Motie 2 verkeer in Ter Borch.

MOTIE nr 2

 

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

 

Motie ingediend door fractie GroenLinks

 

Agendapunt 7: Verkeer Ter Borch

Raadsvergadering d.d. 27 sept 2016

Onderwerp: Disclaimer bij toelichting van bestemmingsplannen

 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 27 september 2016

 

overwegende/ constaterende, dat:

  • de toelichting voor de meeste inwoners het meest leesbare onderdeel van een bestemmingsplan is

  • duidelijk geworden is dat aan de toelichting bij een bestemmingsplan geen rechten ontleend kunnen worden

  • de status van de toelichtende teksten altijd duidelijk moet zijn

 

draagt het college op:

elke toelichting bij ieder bestemmingsplan te voorzien van een heldere disclaimer die duidelijk maakt dat er aan de toelichting geen enkel recht ontleend kan worden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Behorende bij agendapunt.

Voor het artikel, behorende bij deze motie, klikt u op de link hieronder.

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.

 

Voor motie Nr. 1 klikt u op de link hieronder.

Motie 1 verkeer in Ter Borch.

Voor het begeleidende artikel, behorende bij deze motie, klikt u op de link hieronder.

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.