Raadsexcursie Ter Borch, Fractievoorzitter Peter van Es was daarbij aanwezig.

Op Dinsdag 20 september was er door de gemeente Tynaarlo onder “begeleiding” van de wethouders Hofstra en van Dijk en een aantal deskundige ambtenaren die nauw bij de ontwikkelingen in de wijk betrokken zijn, een raadsexcursie op de fiets door de wijk Ter Borch georganiseerd.

Dit doen we eens in de zoveel tijd zodat we ook met eigen ogen de vorderingen en ontwikkelingen in de wijk kunnen zien en ons kunnen laten bijpraten door de betrokken ambtenaren van het project.

 

Zoals gezegd was de doelstelling om de Raad de laatste ontwikkelingen en vorderingen te laten zien zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van Rietwijk Noord, de realisatie van het Van der Valk hotel, het crematorium en de aansluiting van de Borchsingel op het transferium helemaal in het noordwesten. Ook konden we goed zien wat een verbreding van 8 meter van het Garmpoleiland in de Waterwijk betekend. Er was dus veel te zien en er viel veel te vertellen. Genietend van prachtig weer hebben we ruimschoots de tijd gekregen om ons te laten informeren.

 

Vooraf aan de excursie kwam de heer Sietse Wiersma zich bij de Blauwe keet” melden”. Peter van Es heeft met de heer Wiersma van gedachten gewisseld over die supermarkt, maar hij wist natuurlijk dat Gemeentebelangen tegen de supermarkt is. Voorts had de heer Wiersma het verzoek of de aanwezigen de excursie wilden starten met een niet gepland bezoek op de geplande supermarktlocatie. Het spreekt voor zich dat de Raad dit wel wilde.

De actiegroep StopTynaarlo had namelijk een ludieke actie opgezet voor het moment dat het bezoek van het College van B&W en de raadsleden aan de wijk plaatsvond. Leden van StopTynaarlo hadden met behulp van vlaggetjes de exacte omvang van de nieuw te bouwen supermarkt afgezet. Dit betrof alleen het gebouw, dus niet de parkeerplaats. Er werd door de bewoners verteld dat een supermarkt van een dergelijke omvang pal naast een aantal scholen met meer dan 700 leerlingen te groot en op een verkeerde locatie is. Het gebied was overigens voordat de raad de locatie bezocht al in bezit genomen door de spelende jeugd uit de wijk. Leuk om te zien, aldus Peter van Es.

Van Es heeft nog even want het was een druk programma, met een paar inwoners nagepraat.

Al met al een geslaagde en informatieve actie want het maakte goed duidelijk hoe groot de geplande supermarkt wel niet is.

Aan de Otto Cluivinglaan zagen we borden met “in de verkoop” bij diverse woningen, Ook dit was bedoeld om de zorgen over de komst van de supermarkt en het verkeer in de wijk over te brengen.

 

Aanverwante artikelen.

Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?

Ter Borch, bestemmingsplan opnieuw vastgesteld?

Informatieavond supermarkt Ter Borch

Verkeer in Ter Borch.

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.

Onderzoek supermarkt uitgevoerd door Bewonersvereniging Ter Borch.

Megasupermarkt Ter Borch slecht voor winkeliers Tynaarlo, gevolgen voor Eelde-Paterswolde worden onderschat

Stop Tynaarlo op bezoek bij Gemeentebelangen.