Begrotingswijzer invullen is meebeslissen.

Gemeentebelangen is net als de meerderheid van de Gemeenteraad van mening dat de burger meer direct betrokken dient te worden bij de wijze waarop de begroting ingevuld dient te worden.

U kunt als inwoner van onze gemeente adviseren op welke wijze de begroting samengesteld dient te worden, u heeft hiertoe de mogelijkheid door het invullen van de begrotingswijzer.

Deze begrotingswijzer is beschikbaar vanaf 15 september tot 15 oktober, u heeft dus gedurende een maand de tijd om gebruik te maken van de mogelijkheid mee te bepalen.

Na de sluiting van de begrotingswijzer komt de uitslag daarvan naar de Gemeenteraad. De Gemeenteraad kan dan het advies van u meenemen en eventueel de begroting wijzigen door middel van een Amendement.

Gemeentebelangen wil u dan ook van harte uitnodigen de begrotingswijzer in te vullen, zodat u uw gemeenteraad van een advies kunt voorzien, waar de Raad dan weer mee aan de slag kan gaan. Wij hopen van harte dat u hieraan gehoor gaat geven.

Wanneer u de begrotingswijzer wilt invullen, gaat u naar de website http://www.begrotingswijzer.nl/dut/Begrotingswijzer/Tynaarlo

Aanverwante artikelen.

 

 

jaarrekening 2015, werd deze vastgesteld?

Nieuw beleid en aandachtspunten voor perspectievennota.

Jaarrekening Tynaarlo nu wel definitief vastgesteld?

Voorjaarsbrief Tynaarlo 2016 werd behandeld.

Begrotingsbijdrage Gemeentebelangen

Najaarsbrief 2016.

Begroting 2017.