Uitgave:              7

Juli 2016

 


 

 

Voorwoord.

De nieuwe opzet van onze nieuwsbrief is goed ontvangen bij de lezers, uit de reacties blijkt dat men er blij mee is. Daarom blijven we op deze voet doorgaan met de indeling en opmaak van de nieuwsbrief.

Dit is alweer uitgave nummer 7, het aantal personen die onze nieuwsbrief willen ontvangen groeit gestaag, hier zijn we erg blij mee.

Mocht u ook nog iemand weten die geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Voor de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen kunt u ook terecht op onze internetpagina, bezoek daarom regelmatig www.gbtynaarlo.nl.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze zevende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 7 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

 

Voorwoord.2

Inhoud.3

Dorpsklanken neemt interview af van Peter van Es over behoud bibliotheken.4

Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?. 4

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa.4

Transformatie Sociaal Domein geëvalueerd.4

Begroting Meerschap Paterswolde, mosterd na de maaltijd.5

Stichting Zwembaden Tynaarlo, stand van zaken.5

Zuidlaardermarkt, een nieuwe verordening is vastgesteld.5

Zonnepark op Groningen Airport Eelde.5

Gemeenschappelijke regelingen, jaarstukken en ontwerpbegrotingen worden behandeld.6

Tarragrond, een deskstudie zal worden uitgevoerd.6

Sociale media.6

Lid worden.6

AFMELDEN.7

Contactgegevens.7


Dorpsklanken neemt interview af van Peter van Es over behoud bibliotheken.

Peter van Es, onze fractievoorzitter werd uitgenodigd door Peter Tholen, verslaggever van onze plaatselijke krant Dorpsklanken voor een interview voor deze krant. Het interview vond plaats op dinsdag 7 juni in het Punthoes, het gebouw waar de bibliotheek van Eelde gevestigd is.

Het onderwerp van het interview was het behoud van de bibliotheken in onze gemeente.

Klik hier voor het volledige artikel.

Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?

14 juni 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond de coördinatieregeling met betrekking tot een supermarkt in Ter Borch op de agenda. Deze supermarkt dient een winkeloppervlakte te krijgen van 2000 vierkante meter, met daarnaast 1000 vierkante meter bijgebouwen en nog ongeveer 3000 vierkante meter parkeerruimte.

De coördinatieregeling moet er voor zorgen dat de wijziging van de bestemmingsplan vereenvoudigd zal gaan plaatsvinden.

Gemeentebelangen Tynaarlo is vanaf het begin tegen de komst van een supermarkt in de nieuwe groene wijk Ter Borch in Eelderwolde geweest.

Klik hier voor het volledige artikel.

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa.

14 juni 2016. Tijdens de Raadsvergadering werd het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de HERZIENE tekst voor de gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa vast te stellen.

Klik hier voor het volledige artikel.

Transformatie Sociaal Domein geëvalueerd.

14 juni 2016. We hebben de evaluatie van de transformatie van het sociaal domein besproken in de Raadsvergadering. Dit punt stond op de agenda op verzoek van de fractie van GroenLinks.

Onze fractie kan zich op zich wel vinden in de evaluatie van het gevoerd beleid met betrekking tot de transformatie op het sociaal domein.

Klik hier voor het volledige artikel.

Begroting Meerschap Paterswolde, mosterd na de maaltijd.

14 juni 2016. De concept begroting voor 2017 van het Meerschap van het Paterswoldse meer stond op de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Voordat het agendapunt in behandeling werd genomen, gaf voorzitter Thijssen aan Wethouder Hofstra het woord.

Nina Hofstra is voorzitter van zowel het Dagelijks Bestuur als van het Algemeen Bestuur van het Meerschap.

Klik hier voor het volledige artikel.

Stichting Zwembaden Tynaarlo, stand van zaken.

De leden van de Gemeenteraad en de steunfractieleden waren uitgenodigd voor een informatieavond welke georganiseerd werd door Stichting Zwembaden Tynaarlo. Deze avond werd gehouden op dinsdag 21 juni en vond plaats in zwembad Aqualaren in Zuidlaren.

Klik hier voor het volledige artikel.

Zuidlaardermarkt, een nieuwe verordening is vastgesteld.

28 juni 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond de wijziging op de verordening voor de paardenmarkten op de agenda. Het gaat daarbij om de paardenmarkt van de Zuidlaardermarkt.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar aanleiding van de Zuidlaardermarkt van 2015. Hier zijn een aantal verbeterpunten naar voren gebracht.

Klik hier voor het volledige artikel.

Zonnepark op Groningen Airport Eelde.

28 juni 2016. Een van de agendapunten van de Gemeenteraadsvergadering ging over de omgevingsvergunning voor de aan te leggen zonneakker op het middenterrein van onze luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE).

De initiatiefnemer Zonnepark Energie …

Klik hier voor het volledige artikel.

Gemeenschappelijke regelingen, jaarstukken en ontwerpbegrotingen worden behandeld.

28 juni 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn de jaarstukken en begrotingen van een aantal gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Dit is voor het eerst dat een aantal gemeenschappelijke regelingen op deze wijze behandeld werden door de Gemeenteraad.

Klik hier voor het volledige artikel.

Tarragrond, een deskstudie zal worden uitgevoerd.

28 juni 2016. In de Gemeenteraadsvergadering werd de opdrachtformulering deskstudie en de processtappen met betrekking tot de tarragrond in het dorp Tynaarlo besproken.

Klik hier voor het volledige artikel.

Sociale media.

Volg ons op twitter: www.twitter.com/gbtynaarlo

Volg onze facebookpagina: www.facebook.nl/gemeentebelangentynaarlo

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

ü  Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

ü  Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

ü  U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

ü  U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

AFMELDEN.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.