verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond de verordening met betrekking tot de kwaliteit van vergunningverlening, handhaving en toezicht omtrent omgevingsrecht op de agenda.

Deze verordening wordt kortweg aangeduid met VTH.

 

Gevraagd besluit.

Het gevraagd besluit met betrekking tot dit agendapunt luidt als volgt.

De “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Tynaarlo” vaststellen.

 

Toelichting.

Deze verordening dient vastgesteld te worden om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te borgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting uit de wet VTH.

De wet VTH bevat afspraken over de kwaliteitsverbetering, waar de Colleges van de Provincies en Gemeenten als Bevoegd Gezag verantwoordelijk voor zijn. Er zijn landelijke kwaliteitseisen ontwikkeld (kwaliteitscriteria 2.1). deze kwaliteitseisen leggen het niveau vast voor de minimale kwaliteit van de uitvoering. De wet VTH verplicht Gemeenten om een verordening kwaliteit VTH op te stellen.

 

Behandeling en besluitvorming.

Over dit agendapunt is nagenoeg niets gezegd. Gemeentebelangen heeft hierover geen woordvoering gevoerd.

Tijdens de Raadsvergadering van 11 oktober zal er een besluit genomen worden over dit agendapunt. We hebben de mogelijkheid er nog 2 week over na te denken en eventueel met een stemverklaring te komen, het daarmee aan te nemen, af te wijzen, te amenderen of te moveren.

Gemeentebelangen kon zich eigenlijk wel vinden in het voorstel.