Participatiewet, verordening wijzigen.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 27 september stond het agendapunt met betrekking tot het wijzigen van de verordening Participatiewet op de agenda.

 

Gevraagd besluit.

Het gevraagd besluit hieromtrent luidde als volgt.

  1. Vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016 .

  2. Vaststellen van de Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016.

Deze beide verordeningen dienen gewijzigd te worden om ervoor te zorgen dat ze aan de landelijke wetgeving voldoen.

Met het vaststellen van de verordeningen worden deze rechtsgeldig. Het betreft wijzigingen vanuit de landelijke wetgeving. De gemeente heeft geen vrije beleidsruimte hierin, met uitzondering van de sanctie die zij oplegt in het kader van het niet verschijnen bij de taaltoets.

 

De behandeling en besluitvorming.

Bij dit agendapunt heeft Gemeentebelangen geen woordvoering gevoerd.

De Gemeenteraad was er unaniem van overtuigd dat er tot besluitvorming overgegaan kon worden omtrent dit agendapunt.

Alle raadsleden stemden voor dit voorstel.