Eelde, juli 2017.

Uitgave 17, juni 2017.

Meerschap Paterswolde, begroting 2018.

Vries, 6 juni 2017.

Ieder jaar worden de begroting en de jaarrekening van alle gemeenschappelijke regelingen in de Gemeenteraad van Tynaarlo behandeld. Zo ook het Meerschap Paterswolde. In deze Raadsvergadering stond de concept begroting van dit Meerschap op het akkoord gedeelte van de agenda.

Gemeente Tynaarlo heeft samen met andere gemeenten een aantal gemeenschappelijke…

Lees verder.

Rietwijk noord, beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Vries, 6 juni 2017.

Rietwijk noord is een deelwijk van de wijk Ter Borch dat ligt in het dorp Eelderwolde. Voor de nog te bebouwen deelwijk Rietwijk noord is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Tijdens de Raadsvergadering stond het beeldkwaliteitsplan van deze deelwijk op het akkoordgedeelte van de agenda.

Op 14 februari 2017 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan voor Rietwijk noord vastgesteld. Hierna is het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Het ontwerp…

Lees verder.

Paardenmarkten Zuidlaren, evaluatie 2016 en verordening 2017.

Vries, 6 juni 2017.

Sinds 2015 heeft de Gemeenteraad met het College van B en W van Tynaarlo de afspraak gemaakt dat ieder jaar de Paardenmarkten van Zuidlaren geëvalueerd wordt, waarbij zo nodig, de verordening voor de Paardenmarkten van Zuidlaren bijgesteld dient te worden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 6 juni 2017 stond deze evaluatie met de aanpassing van de verordening van de Paardenmarkten van Zuidlaren op het bespreekgedeelte van…

Lees verder.

Regio Groningen – Assen jaarstukken 2016.

Vries, 6 juni 2017.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de jaarstukken van 2017 van Regio Groningen-Assen in haar vergadering behandeld.

In het Convenant Regio Groningen-Assen is vastgelegd dat de Stuurgroep Regio Groningen – Assen jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstelt, welke via de colleges van de deelnemende gemeenten ter kennis van de Gemeenteraden en raden van statenworden gebracht. Zij hebben dan…

Lees verder.

Zonneleningen sportclubs, GB stelde vragen.

Vries, 6 juni 2017.

In november 2015 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo, bij de behandeling van de begroting voor 2016, aandacht gevraagd voor zonneleningen voor sportclubs. Lange tijd bleef het stil omtrent dit onderwerp.

Met genoegen namen we dan ook kennis van het bericht van 6 mei 2017 in het Dagblad van het Noorden “Scholen en Sportclubs in de gemeente Tynaarlo energieproducent”…

Lees verder.

Agenda 20 juni gewijzigd vastgesteld.

Vries, 20 juni 2017.

Over het algemeen is het agendapunt “Vaststellen van de agenda” een kort agendapuntje en kan het afgedaan worden met een hamerslag, waarmee de agenda dan is vastgesteld. Zo niet tijdens dit agendapunt op dinsdag 20 juni 2017.

De fractie van GroenLinks wilde het agendapunt “bestemmingsplan woningbouw Paterswolde noord” van de akkoord agenda afhalen en op de bespreekagenda plaatsen…

Lees verder.

Paardenmarkten Zuidlaren, verordening 2017 vastgesteld.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda stond het punt met betrekking tot de evaluatie van de Zuidlaardermarkt van 2016 en het vaststellen van de verordening op de paardenmarkten van Zuidlaren 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni 2017 is er reeds gesproken over dit agendapunt, de Gemeenteraad diende nog een besluit te nemen over het voorstel van het College…

Lees verder.

Hockeyclub Eelde wil nieuw kunstgrasveld.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot de subsidieaanvraag door Hockeyclub Eelde in Paterswolde voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld.

De hockeyclub wilde graag gebruik maken van de een-derde twee-derde regeling, waarbij twee-derde van het bedrag voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld gesubsidieerd wordt, terwijl…

Lees verder.

Zuidoevers De Groeve beheersverordening 2017.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond op het akkoordgedeelte van de agenda het punt met betrekking tot de beheersverordening voor het woongebied Zuidoevers in het orp De Groeve.

Eens per 10 jaar dient het bestemmingsplan herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Dit kan door middel van een nieuw bestemmingsplan, maar wanneer er een lage ontwikkeling is binnen een bepaalt gebied waarvoor de bestemmingsplan geldt, kan er ook voor gekozen worden om dit te…

Lees verder.

Gemeente Tynaarlo jaarverslag 2016.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de Raadsvergadering heeft de Raad de jaarstukken, het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 besproken en ongewijzigd vastgesteld. In de jaarstukken, de jaarrekening en het jaarverslag, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2016.De basis voor het gevoerde beleid wordt…

Lees verder.

 

Samenwerkingsverbanden jaarverslag 2016.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de Raadsvergadering lag de behandeling van de Jaarstukken van 2016 en de ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRD, RUD, Recreatieschap Drenthe, Alescon en WPDA aan de Raad voor. Met betrekking tot de RUD was het verloop nogal onverwacht om niet te spreken van schokkend…

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raadsleden.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.