Jaarrekening Tynaarlo nu wel definitief vastgesteld?

17 juli 2016. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 juli 2016 stond opnieuw de vaststelling van de Jaarrekening 2015 op de agenda. Op 31 mei van dit jaar heeft, in afwachting van de definitieve accountantsverklaring, de vaststelling van de Jaarrekening 2015 ook reeds op de agenda gestaan. Voor het verslag van die behandeling verwijzen wij u naar het artikel jaarrekening 2015, werd deze vastgesteld?.

 

Het gevraagd besluit luidt als volgt:

De jaarstukken 2015 definitief vaststellen.

 

Het definitieve accountantsverslag is binnen en dus kunnen de jaarstukken 2015 definitief vastgesteld worden.

Gemeentebelangen vond het jammer dat het op € 46.000 na, net geen goedkeurende accountantsverklaring is geworden.

 

Aangezien de Jaarrekening naar de mening van Gemeentebelangen geen echte verrassingen bevatte, en het College bij de behandeling van de jaarstukken in mei al heeft aangegeven de aanbevelingen van de accountant ter harte te nemen, kon het jaarverslag van 2015 wat Gemeentebelangen betreft nu wel definitief vastgesteld worden.

De rest van de  Gemeenteraad, met uitzondering van GroenLinks dacht er ook zo over. Daarmee is de Jaarrekening definitief vastgesteld.

 

Aanverwante artikelen.

jaarrekening 2015, werd deze vastgesteld?

Nieuw beleid en aandachtspunten voor perspectievennota.

Voorjaarsbrief Tynaarlo 2016 werd behandeld.

Begrotingswijzer invullen is meebeslissen.

Begrotingsbijdrage Gemeentebelangen

Najaarsbrief 2016.

Begroting 2017.