Eelde, juni 2018.

Uitgave: 27, jaargang 2018.

Nieuwsbrief blijven ontvangen.

U ontvangt al enige tijd de maandelijkse nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo. Wij gaan er van uit dat u ook in de toekomst deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen.

Op 25 mei jongstleden is er een nieuwe wet van kracht geworden, de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet schrijft voor dat wij een schriftelijke goedkeuring dienen te hebben van de personen aan wie wij onze nieuwsbrieven sturen.

U heeft daarom onlangs een mailtje van Gemeentebelangen Tynaarlo ontvangen. Als u dit mailtje beantwoord, dan blijft u op de hoogte van de zaken die in de Raad worden besproken en met betrekking tot Gemeentebelangen.

Mocht u nu onverhoopt deze mail van Gemeentebelangen gemist hebben, stuur dan gewoon een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wilt u in beide gevallen in uw mailtje dan de volgende tekst vermelden.

“ik wil de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo ontvangen”

Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om op ons mailbericht te reageren of om ons een mailtje te sturen. Wij danken u hier vast voor.

Jaarstukken regio Groningen Assen.

Vries, 8 mei 2018.

Jaarlijks dient de stuurgroep Regio Groningen Assen een begroting in te dienen bij de deelnemende gemeenten en Provinciale staten aan dit samenwerkingsverband. Eveneens dient de stuurgroep de financiën van het voorgaande jaar te verantwoorden.

Daarom stonden de financiën voor de Regio Groningen Assen op de agenda van de Raadsvergadering.

Lees verder.

Oude Asserstraat 38 in Vries, bestemmingsplan in ontwerp.

Vries, 8 mei 2018.

Er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld voor het perceel van de Oude Asserstraat 38 in Vries. Door deze ontwerp bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 6 2 onder 1 kap woningen en 4 vrijstaande woningen te kunnen realiseren op het perceel.

De Gemeenteraad is bevoegd om een dergelijk bestemmingsplan vast te stellen.

Lees verder.

Inclusieagenda Tynaarlo werd geëvalueerd.

Vries, 8 mei 2018

De eerste raadsvergadering met het nieuwe college vond op deze avond plaats. Tijdens deze Raadsvergadering werd er onder andere gesproken over het VN-panel en de inclusieagenda.

Het VN-panel is een werkgroep die onderzoekt of iedereen op een goede manier mee kan doen in de samenleving. Dit doen zij door middel van het opstellen van een inclusieagenda.

Tijdens de vergadering werd het duidelijk dat dit een onderwerp is dat iedereen aan het hart gaat.

Lees verder.

Voormalig Gemeentehuis Paterswolde, opnieuw inloopavond.

Paterswolde 16 mei 2018

Deze avond werd er in het voormalig gemeentehuis van Eelde een tweede informatieavond gehouden over de aankomende renovatie van het voormalig Gemeentehuis van Eelde.

Namens Gemeentebelangen heeft Hilde Kamminga deze inloopavond bezocht.

Tijdens de inloopavond werd er teruggeblikt op de afgelopen informatieavond, en de aankomende werkzaamheden.

Lees verder.

Ter Borch, beeldkwaliteitsplan.

Vries, 22 mei 2018.

Voor de derde keer stond het agendapunt omtrent de Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch op de raadsagenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo geagendeerd. Als bespreekpunt deze keer.

Het agendapunt stond voor 17 april 2018 ook reeds geagendeerd, maar op dat moment als akkoordstuk. Het is echter op speciaal verzoek van de ChristenUnie naar de vergadering van 8 mei verplaatst, waardoor het agendapunt als bespreekstuk geagendeerd zou worden. De overige partijen konden op zich instemmen met de voorgestelde agendering van het punt op de akkoordagenda.

Lees verder.

Benoeming Raadsleden voor Auditcommité, werkgeverscommissie en bestuur meerschap.

Vries, 22 mei 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de leden voor het auditcomité, de werkgeverscommissie voor de Griffier, leden van het bestuur van het Meerschap Paterswolde en de plaatsvervangend voorzitter voor de gemeenteraad gekozen door de gemeenteraad.

De benoeming voor deze werkgroepen is voor de duur van de huidige Raadsperiode.

Lees verder.

Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan (vervolg).

Vries, 5 juni 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er opnieuw gesproken over het beeldkwaliteitsplan van het Businesspark Ter Borch. Het betrof deze vergadering het tweede termijn waarbij de antwoorden van het college op de vragen van de Raad, welke tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 mei 2018 Gedurende de Raadsvergadering werden er een aantal aanvullende vragen gesteld, welke over het algemeen de reclamemast betrof.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres secretaris Gemeentebelangen:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Hilde Kamminga:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Dennis Franke:                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Jarko Weering:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.