Eelde, januari 2020.

Uitgave: 35, jaargang 2020.

Behandeling Brief College beantwoording vragen De Stiep

Vries, 3 december 2019

De Stiep is een zorgboerderij in Zuidlaren en onderdeel van Werkpro waar mensen met een beperking terecht kunnen voor dagbesteding of beschermd werk. Ongeveer vijftig cliënten maken er gebruik van. Daarnaast zijn ook buurtbewoners betrokken bij het project.

Lees het volledige artikel.

Herbenoeming Renting, lid Raad van Toezicht stichting Baasis

Vries, 3 december 2019

De Raad behandelde het voorstel om De heer Renting te herbenoemen als lid van de raad van Toezicht van stichting Baasis voor het openbaar basisonderwijs voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

Lees het volledige artikel.

Raad neemt besluit over Ontwikkelrichting centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 3 december 2019

Eindelijk was het dan zover. Nadat de Raad op 29 oktober 2019 en 19 november 2019 langdurig en uitgebreid opiniërend over de Centrumontwikkeling heeft gesproken, lag nu als finale de besluitvorming voor.

Een kort agendapunt zou je denken. Vlot stemmen wat korte stemverklaringen en verder. Het liep evenwel allemaal toch anders.

Lees het volledige artikel.

voornemen RUD: lid worden van werkgeversvereniging

Vries, 3 december 2019

Tot op heden zijn de medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet. Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment wordt de rechtspositie van de medewerkers geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de van toepassing zijnde CAO.

Lees het volledige artikel.

Hoofdweg Eelde reconstructie werd besproken

Vries, 3 december 2019

Het presidium heeft gevraagd om het onderwerp rondom de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde en Paterswolde te agenderen omdat er zorgen zijn over dit onderwerp en om insprekers in de gelegenheid te stellen om richting de Raad en College op de plannen te reageren.

Vooruitlopend op de agendering heeft het Presidium de aanbestedingsprocedure on hold gezet.

Lees het volledige artikel.

Belastingverordeningen 2020

Vries, 17 december 2019

Op de raadsagenda van 17 december 2019 stond de behandeling van de Belastingverordeningen 2020 Geagendeerd.

Ieder jaar worden alle belastingen die door de gemeente Tynaarlo geïnd worden, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees het volledige artikel.

Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet

Vries, 17 december 2019

De kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 2020-2023 beschrijft de visie, doelen en prioriteiten van het beleid werk en inkomen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

Lees het volledige artikel.

Bestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren

Vries, 17 december 2019

In de raadsvergadering van 11 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling van het perceel Groningerstraat 50 Midlaren met twee vrijstaande woningen.

Hierop is het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 week ter inzage gelegd.

Lees het volledige artikel.

Memo Voortgang sport en bewegen in het sociale domein 2019

Vries, 17 december 2019

Het sociaal domein is volop in beweging. Recent is de concept kadernota sociaal domein gepresenteerd aan de raad. Doel van de te bespreken memo is om de raad te informeren over de voortgang van sport en bewegen in het sociale domein door een toelichting te geven op enkele activiteiten die in de eerste 9 maanden van 2019 zijn uitgevoerd voor onze (kwetsbare) inwoners.

Lees het volledige artikel.

Bestemmingsplan Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren

Vries, 17 december 2019

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling voor het perceel Groningerstraat 54 in Midlaren en het corrigeren van de bestemming voor de bestaande NAM-locatie in de directe nabijheid daarvan (Noordlaarderweg). Hierop is het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 week ter inzage gelegd.

Lees het volledige artikel.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Vries, 17 december 2019

De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde. Door de herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer is het noodzakelijk de regeling te wijzigen. Het is namelijk een verplichting van de wet algemene regels herindeling (Arhi) dit binnen een jaar na een herindeling te doen.

Lees het volledige artikel.

Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde

Vries, 17 december 2019

Bewoners van de Groningerweg in Eelderwolde maken zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid ter plaatse. De gemeente Tynaarlo heeft advies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland (VVN), zij adviseren het verplaatsen van de beboude kom.

Lees het volledige artikel.

Bespreeking hernieuwbare energie

Vries, 17 december 2019

Nederland staat aan de vooravond van de volgende transitie van energiebronnen. Stap voor stap gaan we over naar de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.

De ambitie van de gemeente Tynaarlo is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat in gemeente Tynaarlo een gelijke hoeveelheid energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Lees het volledige artikel.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de redactie van Gemeentebelangen

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres penningmeester Gemeentebelangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres secretaris Gemeentebelangen:                                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter Peter van Es:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

E-mail adres raadslid Hilde Kamminga:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

e-mailadres lid steunfractie Dennis Franke:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Jarko Weering:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.