Eelde, december 2018.

Uitgave: 31, jaargang 2018.

Voorwoord.

Nog enkele dagen en dan is 2018 reeds weer geschiedenis. Gemeentebelangen hoopt dat 2018 voor u een hoop goede dingen heeft kunnen leveren.

De kerstdagen en de jaarwisseling staan voor de deur, dagen die eigenlijk voor iedereen hele mooie dagen zouden moeten zijn. Echter geldt dit jammer genoeg niet voor iedereen.

Denk daarom eens aan die alleenstaande man of vrouw bij u in de straat, loop eens bij hem of haar binnen, want eenzaamheid wordt tijdens deze dagen extra gevoeld. Denk aan de kerstgedachte.

Ook volgend jaar houden wij u graag op de hoogte van de besluiten die Gemeentebelangen genomen heeft tijdens de Raadsvergaderingen. Ook zullen wij u verslag doen van hetgeen wij organiseren of waar wij aanwezig zijn in onze mooie gemeente.

Uiteraard wenst Gemeentebelangen u allemaal hele fijne kerstdagen een een goede jaarwisseling, wees voorzichtig met vuurwerk en houd daarbij een beetje rekening met de dieren.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze eenendertigste nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 31 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

 

Voorwoord.2

Inhoud.3

Woord van de Fractievoorzitter.4

Van de Voorzitter.5

APV onderdeel carbid werd vastgesteld.6

Stemmen tellen tijdens de Statenverkiezingen veranderd.7

Visie inclusie en fysieke toegankelijkheid.7

Gaswinning noord Drenthe en zuid Groningen moet stoppen.7

Gemeentebelangen heeft nieuwe Voorzitter.8

Alescon en WPDA begrotingswijziging 2019.8

Lening Vako voor duurzaamheidsmaatregelen.8

APV 2019 vastgesteld.8

Belastingverordeningen 2019 vastgesteld.9

Lid worden.9

Afmelden.9

Contactgegevens.10


Woord van de Fractievoorzitter.

Hoewel de laatste nieuwsbrief slechts 3 week geleden is, zijn er toch veel activiteiten geweest. De afgelopen twee week was er van maandag tot vrijdag iedere avond wel een vergadering. Hieronder een greep.

Zaterdag 17 november Raadsdag Ontwikkelplan Gemeenteraad.

Dinsdag 20 november Werkbezoek aan Flora Holland.

Dinsdag 20 november Informatieavond transferium bij De Punt en de op- en afritten van de A28.

Donderdag 29 november inloopavond Fietssnelweg Assen-Groningen

Maandag 3 december Raadsconferentie: Grip op jeugdzorg

Dinsdag 4 december informatiebijeenkomst Begraven

Donderdag 6 december algemene ledenvergadering

Donderdag 13 december Informatieavond Bouwen Vries Zuid

De Raadsdag ging over het vergadermodel van de gemeenteraad. Iets concreets heeft dit (nog) niet opgeleverd, behalve wellicht dat ons eigen gedrag in belangrijke mate debet is aan het succes of falen van onze vergaderingen. Dit wordt vervolgd in 2019. Wat Gemeentebelangen aangaat hoeft er niet veel veranderd te worden.

Hoewel ik als Eeldenaar goed bekend ben met de activiteiten op en rond de Bloemenveiling, heb ik met Interesse het werkbezoek aan Flora Holland bezocht.

Op de Informatieavond over het transferium bij De Punt en de op- en afritten van de A28 werd vanuit de provincie nog eens het nut en de noodzaak aangegeven. Ook kregen stegenstanders van de plannen, zoals natuurplatvorm Drentse Aa, de gelegenheid om hun visie naar voren te brengen. Gemeentebelangen vindt de aanpassing van de op- en afritten, en de realisatie van een rotonde ter plaatse een belangrijke verbetering van de verkeerssituatie.

De provincie organiseerde in Vries een inloopavond over de fietssnelweg. Een onderwerp waarover nogal het nodige te doen is zoals u wellicht weet. Vanuit Dorpsbelangen Tynaarlo bijvoorbeeld worden er de nodige kanttekeningen geplaats over de kosten, nut en noodzaak en het besluitvormingsproces. Inmiddels heeft het College van Tynaarlo besloten om aan de plannen mee te werken en € 100.000 hiervoor beschikbaar te stellen. Wat Gemeentebelangen betreft komt dit allemaal veel te vroeg. Gemeentebelangen vindt dat eerst de fietspaden Hoofdweg Eelde-Paterswolde en Hunnebedstraat in Tynaarlo aangepakt moeten worden. Onze indruk van de avond is dat er maar weinig voorstanders voor de Fietssnelweg waren.

De Raadsconferentie Grip op Jeugdzorg heeft naar mijn mening weinig opgeleverd. Degenen die dachten het “Ei van Columbus” aangereikt te krijgen, kwamen bedrogen uit.

