Eelde,februari 2018.

Uitgave: 24, februari 2018.

Voorwoord.

Het is inmiddels al weer maart, nog een paar dagen en de verkiezingen zijn al weer een feit. Een spannende tijd voor de verschillende politieke partijen, zo ook voor Gemeentebelangen.

Op 21 maart kunnen de inwoners aangeven of men vertrouwen heeft in de verschillende politieke partijen, hebben de fracties en raadsleden zich voldoende laten horen, hebben zij zich goed gedragen en bevalt het beleid dat zij voeren.

Wie zal er afgestraft worden en wie krijgt een beloning of gaat het allemaal naar de zin en blijft alles zoals het in de afgelopen Raadsperiode was.

De 23 Raadszetels worden opnieuw verdeeld, de verdeling wordt door de kiezer, dus door u bepaalt.

Wij hopen op een mooie en hoge opkomst op de verschillende stembureau’s en uiteraard hopen wij er op dat u uw stem op een van de personen op onze kieslijst laat vallen.

Voor de verkiezingen is er nog 1 Raadsvergadering, en wel op dinsdag 13 maart. In de volgende nieuwsbrief doen we uiteraard weer verslag van de verschillende agendapunten.

In deze nieuwsbrief vindt u de verslagen van de agendapunten van de Raadsvergaderingen van 6 en 20 februari.

Verder een tweetal artikelen omtrent de kaalslag op Schelfhorst, het voormalig campingterrein.

Ook staat er een verwijzing naar onze kieslijst en ons verkiezingsprogramma.

Onze kieslijst.

Gemeentebelangen heeft voor de verkiezingen van 21 maart 2018 weer een mooie kieslijst weten samen te stellen. Er staan een aantal nieuwe gezichten op de lijst, maar ook treft u er de vertrouwde personen aan.

Door middel van de link hieronder kunt u de kieslijst bekijken en de personen beter leren kennen.

Bekijk de kieslijst.

Het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen.

Iedere 4 jaar stelt Gemeentebelangen Tynaarlo een verkiezingsprogramma samen. Zo ook voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en dus voor de Raadsperiode van 2018 tot 2022.

Voor het volledige verkiezingsprogramma klikt u op de link hieronder.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

Museum de buitenplaats, besluit projectsubsidie.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 22 januari 2018 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo gesproken over het onderwerp met betrekking tot een projectsubsidie voor de tentoonstelling planten op reis, welke werd aangevraagd door museum De buitenplaats in Eelde.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari heeft de Gemeenteraad over dit agendapunt een besluit genomen.

Lees verder.

Kansrijke open plekken, Raad nam besluit.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 22 januari 2018 heeft de Gemeenteraad gesproken over het onderwerp met betrekking tot de basisprincipes voor de kansrijke open plekken in gemeente Tynaarlo.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 heeft de Gemeenteraad een besluit hierover genomen.

Lees verder.

Woningbouw Tienelsweg in Zuidlaren, Raad neemt besluit.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 22 januari 2018 heeft de Gemeenteraad gesproken over het al dan niet mogen bouwen van een woning op de open plek aan de Tienelsweg naast de woning van nummer 30c, gelegen in Zuidlaren.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 heeft de Gemeenteraad een besluit genomen omtrent dit agendapunt.

Lees verder.

Natuurwonen op Schelfhorst, Raad nam besluit.

Vries 6 februari 2018

Op 6 februari stond het Starten van de bestemmingsplanprocedure Schelfhorst Natuurwonen ter besluitvorming op de agenda van de Gemeenteraad.

Op 23 januari was dit onderwerp al uitgebreid in de Raad besproken. Er tekende zich een zeer duidelijke meerderheid voor de plannen af. D66 (4), VVD (4) Leefbaar Tynaarlo (3), PvdA (3), ChristenUnie (2)en CDA (2) waren voor; samen goed voor 18 van de 23 zetels in de raad.

Het liep echter wat anders.

Lees verder.

Sociale volkshuisvesting, notitie vastgesteld.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 12 september 2017 heeft de Gemeenteraad unaniem ingestemd met het concept van de notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017. De notitie is naar aanleiding van dit besluit ter inzage gelegd.

Lees verder.

Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 22 januari 2018 is er een begin gemaakt met het agendapunt omtrent de visie van de openbare bibliotheken in gemeente Tynaarlo. Doordat het op 22 januari echter dusdanig laat werd en er toch wel redelijk veel vragen gesteld werden tijdens de eerste termijn van de Raad, werd de Raadsvergadering na deze eerste termijn van de raad afgehamerd.

Op dinsdag 6 februari 2018 werd het agendapunt hervat en begon het met de eerste termijn van het college.

lees verder.

Statiegeld aliantie.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 werd door de fracties van PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en het CDA een motie vreemd aan de agenda ingediend met betrekking tot de statiegeld alliantie.

Lees verder.

Kaalslag Schelfhorst, GB stelt schriftelijke vragen.

Eelde, 11 februari 2018.

Na de nipte instemming van de Gemeenteraad op dinsdag 6 februari 2018 omtrent het voorontwerp van het bestemmingsplan van Schelfhorst, zal het te inzage gelegd worden.

Tot onze verbazing werd er contact opgenomen met Jarko Weering door verontrustte omwonenden, met de mededeling dat er een aantal bomen gekapt waren en dat er een behoorlijke kaalslag had plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze verontruste berichten heeft Jarko Weering namens Gemeentebelangen een brief met schriftelijke vragen aan het College van B en W gezonden.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees verder.

Weering geïnterviewd door RTV Drenthe over kaalslag Schelfhorst.

Paterswolde, 12 februari 2018.

Op zondag 11 februari 2018 heeft Jarko Weering namens Gemeentebelangen Tynaarlo een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd met betrekking tot de kaalslag dat gepleegd is op voormalig camping Schelfhorst.

Op de dag na het versturen van de betreffende brief werd Weering gecontacteerd door de pers van RTV Drenthe.

Lees verder.

Beheersverordening Eelde opnieuw op de agenda.

Vries, 20 februari 2018.

Op 19 december 2017 heeft de beheersverordening Eelde reeds op de agenda van de Gemeenteraad gestaan. Op dat moment heeft de Gemeenteraad besloten het voorstel terug te geven aan het College van B en W, er was een brief binnengekomen van Lentis, een van de indieners van een zienswijze.

Nu stond het voorstel opnieuw op de agenda.

Lees verder.

Rietwijk noord ecozone.

Vries, 20 februari 2018.

De gemeenteraad heeft op 23 september 2013 het bestemmingsplan “Rietwijk Noord” in Eelderwolde vastgesteld. Bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan, dat op 6 juni 2017 door de Gemeenteraad is vastgesteld, is geconstateerd dat bij het tekenen van de verbeelding van het bestemmingsplan iets is fout gegaan. Dwars door de wijk loopt een gasleiding. De grond waarin deze leiding ligt is ingericht als ecozone en als zodanig bestemd. Het bestemmingsplan van de ecozone is iets te ver in zuidelijke richting gelegd. Daarom wordt het bestemmingsplan opnieuw ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Lees verder.

Commissie bezwaar in verordening vastgelegd.

Vries, 20 februari 2018.

Door het vaststellen van een nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften beschikt gemeente Tynaarlo over een actuele verordening waarin in de eerste plaats de huidige werkwijze van de commissie is vastgelegd en in de tweede plaats waardoor er overeenkomstig de VNG-modelverordening wordt gewerkt.

Deze verordening werd aan de Gemeenteraad ter instemming op het akkoordgedeelte van de agenda voorgelegd.

Lees verder.

Centrum Zuidlaren, Wethouder Hofstra onder vuur.

Vries, 20 februari 2018.

In een eerdere Raadsvergadering verzocht Leefbaar Wethouder Hofstra aan te tonen dat zij niet gelogen heeft over het feit dat Albert Heijn Zuidlaren af zou zien van het plaatsen van een noodwinkel op het voormalig prins Bernhardhoeve terrein.

In deze Raadsvergadering velde de Raad een oordeel over het feit of Hofstra nu wel of niet tegen de Gemeenteraad gelogen heeft.

Lees verder.

Internationale vrouwendag 2018.

Paterswolde, 8 maart 2018.

Vandaag, 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De internationale vrouwendag bestaat sinds 1911, en werd in 1912 voor het eerst in Nederland gehouden.

Waarom op 8 maart?

In 1921 heeft het Internationale Vrouwensecretariaat een datum gekozen voor deze dag, 8 maart. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg vrouwen massaal in opstand gekomen tegen...

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.