Eelde, November 2018.

Uitgave: 30, jaargang 2018.

Voorwoord.

Dit is alweer uitgave nummer 30 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo.

Inmiddels zit het eerste half jaar van deze Raadsperiode er op. Nog een paar Raadsvergaderingen en dan is 2018 al weer geschiedenis. Het heeft even geduurd, maar het lijkt nu dan toch een beetje winter te worden.

Na deze nieuwsbrief zult u nog een nieuwsbrief ontvangen voordat 2019 aanbreekt.

In deze nieuwsbrief worden de artikelen over de agendapunten van de Raadsvergaderingen van 30 oktober en 13 november weergegeven.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze eerste nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 30 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

Voorwoord.2

Inhoud.3

Woord van de fractievoorzitter.4

Werkplein Drentsche Aa gewijzigd.5

Beleidsvisie omgevingsveiligheid Tynaarlo vrijgegeven voor inspraak.5

Ontwikkeling Vries Zuid, Raad geeft opdracht opstellen startnotitie.6

Geen nieuwe gesprekken met Albert Heijn Zuidlaren leidt tot motie van treurnis.6

Oude asserstraat 38 Vries bestemmingsplan.6

Tarieven inzameling afval gewijzigd.6

begroting 2019 en najaarsbrief 2018.7

Najaarsnota 2018 en begroting 2019 werden behandeld.7

GB stelt schriftelijke vragen over Meerschap Paterswolde.7

GB stelt schriftelijke vragen over Stichting Baasis.8

ALV 2018 van Gemeentebelangen.8

Lid worden.8

Afmelden.9

Contactgegevens.9


Woord van de fractievoorzitter.

Na de laatste nieuwsbrief van oktober is er weer veel gebeurd. We zijn inmiddels weer twee raadsvergaderingen verder waarin allerlei meer of minder belangwekkende zaken aan de orde zijn geweest, zoals bijvoorbeeld geen AH op het PBH-terrein te Zuidlaren met een, overigens niet aangenomen, motie van treurnis tot gevolg en de begroting voor 2019 is behandeld. U heeft hierover al eerder iets kunnen lezen.

Tynaarlo is verschillende keren in het nieuws geweest soms zeer positief, soms wat minder of zelfs negatief u mag het zeggen. Zomaar een greep.

Vanaf Groningen Airport Eelde kun je in het winterseizoen weer vliegen naar Tenerife, en GAE heeft er een nieuwe bestemming bij; vanaf het voorjaar kun je elke zondag naar de Kanaaleilanden vliegen. Staat tegenover dat, zo meldde DvhN, de Estse vliegmaatschappij Nordica, die de dagelijkse vluchten op Kopenhagen en München onderhoudt, in zwaar weer zou verkeren en dat de directie van GAE denkt dat de verbintenis met Nordica niet wordt gecontinueerd. In eerste instantie een zaak voor Nordica & GAE en later voor de aandeelhouders (provincies Groningen & Drenthe, Groningen, Assen en Tynaarlo). De raad zal er in een later stadium ongetwijfeld over te spreken komen. Nordica zegt overigens nog helemaal niet zover te zijn dat ze haar basis op GAE wil sluiten. Volgens een woordvoerder van Nordica zijn deze vluchten belangrijk voor Nordica en voor de luchthaven groeit het aantal passagiers bovendien nog steeds.

Een groots optreden was er In Vries op zaterdagavond 17 november in Sporthal De Kamp een waaraan o.a. muziekvereniging De Harmonie, het Mannenkoor Vries, Gymnastiekvereniging Vako en toneelvereniging DIO aan deelnamen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout. Rond ZuidlaarderHout heerst momenteel veel onrust. Volgens DvhN is een flink deel van het personeel in opstand gekomen en ziek thuis zitten of heeft ontslag genomen. Ook zou er sprake zijn van brandonveilige situaties. Op 5 oktober 2018 adviseerde de Veiligheidsregio Drenthe om Zuidlaarder Hout per direct te sluiten. Dat is nog niet gebeurd omdat er inmiddels maatregelen zijn genomen, aldus een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo. Ook onze burgemeester Thijsen kwam in dit verband nog in het nieuws. Het zorgechtpaar Gerard en Mariëtte Brouwer van Zuidlaarder Hout beweert dat burgemeester Marcel Thijsen uit de school heeft geklapt over een vertrouwelijke melding over misstanden bij hun woonzorgcentrum. De Burgemeester ontkent dit stellig.

