Vries, ontwerp beheersverordening besproken.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 september 2016 stond de beheersverordening van  Vries op de bespreekagenda.

Een beheersverordening is een volwaardig alternatief van een bestemmingsplan, maar het is eenvoudiger en sneller vast te stellen, daarmee worden kosten bespaard. Een beheersverordening kan voor die gebieden gebruikt worden, waar niet veel wijzigingen plaatsvinden (laag dynamische gebieden).

 

Gevraagd besluit.

Het gevraagd besluit met betrekking tot de beheersverordening ziet er als volgt uit.

Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening Vries en de ontwerpverordening ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.

 

Bespreken.

Voor dit agendapunt was er een inspreker aanwezig namens de volkstuinenvereniging in Vries. De inspreker gaf aan dat er geklaagd was over de te hoge beplanting op en rond de volkstuinen. Naar aanleiding hiervan is de gemeente verder gaan kijken en geconstateerd dat er ook bouwwerken op de volkstuinen staan, die niet voldoen aan de maximum afmetingen.

Vreemd genoeg stonden de bouwwerken er al meerdere jaren, terwijl de regels later zijn opgesteld.

Vanuit de Gemeenteraad kwamen geluiden dat er coulant omgegaan dient te worden met deze regels, voor die bouwwerken die er reeds stonden toen de regels werden opgesteld. Daarmee moet er een soort uitsterfconstructie in het leven geroepen worden.

Hiermee wordt bedoelt dat de huidige eigenaren van de volkstuinen met de te grote bouwwerken gedoogd kunnen worden, maar zodra betreffende volkstuin overgaat naar een andere eigenaar, dient het bouwwerk afgebroken te worden of in ieder geval te voldoen aan de maximum maten.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in deze beredenering.

Verder was er geen discussie over de beheersverordening van Vries.

 

Vervolg.

Tijdens de komende Gemeenteraadsvergadering komt dit punt opnieuw op de agenda, er zal dan een besluit genomen worden over deze beheersverordening voor Vries. Deze Raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 11 oktober aanstaande.

Er kunnen eventueel Amendementen of Moties ingediend worden, ook hebben fracties de mogelijkheid een stemverklaring af te leggen.