige gebruik. Dit geldt ook voor het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde.

De herziening kan geschieden door opnieuw een bestemmingsplan vast te stellen, maar het is ook mogelijk dit te doen door middel van het vaststellen van een beheersverordening. In het geval van…

Lees verder.

WMD stukken onder geheimhouding.

Vries, 2 mei 2017.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) door onderzoeksbureau Ernst en Young.

Het College van B en W heeft op 11 april besloten dat er geheimhouding gelegd werd op een aantal stukken die betrekking hebben op dit onderzoek.

De geheimhouding van deze stukken stond op de agenda van de Raadsvergadering.

Lees verder.

Bouw supermarkt Ter Borch.

Vries, 2 mei 2017.

De bouw van de supermarkt aan de Borchsingel in Ter Borch stond weer eens op de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Op zich was dit een logische processtap met betrekking tot de bouw van de supermarkt, en normaal gesproken zou dit een hamerslag zijn voor de Raad, maar in dit geval lag het toch een beetje anders.

Het college van B en W heeft namelijk ineens allerlei aanpassingen aan de openbare…

Lees verder.


Verkeer centrum Eelde, GB stelt vragen.

Vries, 16 mei 2017.

Op 8 mei heeft er bij Herberg Oud gemeentehuis in Eelde een inloopavond plaatsgevonden. Tijdens deze inloopavond werden de inwoners van Eelde geïnformeerd over de werkzaamheden, welke zullen plaatsvinden omtrent de parkeerruimte aan de achterzijde van de winkels, de zijde van de Kerkhoflaan.

In Dorpsklanken van 10 mei stond een artikel over deze inloopavond.

Naar aanleiding van de inhoud van het artikel in dorpsklanken hebben meerdere inwoners van Eelde

Lees verder.

Wagiv mag hier blijven wonen.

Eelde, 16 mei 2017.

Op 20 december 2016 heeft Gemeentebelangen samen met 3 andere fracties een motie ingediend. Middels deze motie werd de Burgemeester van onze gemeente opdracht gegeven al het mogelijke in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Wagiv faredzjualev in onze gemeente mag blijven wonen.

Wagiv woont al meer dan 15 jaar in Nederland en in onze gemeente, maar hij heeft…

Lees verder.

Wethouder Lammers opnieuw benoemd.

Vries, 16 mei 2017.

Door de langdurige ziekte van de CDA wethouder Theun Wijbenga vervangt Henk Lammers hem.

Deze vervanging kan echter niet voor langer dan 3 maanden achtereen, na deze 3 maanden dient de vervangende wethouder opnieuw geïnstalleerd te worden.

Tijdens de Raadsvergadering van 16 mei vond deze installatie plaats. Henk Lammers legde tegenover de Raad voor de tweede keer de Eed af, hiermee is hij opnieuw voor 3 maanden benoemd tot…

Lees verder.


Groene schoolpleinen en digitalisering.

Vries, 16 mei 2017.

De schoolbesturen binnen gemeente Tynaarlo hebben plannen voor het realiseren van groene schoolpleinen en/of digitalisering. Op een aantal plaatsen in onze gemeente worden nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen gebouwd, daardoor is het nu beschikbaar stellen van de geldelijke middelen voor de groene schoolpleinen en of digitalisering nu een goed moment.

Op 20 maart 2017 heeft er een Lokaal Educatief Agenda-overleg plaatsgevonden. In dit overleg is…

Lees verder.

Supermarkt Ter Borch, ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven.

Vries, 16 mei 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering is een besluit genomen over het ontwerp bestemmingsplan voor de supermarkt in Ter Borch. In de Raadsvergadering van dinsdag 2 mei is dit bestemmingsplan besproken.

Zoals bekend is zijn Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo, en GroenLinks tegen de komst van de mega super. Op 21 maart 2017 hadden Gemeentebelangen & Leefbaar Tynaarlo…

Lees verder.

Asserstraat 21 Vries.

Vries, 16 mei 2017.

Er zijn signalen dat er behoefte is aan woningbouwontwikkeling in Vries. Het College van B en W wil deze behoefte graag onderzoeken en indien de behoefte groot genoeg blijkt, wil het College tot een woningbouwplan voor Vries komen.

Het perceel Asserstraat 21 in Vries is onlangs in de verkoop gekomen. De aankoop van dit perceel vergroot de mogelijkheid tot ontwikkeling aanzienlijk voor Vries.

Lees verder.


Grondexploitaties geactualiseerd.

Vries, 16 mei 2017.

De grondexploitaties van bepaalde projecten zijn in de Raadsvergadering door de raadsleden besproken.

Dit is een vrij technisch punt met als doel de raad te informeren over de gewijzigde budgetten in de geactualiseerde grondexploitaties zodat zij tijdig en effectief kan sturen op grondexploitaties waardoor ook eerder met formeel vastgestelde budgetten kan worden…

Lees verder.

ALV 2017 werd gehouden.

Eelde, 23 mei 2017.

Gemeentebelangen hield haar Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017 bij café Boelens te Eelde.

voorzitter Tineke Terwal heette alle aanwezigen van harte welkom, waarbij de agenda zonder wijzigingen werd vastgesteld. Er waren…

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.