Nu we het toch over onze burgervader hebben; hij was nog vaker in het nieuws.

Marcel Thijsen is niet meer de enige onafhankelijke/partijloze burgemeester in Drenthe en Groningen sinds de Burgemeester van Assen, Marco Out, zijn lidmaatschap van de VVD heeft opgezegd. Van de 380 burgemeesters in ons land zijn er 13 partijloos. Verder zijn er 4 lid van een lokale partij zonder Haagse banden.

Thijsen is aangesteld als informateur in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Op verzoek van de lokale partij VZ Westerkwartier gaat hij onderzoeken hoe een bestuurscoalitie in de nieuwe gemeente, bestaande uit Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, kan worden gevormd. Hiermee slaan we meteen een brug naar de verkiezingen de stad Groningen.

Ook in onze buurgemeenten Haren, en Groningen (Ten Boer) waren er herindelingsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Groningen. Hier kwam GroenLinks met 11 van de 45 zetels als winnaar uit de bus, gevolgd door PvdA (6), Sp (6), D66 (6) en VVD (4). Hoe het College er in Groningen uitkomt te zien is nog onbekend. Bekend is wel dat GroenLinks steeds een voorkeur had voor een links College.

Wat de herindeling voor Tynaarlo betekend is nog niet helemaal duidelijk. Gemeentebelangen heeft hierover vragen gesteld. We zitten/zaten in diverse gemeenschappelijke regelingen met de geherindeelde gemeente(n) (Meerschap Paterswolde, de Regiovisie) en ook op het gebied van onderwijs werd er met Haren samengewerkt via de Stichting Baasis.

Ook voor GAE zouden er gevolgen kunnen zijn, immers het is bekend dat GroenLinks op zijn zachts gezegd nu niet meteen de grootste voorstander van investeren in de luchthaven is.

Hiermee zij we weer terug aangeland bij het begin van de greep uit het nieuws, en is de cirkel rond.

Genoeg stof om gewoon over te praten of te discussiëren, het over eens of oneens te zijn. Mag allemaal gelukkig in dit mooie land en deze fijne gemeente. Maar makkers, doe het zonder wild geraas.

Werkplein Drentsche Aa gewijzigd.

Tynaarlo, 30 oktober 2018.

Op de agenda voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa, afgekort WPDA per 1 januari 2019.

Met dit voorstel wil het College van B en W zorgen voor juridische borging van de samenvoeging van de taken van Alescon in Werkplein Drentsche Aa.

Lees verder.

Beleidsvisie omgevingsveiligheid Tynaarlo vrijgegeven voor inspraak.

Vries, 30 oktober 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het vrijgeven voor inspraak en overleg van het ontwerp van de beleidsvisie voor de regioveiiligheid van gemeente Tynaarlo.

Op 23 september 2008 werd de huidig geldende Visie Externe Veiligheid Tynaarlo vastgesteld. Deze beleidsvisie is toe aan actualisatie.

Lees verder.

Ontwikkeling Vries Zuid, Raad geeft opdracht opstellen startnotitie.

Vries, 30 oktober 2018.

In maart 2017 heeft de Gemeenteraad unaniem het College de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor het realiseren van woningen in Vries Zuid. Naar aanleiding hiervan heeft het College Companen opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de woningmarkt van Tynaarlo. Op 17 augustus 2018 is het woningmarktonderzoek afgesloten.

Lees verder.

Geen nieuwe gesprekken met Albert Heijn Zuidlaren leidt tot motie van treurnis.

Vries, 30 oktober 2018.

