Zuidelijke ringweg Groningen van start! Wat betekent dit voor Ter Borch?

Op woensdag 19 oktober 2016 heeft de Raad van state een persbericht uitgebracht met de titel “Groen licht voor Tracébesluit zuidelijke ringweg Groningen”.

Voor het volledige persbericht klikt u hieronder.

Persbericht "Groen licht voor tracebesluit zuidelijke ringweg Groningen".

 

In het kort houdt het bersbericht in dat de Raad van State heeft besloten dat fase 2 voor de zuidelijke ringweg van Groningen van start kan gaan. Tegen dit besluit van de Raad van State is geen beroep mogelijk.

Diverse bezwaarmakers waren in beroep gekomen tegen het Tracébesluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak. Een van de bezwaarmakers was de stichting Leefomgeving zuidelijke ringweg Groningen.

,Naar aanleiding hiervan is het Tracébesluit door de Minister op een aantal punten aangepast.

 

Gevolgen voor Ter Borch.

Binnenkort zullen hoogstwaarschijnlijk de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg van start gaan. Onduidelijk is nog wat de gevolgen van de werkzaamheden voor de verkeersstromen in de wijk Ter Borch in Eelderwolde zullen zijn. De Gemeenteraad heeft het besluit genomen dat er maximaal 250 gemotoriseerde voertuigen per uur en 6000 per etmaal over de Borchsingel mogen rijden. Bij overschrijding van deze aantallen, zal het College van B&W met passende maatregelen moeten komen, zodat het aantal verkeersbewegingen zullen afnemen.

Uiteraard houdt Gemeentebelangen Tynaarlo de vinger aan de pols.