Onderzoek supermarkt uitgevoerd door Bewonersvereniging Ter Borch.

Gemeentebelangen heeft al vaker het argument gebruikt dat het College van B&W nooit aan de bewoners van de wijk Ter Borch in Eelderwolde heeft gevraagd of zij al dan niet zitten te wachten op de geplande supermarkt in hun wijk.

De bewonersvereniging heeft kort geleden wel het initiatief genomen een dergelijk onderzoek te houden door middel van een enquête. De uitkomst van dit onderzoek werd op zaterdag 8 oktober openbaar gemaakt.

Voor het volledige onderzoek klikt u op de link hieronder.

Het onderzoek wenselijkheid supermarkt Ter Borch.

De enquête.

In totaal is de enquête per mail naar 650 bewoners gestuurd, 373 personen hebben deelgenomen aan het onderzoek, dit is goed voor 57%.

Bijna iedereen die gereageerd heeft, 97%, geeft aan goed op de hoogte te zijn van de informatie met betrekking tot de supermarkt plannen.

Uit het onderzoek blijkt dat de bewoners verdeeld zijn, een deel is voor, een deel is tegen en een ander deel is neutraal, dit bracht de volgende verhouding.

  • 62,5% is tegen de komst van een supermarkt.

  • 28,7% kan zich er wel in vinden dat er een supermarkt komt.

  • 8,8% is neutraal, of anders gezegd, heeft geen mening.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de deelnemers aan de enquête totaal niet zit te wachten op een supermarkt in hun wijk, zij doen nu ook reeds elders hun boodschappen en dit kan, wat hen betreft wel zo blijven.

Iets meer dan een kwart van de bewoners die gereageerd heeft, vindt daarentegen het een goed idee dat deze supermarkt in hun wijk gevestigd wordt. Zij kunnen door de komst van de supermarkt makkelijker hun boodschappen doen.

Als je nu het percentage van de tegenstanders en de mensen die neutraal gestemd hebben bij elkaar optelt, dan kom je tot de conclusie dat de tegenstanders bijna twee maal zo groot is als de overige beide groepen.

Maar als je dan nog dieper gaat kijken, kun je het volgende concluderen.

De meeste stemmen, in totaal 54% komen uit de deelwijk Tuinwijk, dit is de wijk waar de supermarkt komt te staan. 70,6% van de personen uit deze wijk die de enquête hebben ingevuld, zijn tegen de komst van de supermarkt. Zij vrezen een toename van de overlast door de supermarkt.

In de deelwijk Rietwijk is 10,2% van het totaal aantal stemmen uitgebracht.

Deze wijk ligt het verst van de vermeende locatie van de supermarkt. Het grootst aantal van de uitgebrachte stemmen was voor de komst van de supermarkt, in totaal stemde van de wijk 60,5% hiervoor.

Onze fractie heeft iedere keer in de Gemeenteraad al geroepen dat het grootste gedeelte van de bewoners niet zit te wachten op de supermarkt. Het College was echter niet van zins om hier iets mee te doen. De bewonersvereniging heeft echter wel de moeite genomen een dergelijk onderzoek te houden.

Wij zijn zeer benieuwd of de overige fracties in de gemeenteraad van Tynaarlo nu nog hun standpunt gaan aanpassen. Gemeentebelangen niet, want wij zijn al vanaf het begin tegen de komst van deze supermarkt, aangezien wij steeds al het sterke vermoeden hadden dat het grootste gedeelte van de bewoners er niet op zat te wachten.

 De wijk Ter Borch was bedoelt als een groene wijk die dicht bij de natuur zou blijven.