Sociale raadsvrouw Tynaarlo

Vries, 13 april 2021

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 april 2021 werd er gesproken over de sociale raadsvrouw.

Binnen de raadswerkgroep voor het sociaal domein was er reeds uitvoerig gesproken over de aanstelling van de sociale raadsvrouw.

Lees meer: Sociale raadsvrouw Tynaarlo

Gemeenteraad bespreekt Opvang Asielzoekers Paterswolde

Vries 30 maart 2021

Voor de Raadsvergadering van 30 maart stond het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de vestiging van een Asielzoekerscentrum te Paterswolde op de bespreek agenda. Aan de Raad wordt gevraagd om in te stemmen met de bestuursovereenkomst die de Gemeente en het COA hebben afgesloten.

Lees meer: Gemeenteraad bespreekt Opvang Asielzoekers Paterswolde

Straten in Tynaarlo vaker naar vrouwen noemen

Vries, 16 maart 2021.

Tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2021 werd een motie vreemd aan de agenda ingediend omtrent het noemen van straten naar vrouwen die iets hebben betekent.

Lees meer: Straten in Tynaarlo vaker naar vrouwen noemen

Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld

Vries, 16 maart 2021.

Tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2021 heeft de raad van Tynaarlo een besluit genomen over de kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen.

Gemeente Tynaarlo zit in verschillende gemeenschappelijke regelingen in de provincie Drenthe.

Lees meer: Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld

Gemeentebelangen stelt vragen omtrent asielzoekerscentrum Bladergroenschool Paterswolde

Vries, 16 maart 2021.

Tijdens het vragenrecht heeft Gemeentebelangen in de raadsvergadering van 16 maart 2021 vragen gesteld over de informatievoorziening richting omwonenden met betrekking tot de mogelijke komst van een 200 tal asielzoekers in de Bladergroenschool te Paterswolde.

Lees meer: Gemeentebelangen stelt vragen omtrent asielzoekerscentrum Bladergroenschool Paterswolde

Centrumplannen Eelde realisatie 34 appartementen van Raadsagenda gehaald

Vries, 2 maart 2021

Nadat de Gemeenteraad van Tynaarlo eerder al op 26 januari 2021 had besloten om de behandeling van het Ontwerp Bestemmingsplan 'Eelde - Appartementen centrum' te verdagen naar 2 maart 2021, besloot zij op 2 maart opnieuw om het punt van de agenda te halen.

Lees meer: Centrumplannen Eelde realisatie 34 appartementen van Raadsagenda gehaald

Raad Tynaarlo bespreekt “Informatie College aan raad bij besluitvorming over aandelen GAE ”

Vries, 2 maart 2021

Het onderwerp “Informeren raad bij besluitvorming” werd op 2 maart 2021 opnieuw besproken, dit onderwerp is op 26 januari 2021 al eerder besproken in de Gemeenteraad. De behandeling zou toen aan de hand van twee voorbeelden gebeuren.

Lees meer: Raad Tynaarlo bespreekt “Informatie College aan raad bij besluitvorming over aandelen GAE ”

Woonboten in de Oostermoersevaart De Groeve mogen blijven liggen

Vries, 2 maart 2021

Voor de Raadsvergadering van 2 maart 2021 stond de wijziging van de bestemmingsplan voor de Oostermoerse vaart in de groeve op de agenda. In 2014 heeft het college, naar aanleiding van een ingediende motie in de gemeenteraad, besloten om de vijf ligplaatsen in de Oostermoerse Vaart permanent te legaliseren. Om die te legaliseren was deze bestemmingsplanwijziging nodig. 

Lees meer: Woonboten in de Oostermoersevaart De Groeve mogen blijven liggen

Raad bespreekt overlast door Warmtepompen

Vries 9 februari 2021

Op verzoek van de VVD werd het onderwerp Overlast warmtepompen besproken. Het was hen ter ore gekomen dat de gemeente geen duidelijke richtlijnen hanteert en niet zou handhaven bij overlast.

Lees meer: Raad bespreekt overlast door Warmtepompen