De informatieavond over begraven leverde ook al weinig nieuwe gezichtspunten op. Het meest belangrijke was dat de gemeente voortaan verplicht een voorziening moet vormen. Het lijkt er op dat een verlaging van de tarieven, een van de redenen om het begraafplaatsenbeleid onder de loep te nemen, er niet in zit. Een verhoging met ten minste de prijsindex zou eerder aan de orde zijn.

Op zes december heeft de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Jacob van Gelder tot voorzitter gekozen. Elders in de nieuwsbrief leest u hierover meer. Vanaf deze plaats wil ik Jacob vanzelfsprekend van harte feliciteren.

Bouwen Vries Zuid. Deze openbare informatie avond is erg druk bezocht. Voor veel bezoekers was de avond echter een teleurstelling. Men had uit eerdere informatie vanuit enkele politieke partijen en de indruk gekregen dat er snel gebouwd zou gaan worden, maar dat dit wel tot eind 2020 begin 2021 kan duren had men zeker niet verwacht. Ook de groep die eerder (voor de verkiezingen zelfs) via een intekenlijst had aangegeven belangstelling te hebben reageerde teleurgesteld. Men had de indruk dat men een voorrangspositie had verworven, maar dit blijkt niet het geval.

Al met al een erg drukke periode. Nog een paar dingen in de week van 17 tot 23 december en dan is het reces tot 7 januari 2019.

Ik wil u allen, mede namens bestuur en (steun)fractie, fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toewensen.

Peter van es

Fractievoorzitter.

Van de Voorzitter.

Mijn eerste schrijven voor de nieuwsbrief als Voorzitter van Gemeentebelangen Tynaarlo.

Ik ben in contact gekomen met de partij via berichten in de regionale kranten en tijdens de verschillende gebeurtenissen in Eelde en omstreken. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar hebben er voor gezorgd dat ik me nog meer voor de partij ben gaan interesseren.

Zelf heb ik een groot deel van mij leven gewoond en gewerkt in de stad Groningen en een periode van 5 jaar in Assen.

In Assen woonde ik omdat het Rijk der Nederlanden mij opriep voor de dienstplicht 75/3. In Assen heb ik dan ook mijn diensttijd uitgezeten. Ik vond het toen zo leuk dat ik er nog twee maand bij aan heb geplakt, dat kon toen nog. Wat een mooie tijd heb ik daar gehad. Veel sporten en wachten op… ja waarop wachtten we toen eigenlijk?

Voor het 5e jaar mag ik mij inwoner noemen van Eelde, waar ik met veel plezier woon met mijn vriendin Yvonne Copinga aan de Hoofdweg.

2018 is voorbij gevlogen, je hoort het links en rechts mensen roepen, “is het alweer december?” Er is veel gebeurd in en rond om Eelde/Tynaarlo.

Zuidlaren.

Het Prins Bernhard terrein, een van de pijnpunten van de gemeente, hoe gaan we daar mee om? Moeten we de inwoners van Zuidlaren nog jaren laten wachten op een juiste invulling?

Er is veel overleg geweest met alle betrokkenen, maar echt de schop in de grond, dat hebben we nog niet mogen zien.

Zuidlaren, een dorp waar veel dagjesmensen naar toe trekken, het dorp van Berend Botje, het Sprookjeshof (tegenwoordig Hof van Zuidlaren) wie is daar niet geweest? De Zuidlaardermarkt en de prachtige omgeving.

Het komend jaar 2019 moet eindelijk eens invulling gegeven worden aan het prins Bernhard terrein.

Diepriool in het centrum van Eelde.

Maanden in een bouwput naar de winkels, een diepriool werd aangelegd. Wat een overlast heeft dat de inwoners en bedrijven gekost! En het is nog steeds niet echt klaar.

Straatverlichting.

Het centrum van Eelde heeft geen deugdelijke straatverlichting. Na maanden van praten en overleggen is er nog geen acceptabel resultaat. In de donkere maanden is de veiligheid in de kom van Eelde nu niet echt dat je zegt “mooi verlicht is het centrum”.

Sporthal Groote Veen.

De eerste paal is geslagen en de bouw is in volle gang. Het gaat zeker mooi worden en gebruiksvriendelijk, daar zijn we van overtuigd. Maar zijn de sportclubs die er gaan trainen en wedstrijden gaan spelen wel zo blij met de veranderingen? Blijft er wel sfeer in de kantine na afloop van de trainingen en wedstrijden? We hebben daar nog geen inzicht in, maar gaan daar zeker aan werken.

Leegstand winkels.

Wat gaat er op (korte) termijn gebeuren met de afbraakpanden op de hoek Hoofdweg – Burgemeester Strubenweg? Het is een doorn in het oog van elke bewoner en bezoeker van Eelde.

Supermarkt Ter Borch.

Komt er nu wel of geen (mega) supermarkt in Ter Borg?

Gemeentebelangen heeft in haar verkiezingsprogramma staan, geen mega supermarkt in Ter Borch.

Wordt er hieromtrent nu eindelijk eens naar de burgers geluisterd?

Vliegveld Groningen Airport Eelde.

Gemeentebelangen is voor het vliegveld in onze gemeente, voor de werkgelegenheid, maar ook in het kader van de veiligheid.

