Paardenmarkt Zuidlaren 2016 krijgt nieuwe locatie.

Ieder jaar wordt op de derde dinsdag van oktober de Zuidlaarder markt gehouden. De basis van Zuidlaarder markt is uiteraard de paardenmarkt, deze paardenmarkt wordt in 2016 voor de 816de maal georganiseerd in Zuidlaren.

De paarden werden op de markt ieder jaar vlak bij de kermis gesitueerd, dit was met name voor de dierenwelzijnsorganisaties een doorn in het oog. Er zijn in eerdere jaren maatregelen getroffen, onder andere zijn er geluidsschermen geplaatst en is de volume van de muziek van de kermis omlaag gebracht.

 

Nieuwe locatie.

Dit jaar is de verandering voor de paardenmarkt wel erg groot, er is gekozen voor een andere locatie in Zuidlaren. De locatie is op een redelijke afstand van de kermis op de grote brink, hierdoor hebben de paarden, pony’s en ezels geen last meer van het te veel aan geluid.

De paardenmarkt wordt dit jaar verplaatst naar de brink tussen de Zuiderstraat en Het achterom.

Het terrein waar de paardenmarkt wordt gehouden, zal dit jaar volledig omheind worden door hekken, er zal slechts 1 ingang zijn voor de aanvoer van de paarden, deze doet ook meteen dienst als uitgang voor de afvoer van de verkochte paarden. Hierdoor kunnen de paarden makkelijker gecontroleerd en gekeurd worden en is het nagenoeg nog onmogelijk om slecht verzorgde paarden aan te voeren.

 

Rondleiding.

De raadsleden werden uitgenodigd om op 8 oktober een rondleiding over het nieuwe paardenmarktterrein bij te wonen, hier werd door een groot aantal Raadsleden gehoor aan gegeven. Namens Gemeentebelangen was Jarko Weering hierbij aanwezig.

Door de marktmeester Jaap Mellema werd aangegeven wat allemaal de voordelen waren van de nieuwe locatie van de paardenmarkt. Mellema gaf aan dat hij erg content was met deze nieuwe locatie.

Er is op dit moment ruimte voor in totaal 1350 dieren. Mocht het aantal dieren toch weer uit gaan breiden, dan is er nog een mogelijkheid om het terrein ook te vergroten.

Er wordt een monsterbaan aangelegd waar de handelaren de paarden kunnen laten draven en dus tonen aan de koper.

Ook wordt er nieuwe groene verlichting aangebracht, dit moet meer rust geven voor de paarden.

Na de presentatie van Mellema werden we door hem rond het terrein geleid, waarna we ook nog even bij het export terrein zijn gaan kijken.

Al met al gaat Jarko Weering er, net als de marktmeester van uit dat de Zuidlaardermarkt dit jaar nog meer geslaagd zal zijn, zeker waar het gaat om het welzijn van de dieren.