Vries, ontwerp beheersverordening werd vastgesteld.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 27 september 2016 werd het voorstel met betrekking tot de beheersverordening van Vries besproken. Op 11 oktober kwam de Gemeenteraad tot besluitvorming hieromtrent.

Voor het verslag van het bespreken van het voorstel verwijzen wij u naar onderstaand artikel.

Beheersverordening Vries besproken.

 

Amendement.

De fractie van D66 diende een amendement over de volkstuinen in .

Voor de inhoud van het amendement klikt u op de link hieronder.

Amendement 1 Beheersverordening Vries.

 

Er heeft nog enige discussie plaatsgevonden of dit het juiste moment was om het amendement in te dienen. D66 hield voet bij stuk en diende het amendement in.

 

Stemming over het amendement.

De voorzitter gaf aan dat het amendement in stemming gebracht werd.

De partijen D66, Gemeentebelangen Tynaarlo, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA stemden voor het amendement. Dit was goed voor 14 stemmen voor het amendement.

De overige Partijen stemden tegen. Doordat Hiervan 2 Raadsleden afwezig waren, stemden slechts 7 Raadsleden tegen het amendement.

Het amendement was daarmee aangenomen.

 

Besluitvorming voorstel.

Na het aannemen van het amendement dat ingediend werd door de fractie van D66, werd het voorstel voor de beheersverordening van Vries in stemming gebracht.

Alle partijen met uitzondering van 2 leden van de Fractie van Leefbaar Tynaarlo stemden voor het voorstel.

De beheersverordening werd daarmee met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.