Bijeenkomst Stop Tynaarlo.

Op 31 oktober hield het comité Stop Tynaarlo.nu een bijeenkomst in het schoolgebouw van CBS De rietzanger in de wijk ter Borch in Eelderwolde.

Het comité Stop Tynaarlo.nu is in het leven geroepen om te proberen gemeente Tynaarlo een halt toe te roepen waar het gaat om het vestigen van de mega supermarkt in de wijk ter Borch.

 

Aanwezigheid.

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo was Jarko Weering aanwezig bij deze bijeenkomst.

Al met al waren er ongeveer 35 personen aanwezig, waarvan slechts 2 raadsleden. Het andere Raadslid dat de bijeenkomst bijwoonde, was dhr. Edwin Hageman van de VVD. Tijdens de vorige bijeenkomst waren er 75 bewoners aanwezig, de verklaring dat er nu een stuk minder aanwezigen waren, was dat het blijkbaar erg goed ging en dat men er vertrouwen in heeft dat het allemaal in goede handen is.

 

Verloop van de avond.

Een drietal sprekers hielden een korte presentatie over de wegen die ingeslagen zijn en zullen worden om te proberen het College van B&W er toe te bewegen af te zien van het bouwen van een supermarkt.

Er werd aangegeven dat er een aantal Wet Openbaar Bestuur WOB) verzoeken ingediend zijn om er voor te zorgen dat bepaalde gegevens boven tafel komen. Deze gegevens wil men dan weer gebruiken om argumenten te verzamelen tegen het bouwen van de supermarkt. Men gaf aan dat er nog niet veel gehoor gegeven is aan deze WOB verzoeken.

Een van de sprekers gaf aan dat hij jurisprudentie gevonden heeft over een vergelijkbaar geval in een gemeente elders in Nederland, dat heeft betreffende gemeente destijds verloren. Het comité stop Tynaarlo.nu voelt zich daarmee toch redelijk gesterkt.

Er werden allerlei actieplannen aangedragen, de ene werd echter wel met meer enthousiasme onthaald dan de andere.

Ook het onderzoek dat uitgevoerd is door de Bewonersvereniging van Ter Borch werd aangehaald, uit dit onderzoek blijkt toch duidelijk dat een grote meerderheid niet voor het vestigen van een supermarkt in de wijk is.

Een van de sprekers heeft met een aannemer gesproken over het eventueel willen bouwen van appartementen op de locatie waar nu de supermarkt gepland staat. De aannemer gaf aan een dergelijk project wel aan te durven in de huidige tijd.

Van origine was het de bedoeling op de locatie, waar nu de supermarkt gepland staat, een appartementencomplex te realiseren. Door het inzakken van de huizenmarkt is van het bouwen van de appartementen afgezien. Nu de markt weer aantrekt, blijkt het toch wel weer mogelijk en aantrekkelijk te zijn.

Het comité gaf aan dat zij graag met alle fracties afzonderlijk in gesprek willen gaan. Er werd aan Weering en Hageman gevraagd hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Beide Raadsleden hebben het comité van advies hieromtrent voorzien.

Weering geeft aan dat het al met al een interessante bijeenkomst was, de aanwezigen en de leden van het comité lieten duidelijk blijken dat de aanwezigheid van beide Raadsleden erg op prijs gesteld werd.