Zoals al eerder gemeld is er gesteund door GroenLinks, PvdA, D’66, Leefbaar Tynaarlo, en ChristenUnieop 9 oktober 2018 een motie door de Gemeenteraad aangenomen met als opdracht aan het College om vóór 2 november gesprekken met de AH aan te gaan over de realisatie van een tijdelijke supermarkt op het voormalige Prins Bernhardhoeve-voorterrein. Gemeentebelangen was tegen de motie, welke door het College sterk werd afgeraden.

Lees verder.

Oude asserstraat 38 Vries bestemmingsplan.

Vries, 30 oktober 2018.

Op het bespreekgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond het agendapunt met betrekking tot het bestemmingsplan voor de Oude Asserstraat 38 in Vries.

Vries is een aantrekkelijk woondorp, centraal gelegen tussen Groningen en Assen. Uit een eerder dorpsbelevingsonderzoek is gebleken dat mensen het wonen in Vries hoog waarderen.

Lees verder.

Tarieven inzameling afval gewijzigd.

Vries, 30 oktober 2018.

Tijdens de raadsvergadering stond de vaststelling van de tarieven van het inzamelen van het restafval op de agenda.

In 2019 gaat er het nodige veranderen binnen het afvalbeleid van de gemeente Tynaarlo.

Om het zo duidelijk mogelijk te maken, zet Gemeentebelangen Tynaarlo het voor u op een rij.

Lees verder.

begroting 2019 en najaarsbrief 2018.

Vries, 13 november 2018.

Tijdens de Vergadering van de Gemeenteraad van Tynaarlo waarin de begroting voor 2019 en de

najaarsbrief van 2018 werden behandeld, had Gemeentebelangen Tynaarlo ook een bijdrage in de

eerste termijn.

Wanneer u de volledige bijdrage van Gemeentebelangen Tynaarlo na wilt lezen, klikt u op de link

hieronder.

Lees verder.

Najaarsnota 2018 en begroting 2019 werden behandeld.

Vries, 13 november 2018.

Ieder jaar wordt aan het eind van het jaar de najaarsnota van dat lopende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd. Op datzelfde moment wordt de begroting voor het daaropvolgende jaar aan de Gemeenteraad voorgelegd en wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar visie hierover te geven.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 november 2018 stonden deze stukken op de agenda van de Gemeenteraad.

Lees verder.

GB stelt schriftelijke vragen over Meerschap Paterswolde.

Paterswolde, 14 november 2018.

Raadslid Hilde Kamminga heeft namens Gemeentebelangen Tynaarlo een aantal vragen gesteld met betrekking tot het samenwerkingsverband Meerschap Paterswolde naar aanleiding van de op stapel staande gemeentelijke herindeling, waardoor gemeente Haren samen zal gaan met gemeente Groningen.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees de volledige brief.

GB stelt schriftelijke vragen over Stichting Baasis.

Paterswolde, 14 november 2018.

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo stelde Raadslid Hilde Kamminga door middel van een brief schriftelijke vragen met betrekking tot Stichting Baasis. De aanleiding van deze schriftelijke vragen is de gemeentelijke herindeling van gemeente Haren, die per 1 januari 2019 onderdeel uitmaakt van gemeente Groningen.

Voor het weergeven van de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees de volledige brief.

ALV 2018 van Gemeentebelangen.

Paterswolde, 26 november 2018.

Op donderdag 6 december zal Gemeentebelangen Tynaarlo de Algemene Ledenvergadering van 2018 gehouden worden. De vergadering zal bij Theater-Café Boelens Hoofdweg 83 te Eelde plaatsvinden. De vergadering zal rond 20.00 uur beginnen.

Tijdens de vergadering gaan we onder andere afscheid nemen van de voorzitter, Tineke Terwal. Er zal een nieuwe voorzitter gekozen worden.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres penningmeester Gemeentebelangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres secretaris Gemeentebelangen:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter Peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Hilde Kamminga:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Dennis Franke:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Jarko Weering:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.