Eelde, februari 2018.

Uitgave: 23, januari 2018.

Voorzieningen voor mensen met beperking binnen nieuwe schoolgebouwen.

Eelde, 18 januari 2018.

Gemeentebelangen heeft toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes en voorzieningen voor mensen met een visuele dan wel auditieve beperking hoog in het vaandel. Onlangs heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo vernomen dat deze voorzieningen niet meegenomen zullen worden in de nieuw te bouwen schoolgebouwen, welke nu voor de nabije toekomst in de planning staan door stichting Baasis.

Lees verder.

Bomenkap Landsteinerweg Eelde, GB stelde vragen.

Eelde, 17 januari 2018.

Gemeentebelangen Tynaarlo ontving van een aantal bewoners van de Landsteinerweg in Eelde een verontruste mail met betrekking tot de op hande zijnde kap van een tiental bomen in deze straat. De fractie van het CDA had reeds schriftelijke vragen gesteld, echter had Gemeentebelangen nog een aantal aanvullende en verduidelijkende vragen over dit onderwerp. Namens Gemeentebelangen Tynaarlo stuurde

Peter van Es daarom schriftelijke vragen aan het College.

Lees verder.

Plaatsvervangend ombudsman.

Vries, 18 januari 2018.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 19 december 2017 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo een nieuwe ombudsvrouw benoemd. Deze ombudsvrouw was voorheen de plaatsvervangend ombudsvrouw.

Aangezien er geen plaatsvervangend ombudsvrouw/ombudsman meer benoemd was, diende de Raad opnieuw een plaatsvervanger te benoemen.

Lees verder.

Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Vries, 23 januari 2018.

De brandweerkazerne die momenteel op Groningen Airport Eelde staat voldoet op termijn niet meer aan de veiligheidseisen. Om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldaan wordt aan deze veiligheidseisen, dient er in de nabijheid van de landingsbaan een nieuwe brandweerkazerne opgericht te worden. Daarom stond er op het akkoordgedeelte van de agenda een voorstel over deze brandweerkazerne.

Lees verder.

Toekomst Alescon.

Vries, 23 januari 2018.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden voeren samen met Alescon al enige tijd gesprekken over de toekomstige uitvoering van de Participatiewet en de rol die Alescon hier in heeft. Het agendapunt hieromtrent stond voor 23 januari 2018 op de agenda van de Raadsvergadering van Tynaarlo.

Lees verder.

Peizerweg 8a in Bunne.

Vries, 23 januari 2018.

Bij de gemeente Tynaarlo is een verzoek binnengekomen voor het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling met betrekking tot het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Hierdoor stond het agendapunt hieromtrent op het akkoordgedeelte van de agenda.

Lees verder.

Onderzoek rekenkamercommissie over GGD Drenthe.

Vries, 23 januari 2018.

Er heeft een gezamenlijk onderzoek plaatsgevonden door de rekenkamercommissies van 7 Drentse gemeenten naar de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD). De conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek voort zijn gekomen zijn aan de Raad ter besluit voorgelegd.

Lees verder.

Museum De buitenplaats vraagt projectsubsidie.

Vries, 23 januari 2018.

Museum De buitenplaats in Eelde heeft een projectsubsidie aangevraagd voor de tentoonstelling “Planten op reis”. Dit agendapunt heeft reeds op de agenda van de gemeenteraad van 19 december 2017 gestaan, maar het punt werd verdaagd door afwezigheid van wethouder van dijk.

De tentoonstelling genaamd ‘Planten op reis’ heeft een stimulerende en verbindende functie, want het sluit aan bij de beleidsdoelen van de gemeente Tynaarlo doordat het sterk inzet op toerisme…

Lees verder.

Basisprincipes kansreike open plekken in Tynaarlo.

Vries, 23 januari 2018.

Het College van B en W hanteert samen met de ambtenaren van gemeente Tynaarlo een aantal basisprincipes om te bepalen of een bouwlocatie aan de gestelde criteria voldoet om ter beoordeling aan de Raad voorgelegd te worden.

Deze basisprincipes lagen ter bespreking voor aan de Gemeenteraad.

Lees verder.

Tienelsweg 30c in Zuidlaren voor een nieuwe woning.

Vries, 23 januari 2018.

De bewoners van Tienelsweg 30c in Zuidlaren willen graag een toekomstbestendige woning bouwen op het perceel naast hun huidige woning. Om dit te kunnen realiseren dient er een bestemmingsplan wijziging plaats te vinden.

Lees verder.

Vragen aansprakelijkheid openbare ruimte werd door College beantwoord.

Vries, 23 januari 2018.

Op 27 december 2017 heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de aansprakelijkheid in de openbare ruimte.

Op dinsdag 23 januari 2018 ontving Gemeentebelangen een antwoord op de vragen van het College van B en W.

Voor de volledige antwoordbrief klikt u op de link hieronder.

Lees verder.

Natuurwonen op schelfhorst, voorontwerp bestemmingsplan.

Vries, 23 januari 2018.

Op dinsdag 23 januari stond het Starten van de bestemmingsplanprocedure voor “Schelfhorst Natuurwonen” op de agenda van de Gemeenteraad.

Lees verder.

Bestrating Groote Veen, GB stelde schriftelijke vragen.

Eelde, 26 januari 2018.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo wordt met enige regelmaat aangesproken over de slechte staat van de bestrating in Groote Veen, de nieuwe wijk in Eelde. Er zijn bewoners die gekscherend aangeven dat de naam Groote Veen niet meer klopt, de wijk dient omgedoopt te worden in Groot modderveen of Groot Waterveen.

Naar aanleiding van de klachten van de inwoners van de wijk heeft Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.