Vorige week is er nog een landing gemaakt op Eelde door een personenvliegtuig, welke moest uitwijken naar de luchthaven in Eelde in verband met de mist op Schiphol.

We kunnen daarbij ook denken aan vliegtuigen met pech of iets dergelijks.

Vliegveld Eelde hoort bij Eelde en mag niet weg, dat is ons standpunt. Dan maar de gele hesjes aantrekken.

Het jaar 2019 en de jaren erna zal er veel te doen zijn in de gemeente.

Gemeentebelangen zal zich daar zeker laten horen en zien.

Prettige feestdagen en een goed begin van 2019 toegewenst.

Jacob van Gelder

Voorzitter Gemeentebelangen.

APV onderdeel carbid werd vastgesteld.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op het akkoordgedeelte van de agenda. Binnen de APV werd het onderdeel carbid gewijzigd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring vastgesteld.

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015, welke op dit moment nog geldt, is in 2017 voor het laatst gewijzigd door middel van een wijzigingsverordening. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen in de rechtspraak geweest en heeft er een wetswijziging plaatsgevonden.

Lees verder.

Stemmen tellen tijdens de Statenverkiezingen veranderd.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het deelnemen aan een experiment waardoor het tellen van de stemmen tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten, de Waterschappen en Europees Parlement in 2019 op een afwijkende wijze zullen plaatsvinden.

Op dit moment worden na de verkiezingen de stembiljetten na 21.00 uur eerst op lijstniveau en vervolgens op kandidaatsniveau geteld. De stand van de telling op lijstniveau wordt …

Lees verder.

Visie inclusie en fysieke toegankelijkheid.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het punt Visie inclusie en uitwerking beleidskaders fysieke toegankelijkheid van gemeente Tynaarlo op het bespreekgedeelte van de agenda.

Gemeente Tynaarlo is actief bezig met het thema inclusie en toegankelijkheid. Om dit hanteerbaar te maken werkt de gemeente gezamenlijk met het VN-panel met een inclusie-agenda. Bij de behandeling van de evaluatie van de inclusie-agenda op 20 maart 2018 heeft het college opdracht gekregen een beleidskader uit te werken over toegankelijk bouwen in de gemeente.

Lees verder.

Gaswinning noord Drenthe en zuid Groningen moet stoppen.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werd een motie vreemd aan de agenda ingediend. Het onderwerp van de motie was het besluit tot gaswinning in het noorden van Drenthe.

De motie werd Raadsbreed ingediend, dit houdt in dat alle fracties de motie mede hebben ingediend.

De strekking van de motie is het College opdracht te geven het geluid te laten horen dat gemeente Tynaarlo tegen het winnen van gas in het noorden van Drenthe en het zuiden van Groningen is.

Lees verder.

Gemeentebelangen heeft nieuwe Voorzitter.

Eelde, 6 december 2018.

De kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo hield op donderdagavond 6 december de algemene Ledenvergadering van 2018 bij café Boelens in Eelde. Een van de punten die op de agenda prijkten waren de bestuursverkiezingen.

De huidige voorzitter van de kiesvereniging Tineke Terwal-Arends was aftredend. Zij wilde zich liever niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode.

Lees verder.

Alescon en WPDA begrotingswijziging 2019.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad stond het punt met betrekking tot het wijzigen van de begroting van 2019 op het akkoordgedeelte van de agenda.

Jaarlijks worden de concept begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in juni aan de raad voorgelegd. Ook dit jaar heeft de raad de begrotingen van Alescon en WPDA ontvangen. Vanwege de invlechting zijn er begrotingswijzigingen nodig om te komen tot één begroting uitvoering…

Lees verder.

Lening Vako voor duurzaamheidsmaatregelen.

Vries, 11 december 2018.

VAKO wil graag duurzaamheidsmaatregelen treffen voor de accommodatie. Om dit te kunnen realiseren heeft de sportvereniging een aanvullende lening nodig. Voor deze lening hebben ze aangeklopt bij gemeente Tynaarlo.

Dit is de reden dat het punt met betrekking tot deze lening op de agenda voor de Raadsvergadering stond.

Lees verder.

APV 2019 vastgesteld.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de Gemeeteraadsvergadering van 27 november 2018 werd reeds het onderdeel met betrekking tot het Carbid schieten binnen de Algemene plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2018 werd de volledige APV ter vaststelling aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Lees verder.

Belastingverordeningen 2019 vastgesteld.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de belastingverordeningen voor 2019 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Door gemeente Tynaarlo worden verschillende belastingen en retributies (leges) en heffingen geheven. Deze heffing vindt plaats op basis van verordeningen. In een aantal gevallen moet voor de aanvang van het jaar duidelijk zijn wat de hoogte van de tarieven is. Dit ter bescherming van de rechtszekerheid van de belastingplichtige.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres penningmeester Gemeentebelangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres secretaris Gemeentebelangen:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter Peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Hilde Kamminga:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Dennis Franke:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Jarko Weering:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.