Eelde, mei 2018.

Uitgave: 26, jaargang 2018.

Voorwoord.

De onderhandelingen voor de nieuwe Coalitie hebben de afgelopen maand plaatsgevonden, De Raadsleden, de Steunfractieleden en de nieuwe Wethouders zijn beëdigd.

Zo is er weer van alles gebeurd de afgelopen maand.

Een nieuwe Raadsperiode heeft zijn aanvang genomen, een nieuwe periode met weer nieuwe kansen en volop mogelijkheden.

Voor u ligt alweer uitgave nummer 26 van onze nieuwsbrief.

Het mooie weer is inmiddels aangebroken, velen denken zo langzamerhand al aan de met rasse schreden naderende zomervakantie. Nog een paar maandjes te gaan, dan is het al weer zover.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze zesentwintigste nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 26 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

 

Voorwoord.2

Inhoud.3

Gemeentebelangen maakt geen deel uit van College Tynaarlo.4

Interview met Jarko Weering door Dorpsklanken.4

Steunfractieleden werden beëdigd.4

Bodemkwaliteit en bodembeheer Tynaarlo.4

Huisvesting menzo Altingschool.5

Armoede en schuldhulpverlening binnen Tynaarlo.5

Zuidlaardermarkt 2017 werd geëvalueerd.5

College 2018 – 2022 werd geïnstalleerd.6

Lid worden.6

Afmelden.6

Contactgegevens.6


Gemeentebelangen maakt geen deel uit van College Tynaarlo.

Eelde, 7 april 2018.

Wij werden uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Thijsen, die als informateur was aangesteld door Leefbaar Tynaarlo. Vervolgens vond er een eerste formerend gesprek plaats tussen Leefbaar en Gemeentebelangen, waarbij de formateur burgemeester Wassink van Terschelling aanwezig was.

Tijdens dit formerend gesprek kwam duidelijk naar voren hoeveel overeenkomsten Gemeentebelangen met Leefbaar heeft

Lees verder.

Interview met Jarko Weering door Dorpsklanken.

Eelde, 12 april 2018.

Op 6 april 2018 Kwam Frans Nuninga van Dorpsklanken bij Jarko Weering thuis voor een interview over het feit dat Weering geen deel meer uitmaakt van de Gemeenteraad van Tynaarlo. Nuninga werd bijgestaan door fotograaf Johan Wolfart.

Het interview is uitgewerkt tot een mooi artikel dat op 11 april 2018 in dorpsklanken werd gepubliceerd. Voor het volledige artikel klikt u op de link hieronder.

Lees verder.

Steunfractieleden werden beëdigd.

Vries, 17 april 2018.

Zoals in een eerder artikel op onze website reeds werd weergegeven, werden op dinsdag 29 maart 2018 de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Binnen gemeente Tynaarlo heeft iedere fractie de mogelijkheid om 3 steunfractieleden te laten beëdigen. Hierdoor hebben deze steunfractieleden nagenoeg dezelfde rechten als de Raadsleden, met die uitzondering dat zij niet mogen spreken tijdens de raadsvergaderingen.

Op dinsdag 17 april 2018 werden ook de steunfractieleden van Gemeentebelangen beëdigd.

Lees verder.

Bodemkwaliteit en bodembeheer Tynaarlo.

Vries, 17 april 2018.

In het voorjaar van 2018 verloopt de huidige bodemkwaliteitskaart van Tynaarlo. Om te voorkomen dat de grondbank van gemeente Tynaarlo in de problemen komt, waardoor zij geen grond meer uit eigen werken zou kunnen accepteren, dient deze kwaliteitskaart verlengd te worden.

Op dinsdag 17 april 2018 stond daarom de verlenging van deze bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer op het akkoordgedeelte van de agenda van de Gemeenteraad.

Lees verder.

Huisvesting menzo Altingschool.

Vries, 17 april 2018.

De Menzo Altingschool kampt met gebrek aan ruimte om haar leerlingen te kunnen opvangen. De afgelopen tijd is de Menzo Altingschool gegroeid.

Om deze groei te kunnen opvangen is er meer budget nodig voor deze school, zodat er voldoende lokalen gerealiseerd kunnen worden voor alle leerlingen.

Daarom staat het agendapunt op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van 17 april 2018.

Lees verder.

Armoede en schuldhulpverlening binnen Tynaarlo.

Vries, 17 april 2018.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 hebben gemeenten een zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. In 2014 stelde de gemeenteraad de nota ‘Schuldhulpverlening 2014-2017’ vast. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is bepaald dat de gemeenteraad een plan vaststelt over de integrale schuldhulpverlening voor een periode van maximaal vier jaar.

De nota “armoede en schuldhulpverlening 2018 – 2021” stond voor 17 april 2018 op de agenda.

Lees verder.

Zuidlaardermarkt 2017 werd geëvalueerd.

Vries, 17 april 2018.

In het verleden is met de Gemeenteraad afgesproken dat de jaarlijks terugkerende Zuidlaardermarkt ieder jaar geëvalueerd zal worden.

De Zuidlaardermarkt, welke in het najaar van 2017 heeft plaatsgevonden, is ook conform afspraak geëvalueerd. Deze evaluatie stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Lees verder.

College 2018 – 2022 werd geïnstalleerd.

Vries 24 april 2018

Op dinsdag 24 april 2018 was er een extra raadsvergadering gepland voor de installatie van het nieuwe college van B en W van Tynaarlo. Naast het installeren van een nieuw college werd er afscheid genomen van de wethouders die van 2014 tot en met 2018 hebben gediend.

Burgemeester Marcel Thijsen had warme woorden voor de vertrekkende wethouders, Nina Hofstra, Miriam van Dijk en Henk Berends. Wethouder Henk Lammers blijft aan in het nieuwe college.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.