Bestemmingsplan Ter Borch geactualiseerd.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 27 september 2016 stond de actualisatie van het bestemmingsplan voor de wijk Ter Borch in Eelderwolde op de agenda. Tijdens de Raadsvergadering van 12 juli 2016 was deze bestemmingsplan ook reeds geagendeerd.

 

Gevraagd besluit.

  1. De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch” met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen.

  2. Het bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch”, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0401, met inachtneming van de in punt 1 genoemde zienswijzennotitie en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vaststellen.

  3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.

 

Toelichting.

Het bestemmingsplan dat voorlicht geld voor de gehele wijk Ter Borch, met uitzondering van het entree gebied, dit is het gedeelte waar de supermarkt gepland staat. Dit gedeelte behoeft afzonderlijke besluitvorming en een eigen procedure, aangezien het daar gaat om een wijziging van het bestemmingsplan, en niet, zoals de rest om een actualisatie.

Op 12 juli was het achterwege laten van het maximum aantal vervoersbewegingen en de daaraan gekoppelde maatregelen in het bestemmingsplan een heikel punt.

Het punt met betrekking tot het verkeer in Ter Borch is los gekoppeld van het bestemmingsplan en reeds vastgesteld, zoals weergegeven in het artikel Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.

 

Behandeling en besluitvorming.

Tijdens de Raadsvergadering was een inspreker uit de wijk Ter Borch, hij wilde eigenlijk uitsluitend aangeven dat hij namens de bewonersvereniging akkoord kon gaan met het bestemmingsplan.

Een paar Raadsleden lieten ongeveer hetzelfde geluid horen.

Op 12 juli had Gemeentebelangen slechts 1 punt van kritiek, waar het ging om het bestemmingsplan, dat betrof het verkeer en de verkeersveiligheid, alsmede de beloftes aan de bewoners van Ter Borch die geschonden werden. Dit is in een apart stuk geregeld, daarom had Gemeentebelangen geen woordvoering hieromtrent.

De Raadsleden waren het er unaniem over eens dat er tot besluitvorming overgegaan kon worden.

 

De gehele raad stemde in met het vaststellen van het bestemmingsplan voor Ter Borch.

 

Aanverwante artikelen.

Ter Borch, bestemmingsplan opnieuw vastgesteld?

Raadsexcursie Ter Borch, Fractievoorzitter Peter van Es was daarbij aanwezig.