Regenbooggemeente Tynaarlo.

Hier staat de regenboogvlag weergegeven.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 oktober 2016 heeft de fractie van GroenLinks samen met de fractie van de PvdA een motie vreemd van de agenda ingediend. Het onderwerp van deze Motie was “Invulling geven aan de regenbooggemeente”.

Zoals te doen gebruikelijk wordt een motie vreemd aan de agenda aan het eind van de Raadsvergadering aan de orde gesteld.

 

Regenbooggemeente.

Een regenbooggemeente houdt in dat de gemeente meer moeite doet om verdraagzaamheid te bevorderen en discriminatie te verminderen ten opzichte van de groep mensen betiteld met LHBT.

LHBT staat voor Lesbo’s, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders.

 

De motie.

Zoals reeds aangegeven werd de motie ingediend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Voor de volledige inhoud van de motie klikt u op de link hieronder.

Motie vreemd van de agenda, Regenbooggemeente Tynaarlo.

 

Behandeling.

In de motie staat dat de opdracht aan het College van B&W voor 2 jaar geldt, hier was Gemeentebelangen het niet mee eens. Als je iets dergelijks wilt regelen, dan moet je dit structureel doen. Tijdens de volgende Raadsvergadering staat de begroting op de agenda, dit is een goed moment om een structurele dekking voor de kosten van deze motie te besluiten.

Gemeentebelangen is akkoord gegaan met deze Motie, dit geldt overigens voor bijna de gehele Raad. Slechts 1 Raadslid stemde tegen de motie, dit was Jaap Hoogeboom van de ChristenUnie. Hij is van mening dat dit allemaal reeds in Artikel 1 van de Grondwet is vervat.

De motie werd daardoor met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.