Eelde, december 2017.

Uitgave: 21, november 2017..

Voorwoord.

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden, nog een maandje, dan geeft de kalender al weer 2018 aan.

De feestdagen staan voor de deur, Gemeentebelangen hoopt dat dit voor een ieder gezellige dagen zullen worden.

In november hebben er weer 2 Gemeenteraadsvergaderingen plaatsgevonden,in deze nieuwsbrief doen wij weer verslag van de besproken agendapunten.

Ook hebben wij spijtig genoeg afscheid moeten nemen van Oscar Rietkerk van GroenLiks, hij overleed na enige tijd ziekte.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze eerste nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 21 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

Voorwoord.2

Inhoud.3

Oscar Rietkerk overleden.4

Najaarsnota 2017 en begroting 2018 werden behandeld.4

Ledenvergadering najaar 2017 vond plaats.4

Accountantsdiensten 2018 en 2019 werden vastgesteld.4

Dick Oele werd opnieuw beëdigd.5

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Tynaarlo.5

Controleprotocol 2017 werd vastgesteld.5

Herinrichting surfstrand Zuidlaardermeer.5

7 insprekers bestemmingsplan Supermarkt Ter Borch.6

Lid worden.6

Afmelden.7

Contactgegevens.7


Oscar Rietkerk overleden.

Eelde, 5 november 2017.

Op maandag 30 oktober 2017 hoorden we dat Oscar Rietkerk, voormalig fractievoorzitter en raadslid van GroenLinks in de gemeente Tynaarlo is overleden. Oscar maakte van 2006 tot de zomer van 2017 deel uit van de gemeenteraad.

Wij hebben Oscar leren kennen als een prima en gedreven raadslid en een goede collega. We konden het allen goed met hem vinden.

Lees verder.

Najaarsnota 2017 en begroting 2018 werden behandeld.

Vries, 7 november 2017.

Ieder jaar wordt aan het eind van het jaar de najaarsnota van dat lopende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd. Op datzelfde moment wordt, aan de hand van de in de zomer vastgestelde perspectievennota, de begroting voor het daaropvolgende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 november 2017 stonden deze beide financiële aspecten op de agenda.

Lees verder.

Ledenvergadering najaar 2017 vond plaats.

Eelde, 9 november 2017.

2 Maal per jaar houdt de kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo een ledenvergadering. Op donderdag 9 november vond de ledenvergadering van het najaar van 2017 plaats in café G. en A. Boelens plaats.

Ongeveer 15% van alle leden waren aanwezig tijdens deze vergadering.

Een aantal onderwerpen stonden op de agenda.

Lees verder.

Accountantsdiensten 2018 en 2019 werden vastgesteld.

Vries, 21 november 2017

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de accountantsdiensten voor 2018 en 2019 op het akkoordgedeelte van de agenda.

Door middel van het vaststellen van de accountantsdiensten wil het College Continuïteit in accountantsdiensten voor de komende jaren 2018 en 2019 bewerkstelligen.

In het audit comité is besloten de accountant BDO te vragen een aanbieding te doen voor de jaren 2018 en 2019.

Lees verder.

Dick Oele werd opnieuw beëdigd.

Vries, 21 november 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 7 november heeft de Gemeenteraad afscheid genomen van Renate Zuiker als Raadslid van GroenLinks. Zuiker nam afscheid van de Raad aangezien zij naar buiten de gemeente gaat verhuizen.

Door het afscheid van Renate Zuiker is er een vacature binnen de fractie van GroenLinks opengevallen.

Lees verder.

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Tynaarlo.

Vries, 21 november 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied van gemeente Tynaarlo op het akkoordgedeelte de agenda.

Normaal gesproken dient ieder bestemmingsplan na ongeveer 10 jaar opnieuw vastgesteld te worden.

In 2013 is het bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de gemeente Tynaarlo vastgesteld. De directe aanleiding om nu een aanpassing van dit bestemmingsplan door te voeren heeft 3 redenen.

Lees verder.

Controleprotocol 2017 werd vastgesteld.

Vries, 21 november 2017.

Tijdens de Raadsvergadering stond het controleprotocol voor 2017 op het besluitgedeelte van de agenda.

Door middel van het controleprotocol kan de Gemeenteraad nadere aanwijzingen geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2017 van de gemeente Tynaarlo.

Lees verder.

Herinrichting surfstrand Zuidlaardermeer.

Vries, 21 november 2017.

Het punt met betrekking tot het gevraagde krediet voor de herinrichting van het gebied rond het surfstrand Meerzicht, naar aanleiding van initiatieven van Waterscouting Nicolaasgroep en Het Drents Landschap stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering.

Al sinds lange tijd heeft het College van B en W de wens om de recreatief toeristische én de natuurwaarden in het gebied aan de zuidkant van het Zuidlaardermeer te versterken. Daartoe is in het verleden het project Zuidoevers gestart.

Lees verder.

c

Vries, 21 november 2017.

Tijdens de Raadsvergadering stond het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de supermarkt in de wijk Ter Borch in Eelderwolde op de agenda.

De publieke tribune zat behoorlijk vol met toeschouwers en bewoners uit de wijk ter Borch, alle aanwezigen waren tegen de komst van de supermarkt en waren erg nieuwsgierig naar de geluiden van de verschillende fracties. Zouden de fracties nog een afwijkend geluid laten horen, nu de gemeenteraadsverkiezingen over ongeveer een half jaar plaats vinden?

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.