De Zuidlaardermarkt 2016 werd geopend door Burgemeester Thijsen.

Op 18 oktober 2016 werd de Zuidlaarder markt gehouden. Burgemeester Marcel Thijsen verrichtte de openingshandeling.

Jarko Weering was bij de officiële opening van de Zuidlaarder markt aanwezig. Deze opening vond plaats om 6 uur in de morgen bij de klok op de hoek van de grote Brink in Zuidlaren.

Rond 5.30 uur verzamelden de Raadsleden, de leden van het College van B&W en andere genodigden in het Sprookjeshof in Zuidlaren. Vanuit het Sprookjeshof gingen de aanwezigen in een stoet achter de muziek naar de plaats waar de openingshandeling jaarlijks plaatsvindt.

Na de openingshandeling maakten de aanwezigen een rondje over de warenmarkt, ook is de groep uiteraard gaan kijken op de nieuwe locatie van de paardenmarkt.

Dit jaar is voor het eerst een kleine landbouwbeurs opgezet, ook deze heeft de groep aangedaan.

Het lijkt er op dat de nieuwe locatie van de paardenmarkt goed ontvangen is door de handelaren en de kopers. Er heerste een grotere mate van rust, dit werd ook bevestigd door dierenarts dieter Zweers. Er vond minder vermenging van paarden en bezoekers plaats, hierdoor was er meer veiligheid.

Er heeft een sterke verbetering plaatsgevonden waar het gaat om de dierenwelzijn. Gemeentebelangen gaat er van uit dat de welzijnsorganisaties voor de dieren ook zeer content zijn met deze nieuwe locatie.

Na afloop van de wandeling zijn de aanwezigen weer teruggekeerd naar het Sprookjeshof, hier hebben zij genoten van een heerlijk gezamenlijk ontbijt.

Tijdens de persbijeenkomst is bekendgemaakt dat er in totaal 1253 paarden en 12 ezels aangevoerd zijn op de paardenmarkt in Zuidlaren. Dit betekent dat er ruim 100 paarden meer aangevoerd zijn dan vorig jaar en het dubbele aantal ezels.

Jaap Mellema, de marktmeester is hier erg tevreden mee.