Sportaccommodatie in Vries, de beschikbaarheid is een probleem.

15 juli 2016. In juni ontvingen de Raadsleden een brief met een noodkreet van Tafeltennisvereniging Vries. Zij hebben niet de beschikking over de beloofde accommodatie, zodra gymzaal de Vledders in Vries wordt afgebroken.

 

Een stukje geschiedenis.

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat er nieuwbouw gepleegd zal gaan worden in Vries op de locatie waar op dit moment de openbare basisschool de Vijverstee staat. Om deze nieuwbouw te kunnen realiseren, dient de gymzaal, welke naast de Vijverstee gesitueerd is, afgebroken te worden.

De verenigingen die momenteel gebruik maken van deze gymzaal, zouden onderdak krijgen in sporthal de Kamp in Vries, welke redelijk nabij deze gymzaal staat.

 

Het probleem.

Pas in mei kreeg de tafeltennisvereniging te horen dat er eigenlijk geen ruimte voor hen was in sporthal de Kamp, de vereniging kon op z’n hoogst 1 uur toegewezen krijgen. Uiteraard was dit veel te weinig, want er dient minimaal 2 maal per week getraind te kunnen worden en tijdens het competitieseizoen dient er ook minimaal 2 momenten te zijn waarop competitie gespeeld kan worden. Daarmee is er minimaal 12 uur vereist voor de vereniging.

Het bestuur van de vereniging heeft daarom contact gezocht met de ambtenaar en uiteindelijk met Wethouder Berends om tot een oplossing te komen. Volgens Wethouder Berends is er ruimte genoeg in de bestaande accommodaties, De tafeltennisvereniging kan eenvoudigweg uitwijken naar Tynaarlo, Zijen of Yde.

Inmiddels is de beschikbaarheid van sporthal de Kamp wel iets vergroot, maar nog steeds niet afdoende.

Dit is onbegrijpelijk, een vereniging met redelijk kleine kinderen laat je toch niet 2 maal per week van Vries naar Tynaarlo, Zijen of Yde gaan om daar te trainen. Op dit moment heeft de vereniging 3 kinderen die overwegen lid te worden van de vereniging, maar deze wachten nog met het opgeven, omdat het niet duidelijk is waar getraind en gespeeld dient te worden. Dus het gaat daarbij rechtstreeks om het aantal leden en daarmee ook om de inkomsten van contributie van de vereniging.

 

De behandeling.

De fractie van Gemeentebelangen is van mening dat de belofte die gedaan is, en de afspraken die met de gemeenteraad gemaakt zijn, tot uitvoering gebracht dienen te worden. Vreemd genoeg vonden de meeste fracties dit niet echt nodig, zij hadden er geen probleem mee dat kinderen naar een ander dorp gebracht moesten worden om daar hun sport te kunnen beoefenen, die voorheen in eigen dorp plaatsvond.

GroenLinks was het eens met Gemeentebelangen en vond dat de afbraak van gymzaal de Vledders uitgesteld diende te worden totdat er volwaardig onderkomen in Vries was gerealiseerd.

Hiervoor diende GroenLinks een Motie in. Deze Motie haalde het niet, daardoor moet de tafeltennisvereniging of in meerdere locaties sporten, of naar een andere accommodatie omzien.

 

Gemeentebelangen ontving na de raadsvergadering nog wel een bedankmailtje van de voorzitter van tafeltennisvereniging Vries voor de ondersteuning.

 

aanverwante artikelen.

sportverenigingen Tynaarlo, Gemeentebelangen springt voor hen in de bres

Accommodatie Tynaarlo.

Duurzaamheid en sportverenigingen

Duurzaamheid, onze vragen werden beantwoord.

Veldverlichting Vako en SVT.

Tennisbanen ZTC renoveren.