Voorwoord.

Zoals u waarschijnlijk wel zult zien, hebben wij de opzet van onze nieuwsbrief enigszins gewijzigd. We plaatsen vanaf nu niet meer het volledige artikel in deze nieuwsbrief, maar uitsluitend de intro ervan, wanneer u het volledige artikel wilt lezen, wordt u via de link onder de intro van het artikel doorverwezen naar onze website.

Hierdoor wordt de lengte van onze nieuwsbrief in uw e-mail aanzienlijk korter.

Wij hopen dat u zich kunt vinden in deze wijziging van de nieuwsbrief.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze zesde nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 6 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

Voorwoord.2

Inhoud.3

Begraafrechten en overige punten Raadsvergadering.4

Nieuw beleid en aandachtspunten.4

Algemene Ledenvergadering.4

Bibliotheken lucht door ingediende motie?. 4

JAARREKENING 2015, werd deze vastgesteld?. 5

Jeugdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.5

Raadsagenda op de site.5

Lid worden.5

AFMELDEN.6

Contactgegevens.6


Begraafrechten en overige punten Raadsvergadering.

10 mei 2016. Op de agenda van de raadsvergadering stonden deze keer slechts een paar agendapunten, vandaar dat we deze vergadering in z’n geheel in 1 artikel bespreken. Er stond slechts één punt op de bespreekagenda, dit punt ging over de reactiebrieven van het College van Burgemeester en Wethouders, welke verzonden werden in reactie op schriftelijke vragen van PvdA en VVD. De schriftelijke vragen gingen over

  • Begraven en het beleid daaromtrent.

  • Het uitblijven van de beleidsnotitie begraven.

  • De gemeenteraad de mogelijkheid te geven wat de aandachtspunten in de nieuw op te stellen beleidsnotitie dienen te zijn.

lees het volledige artikel.

Nieuw beleid en aandachtspunten.

17 mei 2016. Naar aanleiding van de jaarstukken 2016 heeft het college aangegeven graag met de Raadsleden in overleg te gaan om de ideeën voor nieuw beleid/accenten te concretiseren waar rekening mee kan worden gehouden voor het opstellen van de voorjaarsbrief en perspectievennota 2016. Dit om tijdig rekening te kunnen houden met wensen vanuit de Raad.

Lees het volledige artikel.

Algemene Ledenvergadering.

19 mei 2016. De Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelangen Tynaarlo werd gehouden op donderdag 19 mei bij café G. en A. Boelens in Eelde.

Met de opkomst van trouwe leden werd het een vruchtbare vergadering. Veel onderwerpen werden voor het voetlicht gebracht, zoals een terugblik van de afgelopen twee jaren.

Lees het volledige artikel.

Bibliotheken lucht door ingediende motie?

31 mei 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 mei zijn er 2 moties vreemd van de agenda ingediend met betrekking tot de bibliotheken van Eelde, Vries en Zuidaren. De eerste motie werd ingediend door de 4 partijen van de oppositie, Leefbaar, Gemeentebelangen, Groen Links en Christen Unie. De tweede motie werd ingediend door de 4 coalitiepartijen, VVD, PvdA, D66 en CDA.

lees het volledige artikel.

JAARREKENING 2015, werd deze vastgesteld?

Kon Gemeentebelangen Tynaarlo de voorgaande jaren de gemeente Tynaarlo feliciteren met het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring, dit jaar is dit helaas niet mogelijk. Dit wordt veroorzaakt doordat gegevens van derden nog niet voorhanden zijn. Daarom werd er gevraagd om een voorlopige vaststelling van de jaarrekening. 

Lees het volledige artikel.

Jeugdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo heeft Stichting Trias een bezuiniging van 100 duizend euro in de maag gesplitst. Trias moet deze bezuiniging in hun bedrijfsvoering doorvoeren, daarom hebben zij onder andere besloten de 8 jeugdsozen in onze gemeente te sluiten.

Een aantal bewoners van Donderen hebben het initiatief genomen te proberen de jeugdsoos in hun dorp te behouden.

Lees het volledige artikel.

Raadsagenda op de site.

Vanaf heden plaatsen wij ongeveer een week voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering ook steeds de agenda voor die vergadering op onze website.

Houdt daarom onze site in de gaten, zo blijft u op de hoogte van hetgeen er in uw gemeente speelt en gaat spelen.

Wij plaatsen deze agenda’s niet in deze nieuwsbrief, aangezien de nieuwsbrief maandelijks uitkomt en er 2 raadsvergaderingen per maand plaatsvinden.


Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

AFMELDEN.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.