Duurzaamheid, onze vragen werden beantwoord.

29 juli 2016. Gemeentebelangen Tynaarlo heeft in december 2015 vragen aan het College van B&W gesteld met betrekking tot leningen voor investeringen met betrekking tot duurzaamheid. Op onze website schreven wij hier reeds over in het artikel Duurzaamheid en sportverenigingen.

Afgelopen week ontvingen wij een schrijven van het College van B&W met de antwoorden op de door ons gestelde vragen. Hieronder wordt de inhoud van betreffende brief weergegeven.

 

 

U heeft ons op 28 december 2015 een brief geschreven, waarin u wenselijkheid van leningen voor duurzaamheidsmaatregelen sportverenigingen en stichtingen bepleit.

Wij hebben u aangegeven dat wij de mogelijkheden onderzoeken. Met deze brief informeren wij u.

 

Met de vaststelling van de Voorjaarsbrief en Perspectievennota op 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad de financiële kaders voor leningen duurzaamheid bepaald.

Voor de starterslening, de blijver lening en de zonnelening voor sportverenigingen moet door ons eerst een eigen regeling worden voorbereid. Wij zullen de noodzakelijke regelingen in het najaar 2016 ter besluitvorming voorleggen. Het is de bedoeling dat deze leningen in 2017 operationeel zijn.

 

Deze gemeentelijke leningen worden via de gemeente in behandeling genomen en vervolgens doorgestuurd aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de financiële beoordeling. De behandeling van de aanvragen van deze leningen moet georganiseerd en belegd worden in onze eigen organisatie.

 

 

Gemeentebelangen is verheugd over het behaalde resultaat, want dankzij de door ons gestelde vragen, zijn de duurzaamheidsleningen (zonneleningen), startersleningen en blijver leningen opgenomen in de perspectievennota. Hierdoor wordt dit ook opgenomen in de begroting van 2017 en wordt dit tot beleid van onze gemeente gemaakt, zodra de Gemeenteraad hierover positief besloten heeft.

 

Aanverwante artikelen.

Duurzaamheid en sportverenigingen

Nieuw beleid en aandachtspunten voor perspectievennota.

Voorjaarsbrief Tynaarlo 2016 werd behandeld.

Perspectievennota Tynaarlo 2016, voorbereiding voor de begroting.